PRVA KONFERENCIJA
“OPTOMETRIJA U SRBIJI”
25-27 jun 2015. godine, PMF Novi Sad
PRIJAVNI LIST
Ime i prezime
Naziv ustanove/kompanije
Adresa ustanove, pošt.broj i mesto
Adresa stanovanja
Kontakt telefon / fax
E-mail
Tip kotizacije
Do 15.04.2015.
Nakon 15.04.2015.
Regularna
16.000,00
18.300,00
Studentska
9.000,00
12.000,00
Prateća osoba
Obeležite kategoriju sa X
3.500,00
5.000,00
Troškove kotizacije snosi:
Obeležite kategoriju sa X
X
Ustanova
Lično
Molimo da nam popunjen PRIJAVNI LIST, pošaljete na e-mail adresu [email protected] ili
faxom na 021/466077
Nakon prispeća popunjenog formulara, poslaćemo Vam predračun sa žiro računom i svim
potrebnim podacima za uplatu kotizacije, na e-mail ili fax koji ste ostavili u prijavi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANACOMP - Zemlja Čuda d.o.o.
Bulevar Cara Lazara 96
21000 Novi Sad, Srbija
e-mail: [email protected] web: www.panacomp.net
+381 21 466 075, 466 076, 466 077
Download

PRVA KONFERENCIJA “OPTOMETRIJA U SRBIJI” 25