ENERJİ İLETİMİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÖDEVİ
Bu ödevde, iletken cinsi ve direk üzerindeki dizilimine bağlı olarak üç fazlı bir iletim hattının;
a) km başına AA direncini, endüktansını ve kapasitansını hesaplayan
b) ABCD parametrelerini hesaplayan,
c) Kısa-orta uzun ve uzun hat denklemleri ile farklı yüklenme durumu için hat başı
işletme koşullarını, verim ve gerilim regülasyonunu hesaplayan
d) Hat boyunca gerilim, akım, aktif güç, reaktif güç değişimlerini grafiksel çizdiren
bir bilgisayar programı yazmanız ve aldığınız sonuçlarını yorumlamanız beklenmektedir.
(Programın MATLAB’de ya da EXCEL’de yazılması tercih edilir.)
Bu ödev daha önceden belirlenen gruplar tarafından takım çalışması olarak yapılmalıdır.
Her grup tek bir rapor teslim edecektir. Gruptaki her bir kişinin veri girişi farklı olmalı,
sonuçlar buna göre alınıp yorumlanmalıdır. Raporda bulunması gerekenler;
1- Program kodunun çıktısı ve programın bölümlerini tanıtan kısa yazı (ortak)
2- Her bir durum için veri girişleri ve sonuçların çıktısı
3- Her bir durum sonucunun yorumlanması
4- Program kodu ve her bir giriş verisi ve sonuçları içeren CD (ortak)
Teslim Tarihi:
8 Mayıs 2014 ders saati (I. Öğretim)
6 Mayıs 2014 ders saati (II. Öğretim)
Bu ödevin hazırlanmasında aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
1- 266MCM-1272MCM arası bütün çelik özlü Al. İletkenden oluşan üç fazlı iletim hatları
için direk tipi ve hatlar arası mesafeyi belirleyiniz.
2- 1. Maddede belirtilen durumlara göre 3 fazlı iletim hattının km başına AA direncini,
endüktansını (L) ve kapasitesini (C) hesaplayınız.
3- Hat uzunluğu 150km<l<400km olmak üzere hattın ABCD parametrelerini (kısa hat, orta
uzun hat ve uzun hat için ayrı ayrı) hesaplayınız.
4- Hat sonuna bağlanacak yüke ait özellikler aşağıdaki şekilde olmalıdır.
a. Hat sonu gerilimi (U2) olarak 115kV, 138kV, 154kV, 220kV ya da 380kV
değerlerinden biri seçilmelidir.
b. Yük güç katsayısı (0.8-0.85-0.90-0.95) değerlerinden birisi endüktif ya da kapasitif
olarak seçilmelidir.
c. Hat sonuna bağlanacak görünür gücün değeri S 2 
U 22
L
ifadesinden hesaplanmalıdır.
C
5- Kısa hat ve orta uzun hat ve uzun hat denklemlerini kullanarak hat başı gerilimi, akımı,
aktif güç, reaktif güç ve güç katsayılarını, gerilim regülasyonu ve hat verimini
hesaplayınız, sonuçları karşılaştırınız.
6- Uzun hat denklemleri kullanarak hat boyunca en az 10 noktada gerilim, aktif güç, reaktif
güç hesaplayarak hat boyunca gerilim, aktif güç ve reaktif güç değişimini çizdiriniz.
7- Hat sonuna bağlanan yükün görünür güç değeri 0,5S2 ile 1.5 S2 arasında 0,1 S2 artımla
değişirken hat başı gerilimini ve hat başı aktif gücü hesaplayınız. P-V eğrisini çizdiriniz.
Doç. Dr. Ayşen BASA ARSOY
Nisan 2014
Download

enerji iletimi ı