PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1. Poreski identifikacioni broj(PIB):
105428306
2. Matični broj:
20376449
3. Pun naziv firme:
PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
“SERVIS I ODRŽAVANJE” doo
4. Skraćeni naziv firme:
“SERVIS I ODRŽAVANJE” doo
5. Prezime I ime ovlašćenog lica:
Boris Dedić
6. Sedište:
36210 Vrnjačka Banja
7. Adresa:
Darinke Čavdarević 14
8. Adresa za slanje pošte
Knićaninova 3 Beograd
9. Šifra delatnosti:
8110
10. Obaveznik PDV:
DA Potvrda br. 385221253
11. Broj telefona:
011 32 87 593
12. Broj faxa:
011/32 87 394
13. Office-Beograd T/F
Tel. 011/30-35-833,29-28-088 Fax. 011/2928-278
14. E-mail:
[email protected]
15. Web:
www.servisiodrzavanje.com
16. Naziv poslovne banke:
ČAČANSKA BANKA
broj tekućeg računa:
155-12747-84
Download

ovde - SERVIS I ODRŽAVANJE doo Beograd