OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Kupovina obavljenja prodajom na daljinu na sajtu: www.shop.shoestar.rs
Podaci o prodavcu
Naziv: Insert retail d.o.o
Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 102/9
Adresa za prijem raskida ugovora: Kružni put 17p, Rakovica, Beograd
Konktakt osoba: Saša Pavelšek, 064/85 36 066
Ovim putem izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o kupovini , koji sam sklopio/la.
Podaci o kupcu
Ime:
Prezime:
Ulica i broj:
Mesto:
Kontakt telefon:
Podaci o robi
Datum zaključenja ugovora/porudžbenice:
Datum isporuke robe:
Broj maloprodajnog računa:
Upišite šifru robe na koju se odnosi raskid ugovora,
u slučaju da ima više artikala u narudžbini:
Razlozi za raskid ugovora (nije obavezno, samo ukoliko kupac to želi):
Datum podnošenja obrasca prodavcu:
Svojeručni potpis:
Nakon prijema obrasca za jednostrani raskid ugovora, bez odlaganja ćete primiti obaveštenje o prijemu
obrasca za raskid ugovora, zajedno sa uputstvom za vraćanje robe.
Izjava o privatnosti podataka
Podaci koje date u ovom obrascu služe za evideniranje izmena u prometu i prodavac ih neće skladišti, niti
koristiti u druge svrhe.
SR 1 - Stadion Shopping Center (II sprat), Zaplanjska 32, Tel: 064/85 36 069 • SR 2 - Bulevar kralja Aleksandra 89, Tel: 064/85 36 345
SR 3 - Gospodska 4, Zemun, Tel: 064/85 36 344 • SR 4 - Zmaj Jovina 6, Tel: 064/85 36 341 • SR 5 - Vasina 7, Tel: 064/85 36 068
SR 6 - Svetogorska 37, Tel: 064/85 36 340 • SR 7 - Trg Nikole Pašića 18, Tel: 064/85 36 347 • SR 8 - Zeleni Venac 4, Tel: 064/85 36 079
SR 9 - VIVO Shopping Park, Stevana Ivanovića bb, Jagodina, Tel: 064/85 36 078 • SR 10 - BIG Shopping Center, Sentandrejski put 11, 21000 Novi Sad,
Tel: 064/85 36 077 • SR 11 - Terazije 10, 11000 Beograd, Tel: 064/85 36 522 • SR Outlet 1 - Industrijska 69, Ruma, Tel: 064/85 36 075
Download

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA