Podrška sudstvu u Srbiji
u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima
Upravni
odbor
2. sastanak
24. jun 2014.
DNEVNI RED
Hotel IN
Bulevar Arsenija Čarnojevića 56
Novi Beograd
11.00 – 11.15
Uvodna reč
11.15 – 11.45
Gđa Silvija Panović-Đurić, menadžer projekta
Osvrt na dosadašnje aktivnosti
11.45 – 12.00
 Gđa Milica Vesović, koordinator projekta
Predstavljanje analize upitnika
12.00 – 12.15
12.15 – 13.00
 Gđa Silvija Panović-Đurić
Pauza
Obraćanja predstavnika partnera projekta


Ustavni sud
G. Bratislav Đokić, sudija

Vrhovni kasacioni sud
Gđa Vida Petrović-Škero, sudija

Upravni sud
Gđa Jelena Ivanović, predsednik Suda

Apelacioni sud u Beogradu
G. Duško Milenković, predsednik Suda

Apelacioni sud u Kragujevcu
Gđa Dubravka Damjanović, predsednik Suda

Apelacioni sud u Nišu
G. Dragan Jocić, predsednik Suda

Apelacioni sud u Novom Sadu
G. Novica Peković, predsednik Suda

Pravosudna akademija
G. Nenad Vujić, direktor
13.00 – 13.15
Nastupajuće aktivnosti i okvirni plan aktivnosti nakon letnje pauze sudova
13.15 – 13.50
 Gđa Milica Vesović
Diskusija
13.50 – 14.00
Zaključci

14.00
Gđa Silvija Panović-Đurić, menadžer projekta
Ručak
2
Lista učesnika
Partneri projekta
Ustavni sud
Gđa Ljiljana Lazić, rukovodilac Službe sudske prakse
G. Bratislav Đokić, sudija
Vrhovni kasacioni sud
Gđa Vida Petrović-Škero, sudija
G. Janko Lazarević, sudija
Upravni sud
Gđa Jelena Ivanović, predsednik Suda
Gđa Dušanka Marjanović, rukovodilac Službe sudske prakse
Apelacioni sud u Beogradu
G. Duško Milenković, predsednik Suda
Gđa Marina Govedarica, sudija
Apelacioni sud u Kragujevcu
Gđa Dubravka Damjanović, predsednik Suda
Gđa Simonida Miloradović, zamenik predsednika Suda
Apelacioni sud u Nišu
G. Dragan Jocić, predsednik Suda
Gđa Danijela Nikolić, sudija
Apelacioni sud u Novom Sadu
G. Novica Peković, predsednik Suda
Gđa Jelica Bojanić-Kerkez, zamenik v.f.predsednika Suda
Pravosudna akademija
G. Nenad Vujić, direktor
G. Mirko Milovanović
Savet Evrope
Gđa Milica Vesović, koordinator projekta
Gđa Silvija Panović-Đurić, menadžer projekta
Gđa Sanja Leskovac, asistent projekta
Projekat Saveta Evrope koji finansira Kraljevina Norveška
3
Download

U p r a v n i o d b o r 2. sastanak DNEVNI RED