Golum d.o.o.
Sime Igumanova 14, 11000 Beograd
Uprava i demo centar: Sime Igumanova 14, 11000 Beograd
tel/fax: +381 11 240 4995, +381 11 240 5522, +381 11 245 0779
Servis: Bulevar Arsenija Čarnojevića 172, 11000 Beograd
tel: +381 11 630 1999, 267 0225, 414 0302 fax: +381 11 267 0236
Magacin: Sime Igumanova 16, 11000 Beograd
tel/fax: +381 11 245 9552
PIB: 100154297 MB: 06180418 ŠD: 2620
TR: 160-98308-32 Banca Intesa a.d. Beograd;
310-157808-52 NLB Banka a.d. Beograd
www. golum.rs [email protected] [email protected]
CENOVNIK SERVISNIH USLUGA 2013-11
1. NORMATIVI* U RADNIM SATIMA I CENE RADNOG SATA PO TIPU UREĐAJA
1.1.1 Štampači LOW END
1-2h 2,000.00/h
1.1.2 Štampači MID RANGE
1-3h 3,000.00/h
1.1.3 Štampači HI END
1-3h 5,000.00/h
1.2.1 Ploteri LOW END
1-3h 3,000.00/h
1.2.2 Ploteri HI END
1-4h 5,000.00/h
1.3
Monitori, računari i komponente
1-3h 3,000.00/h
1.4
Serveri
1-4h 5,000.00/h
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2. DETEKCIJA KVARA
Štampači LOW/MID RANGE
Štampači HI END
Ploteri LOW END
Ploteri HI END
Računari i komponente
Serveri
1,500.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
3.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3. LOGISTIKA
Preuzimanje i vraćanje štampača u Beogradu
Izlazak na teren u Beogradu
Izlazak na teren do 100km
Izlazak na teren do 150km
Izlazak na teren do 200km
Izlazak na teren preko 200km
1,500.00
2,000.00
5,000.00
7,000.00
9,000.00
dogovor
4. OSTALO
4.1
4.2
4.3
4.4.1
4.4.2
Hitna detekcija i rad
Back-up podataka
Spašavanje podataka
Instalacija servera
Server - dodatni moduli
1,000.00
3,000.00
dogovor
10,000.00
5,000.00
DODATNE INFORMACIJE
- Popusti važe za avansne uplate, dugoročnu saradnju, servisiranje po ugovorima.
- Prijava kvarova vrši se isključivo putem mail-a na [email protected]
- Ukoliko korisnik prihvata uslove popravke, detekcija kvara se ne naplaćuje
- Potvrda za servisne intervencije od strane korisnika - za sve iznose preko 4.000,00
dinara u pisanoj formi - faxom ili putem mail-a
- Sve cene u ovom cenovniku date su u RSD bez PDV-a koji iznosi 20%.
* - Normativ predstavlja maksimalan broj radnih sati, u zavisnosti od kompleksnosti popravke uređaja
Download

CENOVNIK SERVISNIH USLUGA 2013-11