1
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1.
Pun naziv privrednog društva
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Skraćeni naziv privrednog društva
Adresa iz registracije
Poreski identifikacioni broj / PIB /
Matični broj preduzeća
Šifra delatnosti
Ime i prezime ovlašćenog lica
E - mail
Poreski obveznik PDV
Izvod iz registra obveznika PDV br.
Licenca broj
FILIP TRAVEL DOO BEOGRAD,
BEOGRADSKA 60
FILIP TRAVEL DOO BEOGRAD
Beograd, Beogradska 60
SR 100096093
06963838
79.12
PETAR BLAGOJEVIĆ
[email protected]
DA
134221076
OTP 196/2010
12.
13.
14.
15.
Ogranak Filip Travel I – CENTAR
Broj telefona
Broj faksa
E - mail
Beogradska 60
011/ 2424 - 980
011/ 2424 - 990
[email protected]
16.
17.
18.
19.
Ogranak Filip Travel II - Novi Beograd
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Bul. M.Pupina 10V, 11070 Novi Beograd
011/ 3118-123, 2603-120
011/ 2603-120
[email protected]
20. Ogranak Filip Travel III – Limousine
service
21. Broj telefona
22. Broj faksa
23. E - mail
Beogradska 60
011/ 2424 - 980
011/ 2424 - 990
[email protected]
Podaci o računima:
Naziv banke
BANCA INTESA
NLB BANKA
Mesto
BEOGRAD
BEOGRAD
Broj računa
160-262406-13
310-150512-18
Download

Podaci za identifikaciju firme