ERZURUM İLİ 2014 YILI YATIRIMI PROGRAMI
Sıra No
Sektörün
Adı
Projenin Adı
Proje No
Karekteristiği
Yeri
(Bin TL)
Bşl.ve Bit.
Tarihi
Proje
Tutarı
2014 Sonu Kümülatif
Harcama
2015
Yatırımı
Proje Sahibi
ERZURUM İLİ TOPLAMI
4.288.517
2.123.825
291.564
2.024.398
1.215.320
40.100
1984-2020
871.520
579.786
10.000
Devlet Su İşleri
Gn.Müd.
TARIM SEKTÖRÜ TOPLAMI
Depolama:
276 hm3
Sulama : 43162 ha
1 Tarım
1984A010240
Erzurum (Kuzgun-Daphan I.Merhale) (DAP)
Erzurum
2 Tarım
1986A010210
Demirdöven (DAP)
Erzurum
Depolama: 34,5 hm3
Sulama : 11785 ha
1986-2017
344.544
327.245
2.000
Devlet Su İşleri
Gn.Müd.
3 Tarım
1995A010370
Hınıs I. Merhale (DAP)
Erzurum
Depolama:
179 hm3
Sulama : 20625 ha
1995-2019
396.824
69.664
11.000
Devlet Su İşleri
Gn.Müd.
4 Tarım
1995A010380
Pazaryolu (DAP)
Erzurum
Depolama:
Sulama :
1995-2015
28.160
27.060
1.100
Devlet Su İşleri
Gn.Müd.
5 Tarım
1997A010070
Erzurum-Palandöken (DAP)
Erzurum
1997-2017
285.327
194.583
9.000
6 Tarım
2011A010170
Erzurum-Narman 1. Merhale (DAP)
Erzurum
2011-2018
98.023
16.982
7.000
34.500
27.500
7.000
34.500
27.500
7.000
3,3 hm3
605 ha
Sulama : 11408 ha
Depolama:
12 hm3
Sulama :
1618 ha
ENERJİ SEKTÖRÜ TOPLAMI
380/154 KV.2X250 MVA
150 MVAR Reaktor
154/33 kv. 2x50 MVA
Devlet Su İşleri
Gn.Müd.
Devlet Su İşleri
Gn.Müd.
TEDAŞ-TEİAŞ
7 Enerji
2010D030040
Tortum 380 TM (DAP)
1.162.533
389.684
26.620
8 Ulaştırma
1993E040860
Erzurum-Pasinler-Horasan (DAP)
Erzurum
BY 80 Km.
2003-2018
151.033
89.385
8.000
TCK.Genel Müd.
9 Ulaştırma
2006E040640
Horasan -Eleşkirt(DAP)
Erzurum
BY 64
2006-2018
151.100
19.534
7.500
TCK.Genel Müd.
10 Ulaştırma
1989E040150
Erzurum Ayr.-İspir:(DAP)
Erzurum
Toplam:111 Km. By 111km,SK 111 km
1989-2018
408.100
108.568
10.000
TCK.Genel Müd.
11 Ulaştırma
1973E040980
Aşkale-Erzurum (Erzurum Çevre Yolu ve
Hv.Alanı Bağl. Dahil) (DAP)
Erzurum
BY 71 Km.
1993-2018
208.500
171.671
700
TCK.Genel Müd.
12 Ulaştırma
2013E040830
(Erzurum-Aşkale)Ayr.-İspir Devlet Yolunda Kırık
Tüneli ve Bağlantı Yolları (DAP)
Erzurum
BY 15,74 Km;7,8 km Çift Tüp Tüneli BY 8,66 km
2013-2018
243.800
526
420
TCK.Genel Müd.
16.220
1.650
7.685
Erzurum
2010-2015
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI
ORMAN VE SU İŞLERİ TOPLAMI
13 Turizm
2014F000050
Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi,Yenileme
Tamamlama
Erzurum
İnşaat.Makina-Techızat.Bakım Onarım
2014-2016
13.000
430
5.685
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
14 Turizm
2014F000100
Nenehatun Tarihi Milli Parkı
Erzurum
Etüd Proje Uygulama
2014-2015
3.220
1.220
2.000
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI
İnş +Don.
Vet.Fak.Kl.Bn (13080m2)
Müh Fak ek bina.(4670m2)
Tür iş Uygulama oteli(5120m2)
İİBK Ek Bina(6900m2)
Mim.ve Tas.Fak (29300m2)
424.265
340.567
74.360
1997-2017
235.000
174.021
11320
(5.850)
Atatürk Üniversitesi
Eğitim
1997H031180
Derslik ve Merkezi Birimlerr (DAP) (1)
Özel Gelir
Erzurum
16 Eğitim
2008H030960
Kampüs Altyapısı (DAP)
Erzurum
Knl.El.Su.Çev.D.Gaz.Yol.IsıMrk.Art.Trf.Tlf.
2008-2017
50.000
43.135
4.500
Atatürk Üniversitesi
17 Eğitim
2012H030790
Kampus Alt Yapısı(DAP)
Erzurum
Knl.El.Su.Çev.D.Gaz.Yol.IsıMrk.Art.Trf.Tlf.
2012-2017
9.500
5.315
3.200
Erzurum Teknik Üniversitesi
2012-2017
75.000
29.243
17.900
Erzurum Teknik Üniversitesi
1.494
1.100
Erzurum Teknik Üniversitesi
15
18 Eğitim
2012H030800
Derslik ve Merkezi Birimlerr (DAP)
Erzurum
İnş+Don.
Müh.Fak. (25195m2) İİBF (19850m2)
Rek.Bin.(12578)m2
19 Eğitim
2013H037800
Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
Erzurum
İnş.(20 Dai.60-120m2)+ Don
2013-2016
3.000
20 Eğitim
2015H032190
Çeşitli Ünitelerin Etüd. Profesi (DAP)
Erzurum
Etüd Proje ve Müş.
2015-2015
100
100
Erzurum Teknik Üniversitesi
Muhtelif İşler (DAP)
-Taşıt hıbesi
Erzurum
B.On.Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.AltOn:id
Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt.
2015-2015
3785
3700
(85)
Erzurum Teknik Üniversitesi
500
Erzurum Teknik Üniversitesi
Eğitim
2015H032200
21
2015-2015
22 Eğitim
2015H032210
Yayın Alımı
Erzurum
Küt.Yay.al.
23 Eğitim
2013H039110
Vet.ve Zira.Fak.Araş..-uyg..Bir.Güçl.(DAP)
Erzurum
Mak.Teç.Bil.Bak.On..İd.Ünit.Çift.Hayv.
2013-2015
2.500
24 Eğitim
2014H050020
Açık Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
Erzurum
İnş.(Müştemilat,500m2 Bakım Onarım
2014-2016
1.400
2
25 Eğitim
2015H030480
Çeşitli Ünitelerin Etüd. Profesi (DAP)
Erzurum
Etüd Proje ve Müş.
2015-2015
100
100
Eğitim
2015H030490
Muhtelif İşler (DAP)
-Taşıt Hibesi
Erzurum
B.On.Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.AltOn:id
Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt.
2015-2015
4363
4078
(285)
27 Eğitim
2015H030500
Yayın Alımı
Erzurum
Küt.Yay.Al.
2015-2015
2.000
2.000
28 Eğitim
2014H050320
Erzurum Kayakla atlama Kuleleri Heyalan Önleme
Alt Yapı Çalışmaları Mevcut Tesisin İkmalı (DAP)
Erzurum
İnşaat,Onarım
2014-2015
40.165
21.027
19.138
29 Eğitim
2014H050090
Açık Kapalı Spor Tesisleri(DAP)
Erzurum
inş.(2 TenisK., 1 Vol.S.,1 Bas.S., 1 Mini Fut.S.
2014-2016
5.000
4.188
500
500
1.165
2
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
26
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Spor Genel Müdürlüğü
Erzurum Teknik Üniversitesi
SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAMI
30 Sağlık
2014I000090
Diş Hastanesi Binası Projesi (DAP)
Erzurum
İnşaat (4.500m2)+Mak-Teç.
2014-2016
Döner Sarmaye
İnşaat (4.500m2).
2014-2016
Döner Sarmaye
1.581
6.000
Atatürk Üniversitesi
100
Atatürk Üniversitesi
3.000
Atatürk Üniversitesi
100
100
Atatürk Üniversitesi
1.000
Atatürk Üniversitesi
7.400
Atatürk Üniversitesi
5.301
Mak.Teç.
2015-2016
3.100
Hastahane Ek Bina İnş.(DAP)(Döner sarmaye)
Erzurum
İnşaat(13.000m2) +Mak-Teç.
2014-2016
18.900
Sağlık
Makine ve Teçhizat
Erzurum
Makina.Teçhizat
2016-2016
3.000
Sağlık
İnşaat
Erzurum
İnşaat (13000m2)
2014-2016
15.900
Muhtelif İşler(DAP)
Taşıt Hibesi
Erzurum
B.On..Mak.Teç.+Taşıt.
2015-2015
4.000
(139)
Sağlık
2014I000110
2015I000080
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
2013K010620
Hizmet Binası Yapımı
2015K010110
Muhtelif İşler
2013K150080
Erzurum Ceza İnfaz Kurumu
2012K060210
Erzurum İçme Suyu ve Kanal.Projesi(AB) (2)
37 D.K.H
2011K120230
38 D.K.H
2015K120170
Doğu Anadolu Gözlem Evi
rektörlük Bilimsel Araş.Prog.
- Özel Gelir (3)
39 D.K.H
2009K130060
Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü (DAP)
2014K120360
Merkezi Araştırma Lavoratuarı (DAP)
-İnşaat
-Diger
36
8.401
Erzurum
32
35
29.139
Makine ve Teçhizat
31 Sağlık
34
11.824
100
İnşaat
33
58.941
D.K.H
D.K.H
D.K.H
D.K.H
40 D.K.H
Erzurum
Erzurum
Erzurum
İnşaat
2013-2015
Etüd Proje .Mak.Teç.Danış
2015-2015
Etüd Proje İnşaat
2013-2018
Köllektör-Şebeke-Arıtma
2012-2016
Atatürk Üniversitesi
4.331
7.400
Atatürk Üniversitesi
4.000
(139)
Atatürk Üniversitesi
137.280
106.660
16.085
6.000
10.085
Doğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Bşk.
2.165
2.165
Doğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Bşk.
243.000
40.000
Adalet Bakanlığı
193.000
67.800
30.000
Erzurum Eski Gn. Md.
60.300
16.000
Atatürk Üniversitesi
2.330
Atatürk Üniversitesi
İleri Araştırma,Mak-Teçh. İnş(1200m2)
2011-2017
85.300
Erzurum
Erzurum
İleri Araştırma,Mak-Teçh.
2015-2015
2.330
Proje+İnş(9200m2)
2013-2017
10.000
İleri Araştırma,
İnş(2700m2)
İleri araşt.,Mak.Teç
2014-2016
2014-2015
2015-2016
4.950
6.710
NOT :Resmi Gazetede muhtelif (Toplulaştırılmış) olarak gösterilen projelerin Erzurum dahil hangi illere ait olduğu belli olmadığından bu listede yer almamiş olup İl toplamına da dahil edilmemiştir.
(1) Uyg. Oteli yapım işi maliyetinin tamamı, Müh.Fak.Ek Bina yapım işlerinin maliyetinin % 40 'ı Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin özel gelirlerinden karşılanacaktır
(2) Toplama dahil değildir Dış para kısmı AB mali İşbirliği kapsamında hibe ile karşılanacaktır.
(3) Bilimsel Araştırma Projelerı Yönetmenliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
4.331
567.660
Erzurum
Erzurum
1.581
3.000 Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü
3.180
1.770
1.730
Erzurum Teknik Üniversitesi
ERZURUM İLİ 2014 YILI YATIRIMI (ORTAK PROJELER)
(Bin TL)
Sıra No
1
Sektörün
Adı
Tarım
Projenin Adı
Proje No
2011A020040
Tarım
Çoruh Nehri havzası Rehabilitasyonu Projesi
Karekteristiği
Yeri
Artin-Bayburt-Erzurum
Prj. Yür.Gid.Mak.Teçh .
Yapı Tes.Büyük.Onar .
- sermaye Transferi (4)
Bşl.ve Bit.
Tarihi
2013 Sonu
Kümülatif
Harcama
Proje
Tutarı
2014 Yılı
Yatırımı
Açıklama
3.295.909
1.359.762
211.828
2011-2019
2.433
494
350
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2011-2019
(11.931)
(3.255)
(3.100)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2011-2019
134.127
11.331
22.121
Orman Gn.Müd.
Fidanlıkların İyileştirilmesi Toprak
Muh.,rehabilitasyon,Mera islahi,Eğt.
2
Tarım
2011A050050
Çoruh Havzası Rehabilitasyon projesi
Artin-Bayburt-Erzurum
3
Enerji
2010D030090
Borçka-İspir-Erzurum(toprak telli Fiber Optik(DAP)
Erzurum-Artvin
380KV,3B 1272MCM,222 km
2010-2017
80.000
10.000
10.000
TEDAŞ-TEİAŞ
4
Enerji
2011D030110
İspir-Bağıştaş EİH(ToprakTelli Fiber Optikli (DAP)
Erzurum-Erzincan
380KV,3B 1272MCM,267 km
2011-2017
92.000
22.000
20.000
TEDAŞ-TEİAŞ
5
Enerji
2015D030010
İspir-Köse EİH(ToprakTelli Fiber Optikli (DOKAP)
Erzurum-Gümüşhane
380KV,3B 1272MCM,135 km
2015-2018
51.000
2
TEDAŞ-TEİAŞ
6
Ulaştırma
1977E040660
Çobandede-Hınıs-Varto (DAP)
Muş-Erzurum
1A 148 Km.
1977-2018
156.900
130.445
500
TCK Gn.Md.
7
Ulaştırma
1993E040590
Rize-İspir (DAP) (DOKAP)
Rize,Erzurum
Toplam 77,65km ;BY 77,65 km BSK 77,65km 1993-2018
282.800
55.317
1.500
TCK Gn.Md.
8
Ulaştırma
2005E040900
Kars -Selim-Horasan(DAP)
Kars,Erzurum
BY 116 Km.
2005-2017
244.860
20.061
1.900
TCK Gn.Md.
9
Ulaştırma
2005E040220
16. Bl.Hd.-Tercan-Aşkale (DAP)
Erzurum-Erzincan
BY 47 Km.
2005-2017
56.976
21.076
700
TCK Gn.Md.
Ulaştırma
2007E010050
lojistik Merkez Kurulması
İst-halkalı-Erzurum(Palandöken)
Demiryolu Alt ve üst Yapı
2007-2017
584.052
288.787
90.000
Ulaştırma
2009E040160
Erzurum-Bingöl Bölünmüş Yol (GAP) (DAP)
Erzurum,Diyarbakır,Bingöl
Sathi Kaplamalı (SK)297 Km 2*2
BY 178 Km.
2009-2018
(Erzurum-Aziziye)Ayr.-Çat-Karlıova-Bingöl
Erzurum,Bingöl
BY 178
2009-2018
297.900
75.307
20.000
TCK Gn.Md.
1973E040980
Trabzon-Aşkale (DAP) (DOKAP)
Trabzon-Erzurum
BY 220 Km .
1993-2018
1.092.715
628.532
31.000
TCK Gn.Md.
2015E010080
Erzincan-Erzurum-Kars
Erzincan-Erzurum-Kars
Etüd-Proje-Mühendislik,Fizibilite Etüdü,CED
2015-2016
10.000
2.000
TCK Gn.Md.
10
11
TCDD Gn.Md.
TCK Gn.Md.
Ulaştırma
Ulaştırma
12
Ulaştırma
13
14
Turizm
2013F000120
Çoruh Nehri havzası Rehabilitasyonu Projesi
Bayburt-Erzurum-Artvin
Etüd-Proje
2013-2017
795
15
Turizm
2015F000020
Erzurum-Kars
Erzurum-Kars
Etüd-Proje-Uygulama
2015-2016
1.000
1.000
DAP Bölge Kalkınma Başkanlığı
16
D.K.H
2015K080040
2015-2015
1.000
1.000
DAP Bölge Kalkınma Başkanlığı
D.K.H
2014K190010
Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin geliştirilmesi (DAP)
Ağrı,ingöl,Elazıg,Erzincan,Erzurum
Etüd-Proje
AB Projesi Kapsamında Kabul ve Gönderme Merkezi İnş.İkmali Projesi Erzurum,Antep,İzmir,Kayseri,Kırklareli,va
(5)
n
Mak.Teç.Bakım,OnarımGüçlendirme
AB Hibesi
2014-2017
51000
(137.000)
1000
(30)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
2011-2016
7.420
5.350
Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı
17
18
D.K.H
2011K100290
Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnş-ı
NOT: ERZURUM İlinin muhtelif kamu yatırımları olup, il toplamına dahil değildir.
(4) sermaye transferi ödeneğinden karşılanacak olup,toplama dahil degildir.
(5) AB Katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında karşılanacaktır.
Erzurum-Samsun
Etüd-Proje-İnşaat-Büyük Onarım
157
29000
(64.000)
275
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Download

2015 Yılı Yatırım Programı