Poštovani,
U skladu sa članom 38. stav 3, Zakona o porezu na dodatu vrednost (Službeni
glasnik RS 84/04 i 86/04), a u vezi obaveze izdavanja računa poreskog
obveznika u prometu dobara i usluga, potrebno je radi kompletiranja
dokumentacije o klijentima i ispostavljanju računa u skladu sa zakonom
dostaviti informacije o IDENTIFIKACIJI PREDUZEĆA. Slede podaci firme
GAMES DOO BEOGRAD:
Pun naziv firme
GAMES DOO ZA PROMET IGARA, KONZOLA I
PRATEĆE OPREME BEOGRAD
Skraćeni naziv firme
GAMES DOO BEOGRAD
Adresa (ulica i broj)
Bulevar Arsenija Čarnojevića 74, lokal 12
Opština i mesto
Novi Beograd, Beograd
Matični broj
20280409
Šifra delatnosti
PIB
4778 - ostala trgovina na malo, novim proizvodima u
specijalizovanim prodavnicama
104957775
Obveznik PDV-a
DA, broj rešenja 331389254
Račun
160-0000000274394-36 kod BANCA INTESA
AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD)
Dangubić Branko [email protected]
Lica ovlašćena za zastupanje
Zorić Branko - [email protected]
Lice za kontakt
Marković Ivana - [email protected]
Web
http://www.games.rs
E-mail
[email protected]
Telefon
+381 11 312 1022
Adresa kancelarije i dostava
robe
Bulevar Arsenija Čarnojevića 74, lokal 12,
11070 Novi Beograd, Beograd, Srbija
Download

Preuzmite podatke za identifikaciju preduzeća (PDF)