Poštovani,
U skladu sa članom 38 stav 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl. Glas.RS,br.84/04 I 86/04) i njegovom
primenom, ovde možete preuzeti osnovne podatke za identifikaciju poslovnog partnera kao i kopiju Potvrde o
izvrešenom evidentiranju za PDV
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1.1.
1.2.
1.3.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica
Firma – pun naziv
1.4.
Firma – skraćeni naziv
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
1.7.8.
Ime I prezime ovlašćenog lica
Funkija ovlašćenog lica
Podaci o sedištu firme
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Obveznik PDV
107316424
20780037
UNITED MEASUREMENTS DOO
BEOGRAD, POHORSKA 4/4
UNITED MEASUREMENTS DOO
BEOGRAD
Draško Todorović
Direktor
Novi Beograd
Beograd
Pohorska
4/4
011 2 600 216
011 2 600 216
[email protected]
DA
PODACI O DELATNOSTI
2.1.
PRETEŽNA DELATNOST
Popravka mašina
ŠIFRA DELATNOSTI
3312
PODACI O RAČUNU U BANCI
3.1.
NAZIV BANKE
OTP Banka Novi Sad
BROJ RAČUNA
325-9500700027672-17
Download

Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera