Hodina 15
Lesní semenářství



Získávání semen pro výsev.
V přírodě probíhá luštění samovolně vlivem
změnou teplot a vlhkosti, šišky se otvírají
nebo rozpadají a semeno vypadává.
U dužnatých plodů dojde k rozložení oplodí
12.2.2012
Jiří Gratcl
2
luštění jedlových šišek (jsou rozpadavé)
 zpracováváme ve vzdušných prostorách
 přehazování, vyčištění od plodových a
podpůrných šupin
 okřídlení (přesypávání v pytli, míchačka)
 dočištění
 luštění olšových šištic – podobně jako jedli,
hřebíkové mlátičky, dočištění na čističkách
nebo sítech

12.2.2012
Jiří Gratcl
3
12.2.2012
Jiří Gratcl
4

šišek (napodobujeme přírodní proces, který
urychlujeme zvýšenou teplotou 40-60 °C)
 sklad suroviny (bedny, pytle, boxy – neregulovaná
teplota)
 luštírna hvozdová - surovina postupuje shora dolů
přes síta do bubnu proti teplému vzduchu
(tunelová luštírna-surovina jde vodorovně proti
teplému vzduchu)
 luštírna pro malé oddíly šišek
 luštící buben
12.2.2012
Jiří Gratcl
5
12.2.2012
Jiří Gratcl
6
 Čističky (hrubé, jemné)
 odkřídlovačky (palcové, kartáčové)
 dočištění /plavení (voda -MD,líh – BO,SM), vibrační




a vzduchové čističky/
Balení (vakuově, vážení, označení)
skladování- + 4 °C , sklady
MD šišky se špatně otvírají a část semen zůstává
v šiškách, drcením se poškozuje semeno
kalábův vytřásač: obrušování šupin předsušených
šišek vzájemným otíráním v bubnu vytřásače (až na
vřeteno)
12.2.2012
Jiří Gratcl
7
 akát – vysušené lusky se mlátí na mlátičce a pak
se čistí
 dužnaté plody –JŘ, TŘ HLOH apod. rozmělnění
na oddužňovačích, praní, sušení, čištění
 BŘ, OS – proschnutí, drcení, čištění
 JV, JS, LP, HB, BK, DB – vyčištění, plavení, LP, HB
– okřídlení, vyčištění na čističce
12.2.2012
Jiří Gratcl
8
Download

M 5 PW hod 15