Shodno odredbama člana 42.Stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (‘’Sl.glasnik
RS’’,Br. 84/2004) dostavljamo:
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj lica (pravna lica, radnje)
Firma (pun naziv)
Firma (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu tj. prebivalištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj fax-a
E-mail
Kupac-dobavljač, kupac i dobavljač
101681947
17345559
COMMUNICATION PLUS d.o.o.
CommPlus
Siniša Stanišić
Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 96/12
Novi Beograd
Beograd
Bulevar Arsenija Čarnojevića
96/12
0113010070
0113010073
[email protected]
kupac i dobavljač
Podaci o delatnosti
2.1.
Naziv firme
COMMUNICATION PLUS d.o.o.
Šifra delatnosti
74140
Podaci o računima kod banaka
3.1..
Naziv banke
Banca Intesa
Mesto
Beograd
Broj poslovnog računa
160-273634-85
Download

Obrazac za evidentiranje.pdf