Privredno drustvo za turizam i usluge Nika Travel d.o.o. Šabac
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, Šabac
Tel / Fax: +381 15 343 303, +381 15 71 00 117
[email protected]
MB: 21006645 * PIB: 108471535
_________________________________________________________________________________________________________________________
Obrazac za indetifikaciju Nika Travel d.o.o. Šabac
Pun naziv
Skraćeni naziv
Naziv ulice i broj
Mesto i poštanski broj
Telefon
Faks
E – mail
Web
Šifra delatnosti
PIB
Matični broj
Broj računa i naziv banke
Obveznik PDV-a (DA ili Ne)
Ovlašćeno lice - Direktor
Privredno društvo za turizam i usluge Nika Travel
d.o.o. Šabac
Nika Travel d.o.o.
Trg Šabačkih Žrtava 1/7
15000 Šabac
015/343-303
015/71-00-117
[email protected]
www.nikatravel.rs
7911
108471535
21006645
285-2531000000159-40 Sberbank
Ne
Radojčin Dušan
Odgovorno lice – direktor
Radojčin Dušan
______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
www.nikatravel.rs
Download

Obrazac za indetifikaciju Nika Travel d.o.o. Šabac