PODACI O FIRMI
(iz potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV)
1.
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica
Firma (pun naziv)
Firma (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu (prebivalištu)
100042265
07530196
ADOC D.O.O. BEOGRAD
ADOC D.O.O. BEOGRAD
MIODRAG MITIĆ
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
ČUKARICA
BEOGRAD
MILORADA JOVANOVIĆA
11
30-51-458
30-51-450
[email protected]
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
1.7
Obveznik PDV
DA
2.
PODACI O OBAVLJANJU DELATNOSTI
2.1
Šifra pretežne delatnosti
3.
PODACI O RAČUNU U BANCI
3.1
3.2
Broj tekućeg računa
205-1633-39
180-1131210007341-78
4646
Naziv banke
KOMERCIJALNA BANKA AD
ALPHA BANK AE
Download

PODACI O FIRMI