PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ
MATIČNI BROJ PRAVNOG LICA
FIRMA (PUN NAZIV)
FIRMA (SKRAĆEN NAZIV)
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
PODACI O SEDIŠTU
OPŠTINA
MESTO
NAZIV ULICE
KUĆNI BROJ (BROJ I SLOVO)
BROJ TELEFONA
BROJ FAXA
E -MAIL
WEB ADRESA
OBVEZNIK PDV
BROJ POTVRDE O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU ZA PDV
PODACI O DELATNOSTI
NAZIV FIRME
ŠIFRA DELATNOSTI
PODACI O RAČUNIMA U BANKAMA
NAZIV BANKE
MESTO BANKE
BROJ TEKUĆEG RAČUNA
107420988
20798831
PRIVREDNO DRUŠTVO IMITEKS GROUP D.O.O. NOVI SAD, PAJE
MARKOVIĆA ADAMOVA 28
IMITEKS GROUP D.O.O.
BOŽANA UZELAC
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
PAJE MARKOVIĆA ADAMOVA
28
021 661 3 661
021 661 3 661
[email protected]
[email protected]
[email protected]
WWW.IMITEKS.COM
DA
694624877
IMITEKS GROUP D.O.O.
4666
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
NOVI SAD
330-20000983-79
Download

PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ 107420988 MATIČNI