NAZIV PREDUZEĆA
KABEL ELEKTRO DOO
ULICA
VIHORSKA bb
MESTO
JAGODINA
PTT BROJ
35000
TELEFON
035/245-420 063/386 476
FAX
035/243-379
E-mail
[email protected]
KONTAKT OSOBA
TEKU]I RAČUN
RADMILO UROŠEVIĆ
155-18468-90 Čačanska banka
265-3710310000292-91 Raiffeisen bank
160-399342-97 Banca Intesa
MATIČNI BROJ
20682108
ŠIFRA DELATNOSTI
4690
PORESKI BROJ-PIB
106794429
OBVEZNIK PDV-a
DA
BROJ POTVRDE o izvršenom
evidentiranju za PDV
598322536
Download

PODACI FIRME (.pdf)