Društvo za tehnička ispitivanja,
Poslovne prostorije: 26000 Pančevo
"CertLab.Co" d.o.o. Pančevo, Mileševska 4
Svetotara Miletića 5, Serbia
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PREDUZEĆA
1
Naziv firme
2
Poreski identifikacioni broj
3
4
5
6
7
Matični broj
Ime i prezime ovlašćenog lica
(osoba za kontakt)
Opština
Mesto i poštanski broj
Naziv ulice i broj
8
9
10
11
Broj telefona
Broj faksa
E-mail, www
Obveznik PDV
Društvo sa ograničenom odgovornošću
“CertLab.Co” d.o.o. za tehnička ispitivanja
101052137
broj prijave: 133544279
08764000
Vlasćislav Bađura,
[email protected],tel./ fax: 013 351 340
Pančevo
Pančevo 26000
Mileševska 4, poslovne prostorije Svetozara
Miletića 5
013/351 340
013/351 340
[email protected], www.certlab.rs
DA
Podaci o delatnosti
Naziv firme
«CertLab.Co»
Šifra delatnosti
74300
Podaci o računu u banci
Naziv banke i sedište
Vojvođandka banka filijala Pančevo,
Pančevo
Broj računa
355-1015120-83
"CertLab.Co"
Vlasćislav Bađura
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PREDUZEĆA "CertLab.Co