Atıkların Bertarafı :
Personelden kaynaklanacak atıksular,
kanalizasyon sistemine verilecek, sistemin olmaması
durumunda
ise
sızdırmaz foseptik
çukurlarda
toplanacaktır.
TEİAŞ
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü
Çevre ve Kamulaştırma
Dairesi Başkanlığı
İnşaat alanındaki katı atıklar ayrı ayrı konteynırlarda
toplanacak ve en yakın belediye tarafından alınması
sağlanacaktır.
Kazı işlemlerinden kaynaklanacak hafriyat, inşaat
alanında dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır.
Hafriyat atığı oluşması durumunda ise ruhsatlı hafriyat
alanlarına taşınarak bertaraf edilecektir.
Hava Kirliliği
İnşaat aşamasında mümkün olduğunca yeni iş
makineleri kullanılacaktır.
Toz oluşumunu önlemek için gerekli hallerde inşaat
alanı düzenli olarak sulanacak ve hafriyat taşıma
sırasında kamyonların üzeri kapalı tutulacaktır.
Araçların egzoz emisyon ölçümleri düzenli olarak
yaptırılacaktır.
380kV İZMİR HAVZA TM
HALKIN BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ
TEİAŞ Genel Müdürlüğü
Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/14 Çankaya/ANKARA
Tel : 0 312 203 86 11 Fax : 0 312 203 87 17
TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
Üniversite Caddesi No:57 35042 Bornova/İZMİR
Tel : 0 232 461 61 51
İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ,
YUNTDAĞI (İSMAİLLİ KÖYÜ) BÖLGESİ
Projenin Tanımı ve Amacı
Gürültü :
Projenin Çevresel Etkileri ve Alınacak
Önlemler
İnşaat çalışmaları gündüz saatlerde (07:00-19:00)
yürütülecektir.
Projenin Tanımı:
380 kV İzmir Havza TM Projesi’nin, İzmir ili, Bergama
Projenin çevresel etkileri, trafo merkezi ve çevresi
ilçesi, Yuntdağı (İsmailli Köyü) bölgesinde Zeytindağı-
incelenerek değerlendirilmektedir.
yapılarak ilgili yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin
Kınık karayolunun kenarında, ormanlık alan üzerine
Emniyet Açısından Tasarım ve İnşaat
aşılmaması sağlanacaktır.
DB kredisi kapsamında tesis edilmesi planlanmaktadır.
Trafo Merkezi tamamıyla diğer altyapı tesislerine zarar
vermeden, yürürlükte olan Yönetmelik, Şartnameler ve
Kullanılacak
iş
makinelerinin
düzenli
bakımları
Aynı anda mümkün olduğunca az sayıda aracın
kullanılmasına özen gösterilecektir.
Dünya Standartları doğrultusunda gerekli emniyet
mesafeleri
korunarak
tesis
Projenin Amacı :
projelendirme,
Trafo merkezinin yapımı ile İzmir ilinin mevcut
tamamında
iletim
Yönetmeliği”’ne bağlı kalınmaktadır.
hatlarında
meydana
gelen/gelebilecek
inşaat
edilmektedir.
ve
“Elektrik
işletme
Kuvvetli
Tesisin
aşamalarının
Akım
Tesisleri
dolayısıyla
bölgedeki
kullanıcıların
Trafo Merkezini oluşturan tüm teçhizat (trafo, kesici,
ayırıcı,
rüzgar
International
sağlanması
sisteme
amaçlanmaktadır.
bağlantılarının
Önerilen
projenin
parafudur,
akım
Electric
gerilim
Commission
trafosu
(IEC)
vb.)
60076-10
Standartlarına uygun olarak temin edilmekte
ve
faaliyete geçmesi ile birlikte hem bölge hem de ülke
teçhizatlar inşaat ve işletmeye alınma aşamasında “Tip
ekonomisinin
testler”, “Özel testler”, “Rutin testler” ve “Saha
olumlu
yönde
etkilenmesi
beklenmektedir.
testleri”ne tabi tutulmaktadır. Tüm bu testlerden
sonra hat ve trafo merkezi enerjilendirilmekte ve
Projenin Aşamaları
işletmeye alınmaktadır.
Ön Etüt ve Yer Belirleme Çalışmaları
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Çevre Yönetim
Planının Hazırlanması
Merkezleri
Trafo Merkezinin etrafına duvar ve fens yapılarak bu
alana giriş, yaklaşım, yerleşim gibi olası durumlar ve
İlgili Kurumlardan Gerekli İzinlerin Alınması
olumsuz etkiler için önlem alınacaktır. Ayrıca TM
İnşaat (Tesis)
etrafına
İşletme
yerleştirilecektir.
uyarı
levhaları
ve
ve
kablolardan
kaynaklanan
elektromanyetik alanların şiddetinin Avrupa Birliği (AB)
belirlenmiştir.
olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi, kurulacak
santrallerinin
Trafo
tarafından tavsiye edilen seviyeler arasında kaldığı
herhangi bir arızada bölgenin tamamen enerjisiz
kalmasının,
Elektro Manyetik Alan (EMA) :
tırmanma
engelleri
Download

Slayt 1 - Teiaş