Risk analizi proje hazırlama bilgileri
Her birinizden hazırlayacağınız projede aşağıdaki ana hatların olmasını beklemekteyim.
1- Giriş , bu kısımda RMD’nin kısaca tanımı, kullanım gereği, ihtiyaç olup olmadığı gibi genel
değerlendirmeleri vb. içeren bir kısım
2- RMD tahmin yöntemleri (belki bir paragraf şeklinde kısaca isimleri) ve kendi sorumluluğunuz altındaki
RMD tahmin yönteminin detaylı bir literatür taraması, bu kısım aynı zamanda sorumluluğunuz altındaki
yöntemin ortaya çıkma gereği, diğer yöntemlere göre avantajları ve dezavantajları gibi tartışmaları da
içermelidir.
3- Veri Analizi : bu kısımda size gönderdiğim veri setinin tanımlayıcı istatistiklerini (ortalama, standart
sapma, çarpıklık vb ) tablolaştırmanız ve grafiklerini oluşturup sonuçlarını yorumlamanız
beklenmektedir. Yine bu kısımda sorumlu olduğunuz RMD hesaplama yöntemine göre RMD’nin
hesaplanması ve sonuçlarının yorumlanması yer almalıdır.
4- Projeniz genel değerlendirme ve sonuçlarla sona ermelidir.
Yukarıdaki çizilen ana hatlar gözlemlediğiniz gibi herhangi bir bilimsel makalenin yazımında takip edilen
aşamalardır. Gerekli gördüğünüz taktirde bu ana hatlara ekleme yapabilir ve alt detaylandırmalar koyabilirsiniz.
Download

Dönem projesine yönelik bilgi