.
Zapisnik Skupštine Udruženja aktuara Srbije održane 02.07.2013.
Usvojen je predloženi dnevni red Skupštine Udruženja aktuara Srbije.
Prema tački 1. dnevnog reda Skupštine, predsednik Udruženja, Branko Pavlović, podneo
je izveštaj o radu Udruženja u prethodnom periodu između dve sednice Skupštine. Težište
rada je bilo na sledećim zadacima:
1. Kontinuitet s prethodnim dobrim rezultatima u edukaciji i međunarodnoj saradnji.
2. Web sajt Udruženja
3. Organizovanje redovne razmene iskustva između članova Udruženja, s ciljem
uspostavljanja lokalnih standarda aktuarske prakse u budućnosti.
4. Uspostavljanje kvalitetne saradnje Udruženja sa osiguravajućim društvima,
Udruženjem osiguravača Srbije, Narodnom bankom i Ministarstvom finansija.
5. Javna promocija aktuarske profesije i Udruženja aktuara Srbije
Većina zadataka je uspešno izvršena i nastaviće se slično u narednom periodu.
Prema tački 2. dnevnog reda Skupštine Udruženja primljeni su novi članovi u skladu sa
Statutom Udruženja. Ažurirani spisak biće postavljen na sajt Udruženja i obavešteno
Međunarodno udruženje aktuara (IAA) o novim redovnim članovima.
Novoizabrani redovni clanovi UAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bojana Maracic (Takovo)
Milo Markovic (Udruzenje osiguravaca Srbije)
Ana Bojanic (Sava)
Stefan Mijatovic (NBS)
Nikola Rodic (NBS)
Srdjan Trajkovic (Axa)
Jelena Todosijevic (NBS)
dr Ivana Simeunovic (Beogradska bankarska akademija)
Bulevar Despota Stefana 68, 11000 Beograd
www.aktuar.rs
e-mail: [email protected]
.
Novoizabrani pridruzeni clanovi UAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Daliborka Jovicic (Dunav)
Jelena Perisic (Uniqa)
Nevena Ciric (NBS)
Jelena Trbovic (NBS)
Jelena Cvetkovic (Triglav)
Ivana Pejovic (dipl. ekonomista)
Biljana Petrušev (dipl. ekonomista)
Milena Čelebić (Wiener)
Katarina Milošević (Delta Generali)
Prema tački 3 dnevnog reda Skupštine o raznim temama nije bilo diskusije.
U Beogradu, 02.07.2013. godine
predsednik Udruženja
sekretar Udruženja
M.P.
Branko Pavlović
Bulevar Despota Stefana 68, 11000 Beograd
Marija Kerkez
www.aktuar.rs
e-mail: [email protected]
Download

Zapisnik Skupštine Udruženja aktuara Srbije održane