www.perfom.rs / e-mail : [email protected]
1.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
100859694
2.
Matični broj pravnog lica
07972202
3.
Šifra delatnosti
28620
4.
Pun naziv firme
Društvo ograničene odgovornosti
“PERFOM”
5.
Skraćeni naziv firme
"PERFOM" D.O.O.
6.
Podaci o sedištu:
7.
Opština
Požega
8.
Mesto
Požega
9.
Naziv ulice
Knjaza Miloša 165/a
10. Broj telefona
031/825-051,3816-656,714-380
11. Broj faxa
031/825-051,3816-656,714-380
12. Podaci o tekućim računima kod poslovnih banaka:
Broj tekućeg računa
13. PROCREDIT BANKA AD BEOGRAD
ČAČANSKA BANKA A.D. ČAČAK
KOMERCIJALNA BANKA
220-9147483
155-864571
205-10082268
14. Da li ste evidentirani kao obveznik PDV-a?
DA
15. Kopija potvrde o izvršenom evidentiranju u prilogu?
DA
Za "PERFOM" d.o.o.
Miloš Janković, direktor
Download

SAMOSTALNA MAŠINBRAVARSKA RADNJA » P E R F O M «