Sisalex® 500
Parozábrana a vzduchotěsná vrstva
 Funguje nejlépe ve spojení
s celulózovou tepelnou izolaci
 Odolný proti natržení, měkký a poddajný
 Přírodní stavební materiál z papíru
in
te
ri
ér
 Vysoká kapacita pro sušení
Sisalex® 500 [1,5 m]
Rozměry role
Délka: 50m / Šířka: 1,5m / Plocha: 75m2
Údaje o paletě
36 rolí= 2700m2
Technické údaje
Směrodatná odchylka
2m
Váha
175g/m2
Tloušťka
0,24mm
Chování při požáru
E, EN 13501
Označení CE
EN 13984:2005-02/2007
U Ampacku je bezpeènost
souèástí systému. Hradíme
náklady náhrady, náklady
na demontáž a následné
škody, jakož i výmìnu
materiálù.
Let záruky
47
70
29
Následující produkty jsou vhodné pro
použití spolu se Sisalex® 500
 Ampacoll ® XT
 Ampacoll ® AT
 Ampacoll ® INT
 Ampacoll ® Profix
 Ampacoll ® FE
 Ampacoll ® DT
27
 Ampacoll ® RA
20
 Ampacoll ® BK 530
 Ampacoll ® BK 535
20
84
17
70
17
20
27
29
47
84
Ampack střešní membrána
Ampack membrána stěny
Neúplná parozábrana Sisalex® 500
Lepící páska Ampacoll® INT / Ampacoll® AT
Lepící páska Ampacoll® XT, 60 mm
Hřebíkové těsnění Ampacoll® ND.Band
Odpláštění
 Ampacoll ® Primer 531
 Ampacoll ® Connecto
Tipy pro pokládku
Sisalex® 500 je jak vzduchotěsný, tak odolný proti páře. Všechny švy, škvíry, přesahy, spoje a průniky spojů musí být vzduchotěsné.
Jakékoliv poškození povrchu musí být hermeticky uzavřeno. Sisalex® 500 se používá na suché, vnitřní, teplé strany tepelně izolační
vrstvy, a neviditelně se připevňuje pomocí svorek nebo hřebíků v každé překrývající se oblasti. Hladká, potištěná strana musí být
otočena směrem do místnosti a používá se pro lepení. Při pokládce zajistěte, aby se pásy překrývaly o 10 cm. Přesahy pak musí být
utěsněny pomocí lepící pásky Ampacoll® INT nebo Ampacoll® AT. Ampacoll® DT lze použít v případech, kdy není možno použít
hřebíky na podkladní konstrukci. Opláštění na straně místnosti pak představuje poslední prvek upevnění. Pro připojení hran je nutno
použít Ampacoll® BK 530 or Ampacoll® RA. Použijte Ampacoll® Primer 531 nebo Ampacoll® Connecto na původní porézní nebo
prašné povrchy. Jakékoliv penetrační body pro větrání / elektrické vedení, vaznice, krokve apod. musí být trvale zaizolovány pomocí
50 cm širokými Ampacoll® BK 535. Opět použijte Ampacoll® Primer 531 nebo Ampacoll® Connecto na porézní, prašné nebo drsné
povrchy.
Prodej ve specializovaných prodejnách
CANABEST, s.r.o.
Hájová 1349/43
691 41 Bøeclav
Tel. +420 773 181 812
[email protected]
www.ampack.cz
Více informací na www.ampack.cz
Download

Sisalex® 500