"GAS LIDER" d.o.o.
ul. Bulevar Revolucije br. 22, 11224 Vrčin - Beograd
Tel/fax: +381 11 8053-370, 8055-526
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
Potrebni podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj PIB
Matični broj lica ( pravnog lica)
Firma (pun naziv)
Firma (skraćen naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
Broj
Broj telefona/fax
E-mail
Obveznik PDV-a
Broj potvrde o evidentiranju
Podatak
SR104110760
20091029
GAS LIDER D.O.O.
GAS LIDER D.O.O.
Darko Perušinović
Vrčin
Grocka
Vrčin
Bulevar revolucije
22
011/8053-370, 8055-526
[email protected]
da
227466854
PODACI O DELATNOSTI
Red.
broj
1
Šifra delatnosti
TRG.NA VELIKO OPREMOM ZA CENT.GREJANJE
Podatak
51540
PODACI O TEKUĆEM RAČUNU
Red.
broj
1
2
3
Naziv banke
PROCREDIT BANK
RAIFFEISEN BANK
ALPHA BANK
Podatak
220 - 73134 - 07
265-1040310000156-75
180-1361210007560-17
Download

Obrazac za identifikaciju