Bul. Arsenija Čarnojevića 191, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel./Fax: 711 5656, 713 2485
PIB: 103857320
br.rač.: 330-4002460-48, mat.br.: 20037334
Podaci za indentifikaciju:
PDV broj
181525892
Poreski identifikacioni broj (PIB)
103857320
Matični broj (pravna lica, radnje)
20037334
Firma (pun naziv)
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE DEEP DOO BEOGRAD,
Firma (skraćeni naziv)
DEEP D.O.O.
Podaci o sedištu tj. prebivalištu:
Opština
NOVI BEOGRAD
Mesto
BEOGRAD
Naziv ulice i broj
BUL. ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 191
Obveznik PDV
DA
Podaci o delatnosti:
Naziv firme
DEEP D.O.O.
Šifra delatnosti
51430
Podaci o računima kod banaka:
Naziv banke
CREDIT AGRICOLE
Mesto
NOVI SAD
Broj poslovnog računa
330-4002460-48
______________________________
Perica Ćormarković
direktor
Download

Podaci firme