WAGEN INTERNATIONAL D.O.O.
Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1. PUN NAZIV FIRME
“WAGEN INTERNATIONAL” D.O.O.
PREDUZEĆE
ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
2. SKRAĆENI NAZIV
“WAGEN INTERNATIONAL” D.O.O.
3. PIB
101728711
4. MATIČNI BROJ
17205188
5. ODGOVORNO LICE
RAJIĆ MILAN
6. ADRESA
OMLADNISKIH BRIGADA 102
7. MESTO I OPŠTINA
BEOGRAD, NOVI BEOGRAD
8. BROJ TELEFONA
011/228-4363, 228-4364, 228-4365
9. BROJ FAXA
011/228-2482
10. E-MAIL
[email protected]
11. OBVEZNIK PDV-a
DA
12. ŠIFRA DELATNOSTI
4532
13. TEKUĆI RAČUN
220-47208-88 PROCREDIT BANKA
Download

Podaci za identifikaciju