DVADESETPRVI MAJ
FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA d.o.o
ul.Oslobođenja 1, 11090 Beograd
Tel/fax. Direktor +381 11 35 64 450
Prodaja +381 11 35 64 458
Nabavka +381 11 35 64 471
Finansije +381 11 35 64 664
Servis +381 11 35 64 458
Devizno +381 11 35 65 296
www.dmbfmm.co.rs
[email protected]
DEVIZNI CENOVNIK
05.01.2015.
Matični broj: 17064126; Registarski broj: 12017064126; Šifra delatnosti: 29110; PIB: 100169406
DVADESETPRVI MAJ
FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA d.o.o
ul.Oslobođenja 1, 11090 Beograd
2DM300 4-taktni benzinski motor, snage 5,1/7 kW/KS pri 3600o/min
r.br.
modul
1
2
250
263
Naziv modula
Četvorotaktni motor 2DM300
Četvorotaktni motor 2DM300 Alžir
Cena
€/kom
338,00
330,00
3LD450 4-taktni dizel motor, snage 7,5/10,2 kW/KS pri 3000 o/min
3DM515 4-taktni dizel motor, snage 9,2/12,5 kW/KS pri 3000 o/min
r.br.
modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
300.1
301.2
303.4
304.1
328.1
314
315
323
336
351
362.4
363
376
383
Naziv modula
Četvorotaktni motor 3LD450 industrijski
Četvorotaktni motor 3LD450 za IMT
Četvorotaktni motor 3LD450 za LP
Četvorotaktni motor 3LD450 Poljostroj
Četvorotaktni motor 3LD450 industrijski sa ES
Polumotor 3LD450 poljovarijanta
Polumotor 3LD450 industrijski
Četvorotaktni motor 3LD450 levi
Četvorotaktni motor 3LD450 sa ES za LP
Četvorotaktni motor 3DM515 industrijski
Četvorotaktni motor 3DM515 sa ES za LP
Četvorotaktni motor 3DM515 LP
Četvorotaktni motor 3DM515 industrijski sa ES
Četvorotaktni motor 3DM515 za IMT
Cena
€/kom
639,00
623,00
659,00
670,00
882,00
349,00
358,00
787,00
902,00
670,00
942,00
690,00
913,00
660,00
3DM450M 4-taktni dizel motor, snage 6,6/9 kW/KS pri 3000o/min
3DM515M 4-taktni dizel motor, snage 8,5/11,5 kW/KS pri 3000o/min
r.br.
modul
1
2
313
361
Naziv modula
Brodski motor 3DM450M bez kopče
Brodski motor 3DM515M bez kopče
Matični broj: 17064126; Registarski broj: 12017064126; Šifra delatnosti: 29110; PIB: 100169406
Cena
€/kom
1218,00
1249,00
DVADESETPRVI MAJ
FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA d.o.o
ul.Oslobođenja 1, 11090 Beograd
4LD820 4-taktni dizel motor, snage 12,5/17 kW/KS pri 3000o/min
r.br.
modul
1
2
421
420
Naziv modula
Četvorotaktni motor 4LD820 ind.
Četvorotaktni motor 4LD820 poljovarijanta
Cena
€/kom
1285,00
1425,00
VODENI TOP - irigator
r.br.
modul
1
2
3
721951
721513
721840
Naziv modula
Vodeni top sa stalkom
Vodeni top
Postolje vodenog topa
Cena
€/kom
204,00
130,00
78,00
SLAP800 motorna pumpa sa motorom 3LD450/3DM515
(nazivni protok 800 l/min. , max dubina usisavanja 6m)
r.br.
Modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
390.1
390.1/1
390.0
393
390.01
390.02
393.01
393.02
393.1/1
Naziv modula
Motorna pumpa SLAP800- 3LD450
Motorna pumpa SLAP800 V.P
Motorna pumpa SLAP800 E.S
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515
Motorna pumpa SLAP800 VP ES
Motorna pumpa SLAP800 VP ES komplet
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP ES
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP ES komplet
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP
Cena
€/kom
809,00
838,00
974,00
869,00
1004,00
1054,00
1036,00
1097,00
880,00
DMK10 dizel motokultivator sa
motorom 3LD450 i 8-stepenim menjačem
DMK12,5 dizel motokultivator sa
motorom 3DM515 i 8-stepenim menjačem
1
2
3054
3057
Motokultivator DMK 10 - motor 3LD450
Motokultivator DMK12,5 - motor 3DM515
Matični broj: 17064126; Registarski broj: 12017064126; Šifra delatnosti: 29110; PIB: 100169406
2150,00
2200,00
DVADESETPRVI MAJ
FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA d.o.o
ul.Oslobođenja 1, 11090 Beograd
Tel/fax. Direktor +381 11 35 64 450
Prodaja +381 11 35 64 458
Nabavka +381 11 35 64 471
Finansije +381 11 35 64 664
Servis +381 11 35 64 458
Devizno +381 11 35 65 296
www.dmbfmm.co.rs
[email protected]
DINARSKI CENOVNIK
05.01.2015.
Matični broj: 17064126; Registarski broj: 12017064126; Šifra delatnosti: 29110; PIB: 100169406
DVADESETPRVI MAJ
FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA d.o.o
ul.Oslobođenja 1, 11090 Beograd
2DM300 4-taktni benzinski motor, snage 5,1/7 kW/KS pri 3600o/min
r.br.
modul
1
2
250
263
Naziv modula
Četvorotaktni motor 2DM300
Četvorotaktni motor 2DM300 Alžir
Cena
din/kom
40560,00
39600,00
3LD450 4-taktni dizel motor, snage 7,5/10,2 kW/KS pri 3000 o/min
3DM515 4-taktni dizel motor, snage 9,2/12,5 kW/KS pri 3000 o/min
r.br.
modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
300.1
301.2
303.4
304.1
328.1
314
315
323
336
351
362.4
363
376
383
Naziv modula
Četvorotaktni motor 3LD450 industrijski
Četvorotaktni motor 3LD450 za IMT
Četvorotaktni motor 3LD450 za LP
Četvorotaktni motor 3LD450 Poljostroj
Četvorotaktni motor 3LD450 industrijski sa ES
Polumotor 3LD450 poljovarijanta
Polumotor 3LD450 industrijski
Četvorotaktni motor 3LD450 levi
Četvorotaktni motor 3LD450 sa ES za LP
Četvorotaktni motor 3DM515 industrijski
Četvorotaktni motor 3DM515 sa ES za LP
Četvorotaktni motor 3DM515 LP
Četvorotaktni motor 3DM515 industrijski sa ES
Četvorotaktni motor 3DM515 za IMT
Cena
din/kom
76680,00
74760,00
79080,00
80400,00
105840,00
41880,00
42960,00
94440,00
108240,00
80400,00
113040,00
82800,00
109560,00
79200,00
3DM450M 4-taktni dizel motor, snage 6,6/9 kW/KS pri 3000o/min
3DM515M 4-taktni dizel motor, snage 8,5/11,5 kW/KS pri 3000o/min
r.br.
modul
1
2
313
361
Naziv modula
Brodski motor 3DM450M bez kopče
Brodski motor 3DM515M bez kopče
Matični broj: 17064126; Registarski broj: 12017064126; Šifra delatnosti: 29110; PIB: 100169406
Cena
din/kom
146160,00
149880,00
DVADESETPRVI MAJ
FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA d.o.o
ul.Oslobođenja 1, 11090 Beograd
4LD820 4-taktni dizel motor, snage 12,5/17 kW/KS pri 3000o/min
r.br.
modul
1
2
421
420
Naziv modula
Četvorotaktni motor 4LD820 ind.
Četvorotaktni motor 4LD820 poljovarijanta
Cena
din/kom
154200,00
171000,00
VODENI TOP - irigator
r.br.
modul
1
2
3
721951
721513
721840
Naziv modula
Vodeni top sa stalkom
Vodeni top
Postolje vodenog topa
Cena
din/kom
24480,00
15600,00
9360,00
SLAP800 motorna pumpa sa motorom 3LD450/3DM515
(nazivni protok 800 l/min. , max dubina usisavanja 6m)
r.br.
Modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
390.1
390.1/1
390.0
393
390.01
390.02
393.01
393.02
393.1/1
Naziv modula
Motorna pumpa SLAP800- 3LD450
Motorna pumpa SLAP800 V.P
Motorna pumpa SLAP800 E.S
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515
Motorna pumpa SLAP800 VP ES
Motorna pumpa SLAP800 VP ES komplet
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP ES
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP ES komplet
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP
Cena
din/kom
97080,00
100560,00
116880,00
104280,00
120480,00
126480,00
124320,00
131640,00
105600,00
DMK10 dizel motokultivator sa
motorom 3LD450 i 8-stepenim menjačem
DMK12,5 dizel motokultivator sa
motorom 3DM515 i 8-stepenim menjačem
r.br.
Modul
1
2
3054
3057
Naziv modula
Motokultivator DMK 10 - motor 3LD450
Motokultivator DMK12,5 - motor 3DM515
Matični broj: 17064126; Registarski broj: 12017064126; Šifra delatnosti: 29110; PIB: 100169406
Cena
din/kom
258000,00
264000,00
DVADESETPRVI MAJ
FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA d.o.o
ul.Oslobođenja 1, 11090 Beograd



Cene su veleprodajne bez obračunatog PDV-a.
Dodatni rabati i rabatna politika se određuje na osnovu prethodno ostvarenih prometa i konstantnosti
rada. U direktnom kontaktu sa našom prodajom možete doći do detaljnijih informacija, upoznati se sa
Vašim trenutnim statusom i načinima dobijanja dodatnih rabata. Za sve dodatne informacije možete se
obratiti našoj prodaji svakog radnog dana od 7:30 do 15:00 časova, tel/fax: ++381 11 35 64 458, 35 65
296, 35 64 450.
Status lagera je promenljiv na dnevnom nivou, tako da Vas molimo da prvo proverite da li nekih artikala
ima na lageru i da li su neki u međuvremenu stigli.

Zadržavamo pravo promena cena bez prethodne najave, osim u slučaju avansne uplate,
predhodnog ugovora i verifikovanog protokola

Cenovnik se primenjuje od 05.01.2015.godine.
U Beogradu
Generelni direktor
05.01.2015.godine
D.Stanković, dipl.ing.
Matični broj: 17064126; Registarski broj: 12017064126; Šifra delatnosti: 29110; PIB: 100169406
Download

FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA doo