MSc Tanja Tatomirović
Georgi Dimitrova 28
26000 Pančevo
Srbija
[email protected]
www.pr.in.rs
PREPORUKA
ZA GOSPODINA VEDRANA STANKOVIĆA
Poštovani,
Prethodne tri godine bila sam na poziciji direktora Sektora korporativnih komunikacija u kompaniji
SBB (Serbia Broadband) u Srbiji, čiji je vlasnik Mid Europa Partners investicioni fond iz Londona i
Evropska banka za obnovu i razvoj, a koja je najveća broadband kompanija u regionu.
Naša kompanija je u ime vlasnika upravljala i vezanim kompanijama Total TV u celoj bivšoj Jugoslaviji
i Bugarskoj, sa oko milion korisnika, te kompanijom Telemach u Bosni i Hercegovini koju smo preuzeli
2010. godine i koja je jedna od najvećih kompanija u oblasti kablovske i digitalne televizije i interneta
u toj zemlji.
Kolegu Vedrana Stankovića upoznala sam na razgovoru sa kandidatima za posao koordinatora
internih medija kompanije Telemach i on je bio moj prvi izbor, što se u kasnijoj saradnji sa njim
pokazalo kao potpuno opravdano.
Sektor za korporativne komunikacije, osim klasičnih poslova odnosa s javnošću, bavio se i
informisanjem korisnika kroz interne medije – web sajt, televizijski informativni kanal, te različite
digitalne info servise, kao i EPG sistem (Electronic Program Guide).
Vedran je više nego uspešno vodio ekipu koja se bavila internim medijima. Ne samo da je stručan u
smislu web programiranja i administracije, gde je često davao rešenja za komplikovane probleme,
već je uvek bio inovativan i u oblasti dizajna. Kao koordinator internih medija moderirao je i forum,
gde je dokazao i svoju izuzetnu sposobnost pregovaranja i uspešne komunikacije sa krajnjim
korisnicima.
Vedran je, osim toga, izuzetan kolega koji je uspešno sarađivao i vodio svoj tim, ali i meni kao
direktoru bio na raspolaganju 24/7, što je bilo vrlo bitno s obzirom da smo bili udaljeni oko 400km.
Preporučujem Vedrana za svaku saradnju, kao kolegu i stručnjaka u kog se uvek možete uzdati, ali i
očekivati da često izbaci nove ideje i unapredi ciljeve posla na kom radi, kao i cele kompanije.
Srdačno,
Tanja Tatomirović
18. juli 2012.
Download

PREPORUKA - vedran stankovic | web mobile developer