Preduzeće za inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu doo
PRIZMA INŽENJERING Ltd.
_______________________________________________________________________
Predmet:
Referencna lista izgrađenih objekata u sezoni 2006 I 2007
OBJEKAT
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Sportski centar –HALA
Beočin
(≈5000m2)
Stambena zgrada u Đorđe Rajkovića
Novi Sad
(≈2000m2)
Objekat fakulteta za uslužni biznis-FABUS
Sremska Kamenica (≈3000m2)
Objekat krematorijuma na novom groblju
Novi Sad
(≈1300m2)
Stambena zgrada na uglu
Rumenačke I BUL.Jaše Tomić
Novi Sad
(≈5500m2)
Stambena zgrada u Igalu
Herceg Novi
(≈1000m2)
Stambena zgrada u Igalu
Herceg Novi
(≈900m2)
Stambena zgrada na uglu
Tihomira Ostojica I Telepske
Novi Sad
(≈13000m2)
Stambena zgrada Blok 15
Bežanijska kosa
Novi Beograd
(≈6000m2)
Stambena zgrada Blok 6
Bežanijska kosa
Novi Beograd
(≈7000m2)
Apartmansko naselje „SAVINA“
Apartmanski kompleks objekata
Herceg Novi
(≈17000m2)
Stambena zgrada u ul.Vojvode Šupljikca 44
Novi Sad
(≈1600m2)
Stambena zgrada u Meljinu
Herceg Novi
(≈1200m2)
INVESTITOR
BEST-IZGRADNJA DOO
Novi Sad
BEST-IZGRADNJA DOO
Novi Sad
INGRAP-GRADNJA DOO
Ruma
INGRAP-GRADNJA DOO
Ruma
«B&S» GRAĐEVINAR DOO
Novi Sad
“VACETINA” DOO
Beograd
G-din Mićunović Radomir
Beograd
«ZONED-GRAĐEVINAR» DOO
Novi Sad
«ENERGOPROJEKT- visokogradnja»AD
Novi Beograd
«ENERGOPROJEKT- visokogradnja»AD
Novi Beograd
«ENERGOPROJEKT- visokogradnja»AD
Poslovna jedinica Herceg Novi
CESLA KORPORACIJA & D.A.M. real estate
Novi Sad
«ROLE INŽENJERING»DOO
Herceg Novi
Braće Popović 4/19 , 21000 Novi Sad
tel +381(0)21/ 6322 671, fax +381(0)21/ 6332 922
GSM:+381(0)65/ 401 96 30 ; e-mail: [email protected]
Šifra delatnosti: 4120 , Registarski broj: BD1962/2014
Matični broj:20985445, PIB:108369592
Tekući račun: 160-400725-22 , Banca Intesa
Osnivački kapital preduzeća: 1000RSD, jednočlano društvo
Preduzeće za inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu doo
PRIZMA INŽENJERING Ltd.
_______________________________________________________________________
Referencna lista izgrađenih objekata u sezoni 2008 ,2009
OBJEKAT
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Hotel “ DUNAV” ul. Beogradski kej 31
Novi Sad
(≈2800m2)
Stambena zgrada u ul. Vuka Karadžića 8
Novi Sad
(≈2500m2)
Stambeni blok Jugovićevo - rekonstrukcija
Novi Sad
(≈8000m2)
Stambena zgrada u ul. Stefana Stefanovića 11
Novi Sad
(≈2200m2)
Stambena zgrada u ul. Novaka Radonjića 41
Novi Sad
(≈3600m2)
Stambeno-poslovni objekat u ul. Kisacka 3
Novi Sad
(≈3000m2)
Objekti silosa za zitarice u Backom Petrovcu
12 hiperbolickih paraboloida D=12m
INVESTITOR
CESLA KORPORACIJA & D.A.M. real estate
Novi Sad
MAGNAT & COALA invest
Novi Sad
CESLA KORPORACIJA & D.A.M. real estate
(Građevinska direkcija Srbije)Novi Sad
“PRO – MIG” DOO
Zrenjanin
MAGNAT & COALA group DOO
Novi Sad
«ZONED-GRAĐEVINAR» DOO
Novi Sad
“AVEX” DOO
Novi Sad
Referencna lista izgrađenih objekata u sezoni 2010
♦
♦
♦
Stambeni objekat P+2+Pk u ul. Aleksandra Belića 12
Vladimir BOJOVIĆ I Marko CARIĆ
2
Novi Sad
Novi Sad
(≈600m )
Individualni objekat P+Pk u ul. Zmajevački put 64
Ljubiša KOPLIĆ – PERAŠ D.O.O.
Novi Sad
(≈170m2)
Novi Sad
Objekat za poljoprivredne mašine i repromaterijal P+VP (galerija) na putu Novi Sad - Vrbas u
Rumenci na parceli br.4100 K.O. Rumenka
TRON D.O.O Novi Sad
HALA (≈1500m2)
Referencna lista objekata u izgradnji u sezoni 2011 , 2012
♦
♦
♦
♦
Stambeni objekat u ul. Kosteljnikova bb
Sremska Kamenica (≈600m2)
Stambeni objekat P+1+Pk u ul. Jovana Belića 1
Novi Sad
(≈480m2)
Objekat sportske hale u Ravnom selu
HALA (≈1000m2)
Stambeno-poslovni objekat Su+Pr+4+Pk
Subotička 104, Novi Sad (≈4500m2)
«NOLO TRADE» DOO
Novi Sad
Damir BJELICA
Vrbas
Fond za razvoj I kapitalna ulaganja
TRON D.O.O Novi Sad
MAGMA ALFA doo
Novi Sad
Braće Popović 4/19 , 21000 Novi Sad
tel +381(0)21/ 6322 671, fax +381(0)21/ 6332 922
GSM:+381(0)65/ 401 96 30 ; e-mail: [email protected]
Šifra delatnosti: 4120 , Registarski broj: BD1962/2014
Matični broj:20985445, PIB:108369592
Tekući račun: 160-400725-22 , Banca Intesa
Osnivački kapital preduzeća: 1000RSD, jednočlano društvo
Preduzeće za inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu doo
PRIZMA INŽENJERING Ltd.
_______________________________________________________________________
♦
♦
Rekonstrukcija fabrike sumporne kiseline I nove topionice bakra RTB – Bor
Čelična konstrukcija I faza (≈3000tona)
MikoM doo - Novi Sad
Izgradnja Naftne pumpne stanice NPS-2 (Severni pol)
Klijent – Transnjeft Moskva
Čelična konstrukcija I rezervoari za naftu (≈9000tona)
VELESSTROY - Moskva
Referencna lista objekata u izgradnji u sezoni 2013 , 2014
♦
♦
♦
Stambeno-poslovni objekat Su+Pr+5+Pk
Kralja Petra I br.39 , Novi Sad (≈1300m2)
Porodični stambeni objekat Po+Pr+Pk
Karađorđeva 89, Bukovac (≈310m2)
Porodični stambeni objekat Po+Pr+1+Pk
Nikole Pašića 35, Novi Sad (≈330m2)
S`poštovanjem
MAGMA BETA doo
Novi Sad
Mića Tešanović
Bukovac-Novi Sad
Mića Tešanović
Novi Sad
Odgovorni izvođač radova
Miroslav Nikolić ,dig.
Braće Popović 4/19 , 21000 Novi Sad
tel +381(0)21/ 6322 671, fax +381(0)21/ 6332 922
GSM:+381(0)65/ 401 96 30 ; e-mail: [email protected]
Šifra delatnosti: 4120 , Registarski broj: BD1962/2014
Matični broj:20985445, PIB:108369592
Tekući račun: 160-400725-22 , Banca Intesa
Osnivački kapital preduzeća: 1000RSD, jednočlano društvo
Download

Ovde mozete preuzeti referencnu listu izgrađenih objekata