CENOVNIK
( JANUAR 2015 )
www.gaslider.rs
2015
SADRŽAJ
Grupa
Gasni uređaji i oprema
Proizvođač
Str.
Vaillant
3
Vaillant,uniTEC,Salus
7
Vaillant
10
Vaillant
10
Vaillant
11
Vaillant
12
Vaillant
16
Protherm
17
Protherm
19
Neša komerc, Elit inox
20
Saunier Duval
21
Saunier Duval
22
Gas inž., Centrometal
23
Centrometal
24
Centrometal
27
Mik Maring
28
Vaillant
29
Zidni gasni kotlovi - atmo/turbo TEC pro i plus
Zidni gasni kotlovi - aquaBLOCK
Rezervoari tople vode uniSTOR
Oprema (cevni nastavci, kolena, obujmice, senzori, sigurnosne grupe, spojni setovi,
prerade na PB...)
Zidni gasni grejači vode - atmo/turbo MAG
Stabilni gasni kotlovi - atmoVIT
Zidni kondezacioni kotlovi - ecoTEC pro i plus
Regulacija
Sobni termostati, atmosferski regulatori i pribor za njih - Vaillant
Sobni termostati - uniTEC
Sobni, digitalni, programski, internet, za podno grejanje, za fan-coil - Salus
Električni kotlovi
Zidni električni kotlovi - eloBLOCK/2
Pribor za električne kotlove
Električne grejalice, kaloriferi i protočni bojleri
Zidne električne grejalice - VER
Zidni električni kaloriferi - VES
Protočni bojleri - VED, VED exclusive i miniVED
Klima uređaji
climaVAIR pro VAI2 - ON/OFF - inverter - Zidni mono i multi split sistemi
climaVAIR pro VAI6 - inverter - Zidni mono split sistem
climaVAIR V-MULTI - inverter - Zidni / kasetni multi split sistem
Solarni sistemi
Solarni paketi
Solarni pribor (pločasti i vakuumski kolektori, montažne šine, krovni nosači,solarne
grupe, regulacija, solarna tečnost, exp. posude...), auroSTEP plus, auroSTEP pro
Ventilacioni uređaji
recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3, bypass filteri..
Gasni uređaji i oprema
Zidni gasni kotlovi - Lynx modeli, pribor
Solarni kolektori, Panelni radijatori
Protherm solarni kolektori - HelioPLAN; Panelni radijatori - Protherm
Sušači peškira i el.grejači
Sušači peškira, električni grejači
Toplotne pumpe,ventilokonvektori - fan coil
Genia Air, Zidni, podplafonski, parapetni, kasetni i kanalski ventilokonvektori
Pribor za toplotne pumpe i ventilokonvektore
Regulacija, el.grejači, zaštitne rešetke, senzori...
Kotlovi i dimovod na čvrsto gorivo (ugalj, drvo, pelet...)
Trajnožareći kotlovi - GIM i Kombinovani toplovodni kotlovi - Centrometal
Etažne peći na čvrsto gorivo - drvo, pelet
Etažne peći na čvrsto gorivo - BIO-CET, BIO-PEK.
Etažne peći na pelet - Centropelet
Akumulacioni rezervoari
Akumulacioni rezervoari - CAS, CAS-S
Hidraulične skretnice,razdelnici
Hidraulične skretnice, razdelnici, kotlovske grupe....
Toplotne pumpe - Vaillant
Toplotne pumpe, voda-voda, zemlja-voda, vazduh-voda
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
GASNI PROGRAM
ZIDNI KONVENCIONALNI UREĐAJI
turboTEC pro (kombinovani - fasadni priključak)
VUW 11/202-3
VUW 182-3 M
VUW 242-3 M
VUW 242-3 M PB
VUW 282-3
10003985
10002714
10003291
10004001
10003293
87,048.00
87,048.00
89,652.00
89,652.00
97,092.00
104,457.60
104,457.60
107,582.40
107,582.40
116,510.40
atmoTEC pro (kombinovani - dimnjački priključak)
VUW 180-3 M
VUW 240-3 M
VUW 280-3
Set za instalaciju za VUW uređaje (uz PRO modele)
10002713
10003290
10003292
20055870
76,632.00
77,624.00
83,328.00
6,820.00
91,958.40
93,148.80
99,993.60
8,184.00
turboTEC plus (kombinovani - fasadni priključak)
VUW
VUW
VUW
VUW
202-5
242-5
282-5
322-5
10003306
10003307
10003308
10003309
115,320.00
120,776.00
129,208.00
145,080.00
138,384.00
144,931.20
155,049.60
174,096.00
turboTEC plus (cirko - fasadni priključak)
VU 112-5
VU 202-5
VU 242-5
VU 282-5
VU 362-5
10003298
10003299
10003300
10003301
10003302
103,912.00
108,128.00
111,600.00
115,196.00
140,368.00
124,694.40
129,753.60
133,920.00
138,235.20
168,441.60
atmoTEC plus (kombinovani - dimnjački priključak)
VUW 200-5
VUW 240-5
VUW 280-5
10003303
10003304
10003305
107,880.00
109,616.00
120,776.00
129,456.00
131,539.20
144,931.20
atmoTEC plus (cirko - dimnjački priključak)
VU 120-5
VU 200-5
VU 240-5
VU 280-5
10003294
10003295
10003296
10003297
95,728.00
100,440.00
101,680.00
106,516.00
114,873.60
120,528.00
122,016.00
127,819.20
aquaBLOCK (dimnjački priključak)
VUI 240-7
VUI 280-7
10003378
306968
163,556.00
167,896.00
196,267.20
201,475.20
aquaBLOCK (fasadni priključak)
VUI 242-7
VUI 282-7
VUI 362-7
10003379
306918
306597
171,492.00
174,096.00
211,048.00
205,790.40
208,915.20
253,257.60
Rezervoari tople vode uniSTOR i pribor za njih
VIH R 120-150
VIH R 300-500
VU + VIH CB (CK)
Okrugli, stojeći indirektni rezervoari tople vode
VIH R 120/5.1
305940
59,768.00
VIH R 150/5.1
305941
63,240.00
VIH R 200/5.1
305942
69,316.00
VIH R 300
10003077
115,320.00
VIH R 400
10003078
161,200.00
VIH R 500
10003079
193,812.00
Pravougaoni, zidni indirektni rezervoari tople vode
VIH CB 75 (za ecoTEC pro i plus)
10002675
60,016.00
VIH CK 70 (za atmo/turboTEC)
305817
56,792.00
71,721.60
75,888.00
83,179.20
138,384.00
193,440.00
232,574.40
72,019.20
68,150.40
Pribor za rezervoare tople vode u kombinaciji sa zidnim cirko uređajima
Sigurnosna grupa za rezerv. VIH do 200 l bez regul. p
Sigurnosna grupa za rezerv. VIH do 200 l bez regul. p
Sigurnosna grupa za rezervoare preko 200 l
Sigurnosna grupa bez regul. p do 200 lit., do 6 bara
Sigurnosna grupa sa regul. p do 200 lit., od 6 do 16 bara
Spojni set VU + VIH R 120/150 - u setu dolazi i sigurnosna grupa sa spojnom maticom i senzorom
Senzor za rezervoare
Senzor za VIH R/CQ sa spojnicama
Produžetak temperaturskog senzora (5m)
Električni grejač za VIH R 300-500 i VIH S 300-500
(230 V / 2 kW)
Električni grejač za VIH R 300-500 i VIH S 300-500
(400 V / 6 kW)
Recirkulacioni set za VUI aquaBLOCK
Recirkulacioni set za VU i ecoTEC
3
20060434
305826
305827
660
661
20140544
306257
306264
306269
20028665
20028666
306284
305957
7,812.00
9,176.00
10,912.00
8,804.00
16,740.00
16,616.00
2,108.00
4,340.00
2,108.00
38,564.00
39,556.00
20,460.00
20,460.00
9,374.40
11,011.20
13,094.40
10,564.80
20,088.00
19,939.20
2,529.60
5,208.00
2,529.60
46,276.80
47,467.20
24,552.00
24,552.00
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
303845
303810
303800
303801
303802
303803
303809
303808
303805
9076
9056
303820
303821
20045709
303609
303600
303602
303603
303605
303611
303610
303616
303818
300833
300817
300832
300834
300818
303265
9494
300940
303261
303091
300941
9209
303815
20042415
7,812.00
7,440.00
10,416.00
2,852.00
3,968.00
7,564.00
6,944.00
2,604.00
9,300.00
4,712.00
4,340.00
3,100.00
3,348.00
10,912.00
14,136.00
9,300.00
3,968.00
5,332.00
9,176.00
7,564.00
4,340.00
4,464.00
3,224.00
2,108.00
2,480.00
4,340.00
2,480.00
2,480.00
4,836.00
3,348.00
3,100.00
7,564.00
11,532.00
2,108.00
2,480.00
4,712.00
9,176.00
9,374.40
8,928.00
12,499.20
3,422.40
4,761.60
9,076.80
8,332.80
3,124.80
11,160.00
5,654.40
5,208.00
3,720.00
4,017.60
13,094.40
16,963.20
11,160.00
4,761.60
6,398.40
11,011.20
9,076.80
5,208.00
5,356.80
3,868.80
2,529.60
2,976.00
5,208.00
2,976.00
2,976.00
5,803.20
4,017.60
3,720.00
9,076.80
13,838.40
2,529.60
2,976.00
5,654.40
11,011.20
Oprema za konvencionalne uređaje
Horizontalni dimovodni komplet
Horizontalni dimovodni komplet - LAS dimnjak
Vertikalni dimovod, crni
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno 45 ° (2 komada)
Koleno 90 °
Odvod kondenzata
Obujmica dimovoda za kosi krov (25º- 50º), crna
Obujmica dimovoda za ravan krov
Umetak za korekciju dimovoda
Zidna obujmica (5kom)
Adapter za dimovod sa odvodom kondenzata
Horizontalni dimovodni komplet
Vertikalni dimovodni komplet
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno 45 ° (2 komada)
Koleno 87 °
Zidna obujmica (5kom)
Adapter za priključni spoj vazdušnog-dimovoda
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno za odvod dimnih gasova 45°, aluminijum
Koleno 90 °
Podupiruće koleno 90º sa konzolom
Odstojnik (7kom)
Zidna obujmica (5kom)
Poklopac okna DN 80
Odvod kondezata
Štitnik od udara vetra za dimovod
Zaštita za završetak dimovoda
Priključni element - uzimanje vazduha iz prostorije
Set za promenu kombinovanog VUW u cirko VU aparat
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø100
sa Ø60 na Ø80
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø125
Ø80/Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø60/80
Prerade na PB (propran/butan)
Prerada na PB za atmo/turboTEC pro VUW 24 kW
Prerada na PB za atmo/turboTEC plus VU/VUW 11 kW, 20 kW, 24
kW, 28 kW i 28 kW pro
Prerada na PB za atmo/turboTEC pro VUW 11 i 18 kW
Prerada na PB za atmo/turboTEC VU/VUW 32 i 36 kW
20024599
6,572.00
7,886.40
20053224
6,572.00
7,886.40
20024601
20053226
6,572.00
6,572.00
7,886.40
7,886.40
GASNI PROTOČNI GREJAČI VODE
atmoMAG - dimnjačka varijanta
Modeli sa pilot plamenom - piezzo paljenje
MAG mini 11-0/0 XZ
MAG 14-0/0 XZ
311296
311379
27,652.00
30,008.00
33,182.40
36,009.60
33,108.00
35,712.00
39,729.60
42,854.40
Modeli sa direktnim startom - baterijsko paljenje
MAG 11-0/0 XI
MAG 14-0/0 XI
311598
311599
Modeli sa direktnim startom - generatorsko paljenje
MAG 14-0/0 GX *
311527
41,540.00
49,848.00
*Priključak za atmoMAG GX
304818
2,480.00
2,976.00
turboMAG - fasadna varijanta
MAG INT 11-2/0
MAG INT 14-2/0
311480
311482
59,644.00
63,860.00
71,572.80
76,632.00
106,330.00
113,708.00
123,752.00
133,548.00
144,584.00
168,888.00
127,596.00
136,449.60
148,502.40
160,257.60
173,500.80
202,665.60
STABILNI KONVENCIONALNI UREĐAJI
atmoVIT - jednostepeni - dimnjački priključak
VK INT
VK INT
VK INT
VK INT
VK INT
VK INT
4
164/1-5
254/1-5
324/1-5
414/1-5
484/1-5
564/1-5
309226
309227
309228
309229
309230
309231
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
ZIDNI KONDENZACIONI UREĐAJI - AKCIJSKE CENE
ecoTEC pro (kombinovani - fasadni priključak)
VUW INT 226/3-3
10004293
154,008.00
184,809.60
ecoTEC pro (cirko - fasadni priključak)
VU INT 256/3-3
10004287
149,296.00
179,155.20
ecoTEC plus (cirko - fasadni priključak)
ecoTEC pro
ecoTEC plus
VU INT 466/4-5
10004150
255,705.36
306,846.43
VU INT 656/4-5
10004151
324,323.24
389,187.89
ZIDNI KONDENZACIONI UREĐAJI - AKCIJSKE CENE - NOVI MODELI
ecoTEC pro (kombinovani - fasadni priključak)
VUW INT I 116/5-3
10011723
126,176.20
151,411.44
VUW INT I 196/5-3
10011719
126,176.20
151,411.44
VUW INT I 246/5-3
10011721
133,597.60
160,317.12
ecoTEC pro (cirko - fasadni priključak)
VU INT I 246/5-3
10011727
123,442.00
148,130.40
ecoTEC plus (kombinovani - fasadni priključak)
VUW INT I 206/5-5
VUW INT I 256/5-5
VUW INT I 306/5-5
10011720
10011722
10011724
153,324.76
159,379.68
167,191.68
183,989.71
191,255.62
200,630.02
ecoTEC plus (cirko - fasadni priključak)
VU INT
VU INT
VU INT
VU INT
VU INT
I 116/5-5
I 206/5-5
I 256/5-5
I 306/5-5
I 356/5-5
10011732
10011729
10011731
10011733
10011725
142,776.99
144,730.26
148,831.79
156,449.85
163,285.74
171,332.39
173,676.31
178,598.15
187,739.82
195,942.89
303933
303901
303900
303902
303903
303905
303911
303910
303915
303926
303209
303200
303202
303203
303205
303211
303210
303938
303252
303253
303255
303263
303963
300941
9209
9494
307592
306720
306721
7,812.00
10,416.00
10,540.00
2,852.00
3,968.00
7,564.00
6,944.00
2,604.00
3,100.00
2,108.00
15,004.00
14,012.00
4,216.00
5,332.00
9,176.00
8,184.00
4,340.00
7,564.00
1,612.00
2,108.00
2,976.00
1,736.00
3,968.00
2,108.00
2,480.00
3,348.00
50,220.00
33,604.00
45,012.00
9,374.40
12,499.20
12,648.00
3,422.40
4,761.60
9,076.80
8,332.80
3,124.80
3,720.00
2,529.60
18,004.80
16,814.40
5,059.20
6,398.40
11,011.20
9,820.80
5,208.00
9,076.80
1,934.40
2,529.60
3,571.20
2,083.20
4,761.60
2,529.60
2,976.00
4,017.60
60,264.00
40,324.80
54,014.40
Oprema za kondenzacione uređaje
Horizontalni dimovodni komplet
Vertikalni dimovodni komplet (crveni)
Vertikalni dimovodni komplet (crni)
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno 45 ° (2 komada)
Koleno 87 °
Razdelni element za kondenz.
Adapter Ø60/100 na Ø80/125
Horizontalni dimovodni komplet
Vertikalni dimovodni komplet
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno 45 ° (2 komada)
Koleno 87 °
Adapter za priključni spoj vazdušnog dimovoda Ø80/80
Produžetak dimovoda L= 0,5 m kond. PP
Produžetak dimovoda L= 1 m kond. PP
Produžetak dimovoda L= 2 m kond. PP
Koleno 87 °
Poklopac okna DN 80 kond. PP
Štitnik od udara vetra za dimovod
Zaštita za završetak dimovoda
Odstojnik (7kom)
Spojni set za spajanje ecoTEC VU 466 i 656 sa VIH
Hidraulička skretnica 3,5 m³ /h, priključak Rp2"
Hidraulička skretnica 8 m³ /h, priključak Rp2"
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
WH 40
WH 95
NAPOMENA: Za artikle koji su obeleženi žutom bojom su date akcijske cene.
NAPOMENA: Artikli koji su obeleženi zelenom bojom, predstavljaju nove artikle.
5
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
ecoTEC plus (cirko - fasadni priključak, velikog učinka)
VU INT 806/5 - 5
10010763
375,317.00
450,380.40
VU INT 1006/5 - 5
10010776
407,953.80
489,544.56
VU INT 1206/5 - 5
10010788
440,590.60
528,708.72
20106070
20106060
20107874
20107875
20151859
20106373
20106371
20106376
20106377
20106378
20106379
20106380
20106381
34,532.76
48,145.48
51,798.52
58,604.88
69,230.44
25,898.64
16,934.68
3,817.96
5,644.48
10,957.88
9,131.36
5,478.32
4,316.44
41,439.31
57,774.58
62,158.22
70,325.86
83,076.53
31,078.37
20,321.62
4,581.55
6,773.38
13,149.46
10,957.63
6,573.98
5,179.73
Oprema za kondenzacione uređaje velikog učinka
Cirkulaciona visokoefikasna pumpa sa priključnim cevima
Cirkulaciona visokoefikasna pumpa sa priključnim cevima
Hidraulična skretnica, sa ugrađenim magnetom
Hidraulična skretnica, sa ugrađenim magnetom
Hidraulična skretnica, sa ugrađenim magnetom
Horizontalni dimovodni komplet
Vertikalni dimovodni komplet
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno 45 ° (2 komada)
Koleno 90 °
Obujmice, 5 kom.
Klase A - za ecoTEC od 80 kW
Klase A-za ecoTEC od 100 do 120 kW
WH C 110
WH C 160
WH C 280
110/160 PP
110/160 PP
110/160 PP
110/160 PP
110/160 PP
110/160 PP
110/160 PP
110/160 PP
NAPOMENA: Artikli koji su obeleženi zelenom bojom, predstavljaju nove artikle.
6
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
VRT 15
306777
1,959.20
2,351.04
VRT 35
20182064
3,126.04
3,751.25
VRT 40
300662
4,092.00
4,910.40
8,481.60
Model
REGULACIJA
Sobni termostati
VRT 15
VRT 40
VRT 35
VRT 50
VRT 50
20018266
7,068.00
VRT 250
20182066
4,986.04
5,983.25
VRT 250 f - bežični
20182069
9,958.44
11,950.13
calorMATIC 332
20124470
13,020.00
15,624.00
calorMATIC 350
20124477
14,012.00
16,814.40
calorMATIC 350 f - bežični
20124484
20,708.00
24,849.60
calorMATIC 370
20108145
15,004.00
18,004.80
calorMATIC 370 f - bežični
20108152
24,304.00
29,164.80
calorMATIC 450
20124490
16,740.00
20,088.00
calorMATIC 450f - bežični
20124496
25,792.00
30,950.40
calorMATIC 470
20108131
20,088.00
24,105.60
calorMATIC 470 f - bežični
20108138
33,356.00
40,027.20
68,299.20
calorMATIC 350/350f
VRT 250/ 250 f
calorMATIC 370/370f
Atmosferski regulatori
calorMATIC 450/450f
calorMATIC 630/3
20092430
56,916.00
auroMATIC 560/2 - solar
306767
28,892.00
34,670.40
auroMATIC 620/3 - solar
20092441
61,380.00
73,656.00
Pribor za regulaciju
calorMATIC 630/3, auroMATIC 620/3
calorMATIC 470/470f
teleSWITCH
auroMATIC 560/2
teleSWITCH
300679
33,728.00
40,473.60
VR 10 - standardni senzor
306787
3,100.00
3,720.00
VR 11 - senzor za solarni kolektor
306788
2,976.00
3,571.20
VR 31 - kaskadno spajanje ON/OFF
306786
11,408.00
13,689.60
VR 32/3 - kaskadno spajanje e-BUS
20139895
9,052.00
10,862.40
VR 34 - za spajanje e-BUS regulacije na
uređaje sa izlazom od 0-10V
20017897
3,472.00
4,166.40
20139835
3,100.00
3,720.00
20139898
7,192.00
8,630.40
VR 37 - za spajanje VRT 332 na
ecoTEC/5
VR 39 - za spajanje e-BUS regulacije na
uređaje sa 7-8-9 stezaljkama
(atmo/turboBLOCK, atmoVIT)
VR 81/2
VR 90/3
Modul 1 od 5
306246
5,952.00
7,142.40
Modul 2 od 6
306247
11,160.00
13,392.00
VR 40 - modul 2 od 7
20017744
7,936.00
9,523.20
VR 60 - modul za 630 i 620
306782
16,368.00
19,641.60
VR 61/4 - modul za 470
20139852
15,500.00
18,600.00
VR 68/2 - modul za 470 solar
20129334
18,848.00
22,617.60
VR 81 - sobni korektor za 430
20028542
7,564.00
9,076.80
VR 81/2 - sobni korektor za 470
20129325
7,564.00
9,076.80
VR 90/3 - sobni korektor
20040080
16,244.00
19,492.80
VRC 9642 - nalegajući
009642
2,852.00
3,422.40
VRC 692 - senzor polaza
000692
2,480.00
2,976.00
NAPOMENA: Artikli koji su obeleženi zelenom bojom, predstavljaju nove artikle.
7
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
uniTEC termostati
Sobni termostati
Digitalni sobni termostat
SQ3
389
1,740.00
2,088.00
SQ3RF - bežični
392
3,910.00
4,692.00
Digitalni programski sobni termostat
SQ7
390
2,230.00
2,676.00
SQ7RF - bežični
391
4,400.00
5,280.00
8
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
SALUS sistemi za podno grejanje i termostati
Sistemi za regulaciju podnog grejanja "EXPERT" serija
Žičana centrala (max 24 kruga) - 230V
KL06
0552
3,596.00
4,315.20
Bežična centrala (max 24 kruga) - 230V
KL06 RF
0557
13,020.00
15,624.00
ERT 20 /TRIAC
0615 / 0560
1,736.00
2,083.20
Digitalni sobni termostat - 230V (mogućnost ugradnje senzora)
ERT 30 /TRIAC
0616 / 0554
2,480.00
2,976.00
Digitalni sobni programski termostat - 230V
ERT 50 /TRIAC
0559 / 0696
4,712.00
5,654.40
T30NC M30 x 1.5
0619
1,736.00
2,083.20
Elektronski sobni termostat - 230V
Elektromotor (aktuator) - 230V
KL06 24V
0908
7,564.00
9,076.80
Elektronski sobni termostat - 24V
Žičana centrala (max 24 kruga) - 24V
ERT 20 24V
0909
1,860.00
2,232.00
Digitalni sobni termostat - 24V
ERT 30 24V
0910
2,666.00
3,199.20
Digitalni sobni programski termostat - 24V
ERT 50 24V
0911
4,960.00
5,952.00
T30NC24 M30 x 1.5
0912
1,736.00
2,083.20
Modul za pumpu ili kotao
PL06
0553
1,488.00
1,785.60
Modul za pumpu i kotao
PL07
0617
2,480.00
2,976.00
Digitalni sobni termostat bežični
ERT30 RF
0555
4,464.00
5,356.80
Digitalni sobni programski termostat bežični
ERT50 RF
0556
5,580.00
6,696.00
FS300
0618
868.00
1,041.60
Elektromotor (aktuator) - 24V
Senzor za podno grejanje 3,0 m (1,5 mm)
Termostati
Digitalni programski internet termostat - "IT" serija
iT 500 - Internet termostat
iTG 500 - WI-FI predajnik
0550
26,288.00
31,545.60
0697
14,880.00
17,856.00
iT500RX - Prijemnik
iT 500BM - Internet termostat
Ovaj tip termostata je primenljiv samo u kombinaciji sa prijemnikom RXVBC 605 ili RXWBC 605
iT300 -Senzor za drugu zonu grejanja
0551
2,976.00
3,571.20
Digitalni sobni termostati - "STANDARD" serija
Digitalni sobni programski termostat
Digitalni sobni programski bežični termostat
091 FL
0621
2,976.00
091 FL RF - bežični
0613
5,704.00
6,844.80
RT 300
0620
2,728.00
3,273.60
Digitalni sobni termostat
Digitalni sobni bežični termostat
3,571.20
RT 300 RF - bežični
0614
5,332.00
6,398.40
RT 500
0547
3,224.00
3,868.80
Digitalni sobni programski termostat
Digitalni sobni programski bežični termostat
RT 500 RF - bežični
0548
5,580.00
6,696.00
Digitalni sobni programski bežični termostat
RT 505TX - bežični
0864
3,472.00
4,166.40
Ovaj tip termostata je primenljiv samo u kombinaciji sa prijemnikom RXVBC 605 ili RXWBC 605
Prijemnici za termostate iT 500 BM i RT 505 TX
Prijemnik (uz RT 505 TX) za Vaillant gasne kotlove
RXVBC 605 - prijemnik
0698
3,100.00
3,720.00
Prijemnik (uz RT 505 TX) za Bosch gasne kotlove
RXWBC 605 - prijemnik
0833
3,100.00
3,720.00
ERT 20
ERT 30
ERT 50
iT300
T30NC
iT500
RT 505TX
Bežična centrala KL06 RF
091 FL RF
RT 500 RF
9
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
ELEKTRIČNI KOTLOVI - NEW MODEL
Kotlovi eloBLOCK/2
VE 6 (6 kW monofazni/trofazni)
10008967
59,272.00
71,126.40
VE 9 (9 kW monofazni/trofazni)
10008968
60,388.00
72,465.60
VE 12 (12 kW)
10008969
61,504.00
73,804.80
VE 14 (14 kW)
10008970
66,588.00
79,905.60
VE 18 (18 kW)
10008971
68,324.00
81,988.80
VE 21 (21 kW)
10008972
72,292.00
86,750.40
VE 24 (24 kW)
10008973
73,780.00
88,536.00
10008974
75,516.00
90,619.20
6,572.00
3,100.00
7,886.40
3,720.00
VE 28 (28 kW)
Pribor za eloBLOCK/2
Spojni set za spajanje eloBLOCK/2 i VIH R 120/150
Spoljni senzor
20015570
20040797
Moguće kombinacije eloBLOCK-a sa Vaillant termostatima
Sobni mehanički termostat
Digitalni sobni termostat
Digitalni programski sobni termostat
Digitalni programski bežični sobni termostat
VRT 15
VRT 35
VRT 250
VRT 250 f - bežični
306777
20182064
20182066
20182069
1,959.20
3,126.04
4,986.04
9,958.44
2,351.04
3,751.25
5,983.25
11,950.13
Model
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
11,472.48
12,444.64
15,271.84
17,577.00
19,687.48
1,240.00
13,766.98
14,933.57
18,326.21
21,092.40
23,624.98
1,488.00
8,928.00
10,713.60
Naziv proizvoda
ELEKTRIČNI PROGRAM
Električne grejalice i kaloriferi
Grejalice VER/4
VER 075/4 (0,75 kW)
VER 100/4 (1,0 kW)
VER 150/4 (1,5 kW)
VER 200/4 (2,0 kW)
VER 240/4 (2,4 kW)
Nosač sa točkićima za grejalice
10007027
10007028
10007029
10007030
10007031
0845
Kalorifer VES
VES (2 kW)
5746
Električni protočni bojleri
Standard protočni bojleri VED
VED 12H/7
10007736
25,792.00
30,950.40
VED 18H/7
10007737
26,412.00
31,694.40
VED 21H/7
10007738
27,156.00
32,587.20
VED 24H/7
10007739
28,396.00
34,075.20
VED 27H/7
10007740
29,016.00
34,819.20
Exclusive protočni bojleri VED E
VED standard
VED exclusive
VED E 18/7
10007720
52,080.00
62,496.00
VED E 21/7
10007721
53,940.00
64,728.00
VED E 24/7
10007722
55,924.00
67,108.80
VED E 27/7
10013702
57,908.00
69,489.60
Protočni bojleri miniVED niskopritisni
VED H 3/1N
10009479
13,020.00
15,624.00
VED H 4/1N
10009480
13,888.00
16,665.60
VED H 6/1N
10009481
14,756.00
17,707.20
Protočni bojleri miniVED visokopritisni
VED H 3/1
10009482
18,724.00
22,468.80
VED H 4/1
10009483
19,344.00
23,212.80
VED H 6/1
10009484
20,212.00
24,254.40
NAPOMENA: Artikli koji su obeleženi zelenom bojom, predstavljaju nove artikle.
10
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
JANUAR 2015
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
KLIMA UREĐAJI - serija VAI 2
climaVAIR pro, MONO SPLIT, ON-OFF, R 410 A
VAI 2-025 W
VAI 2-025 WO
VAI 2-025 WI
VAI 2-035 W
VAI 2-035 WO
VAI 2-035 WI
VAI 2-050 W
VAI 2-050 WO
VAI 2-050 WI
37,076.00
44,491.20
42,036.00
50,443.20
57,412.00
68,894.40
10009836
10009837
10009877
10009878
10009880
10009881
clima VAIR pro, MONO SPLIT, INVERTER DC, R 410 A
VAI 2-025 WN
VAI 2-025 WNO
VAI 2-025 WNI
VAI 2-035 WN
VAI 2-035 WNO
VAI 2-035 WNI
VAI 2-050 WN
VAI 2-050 WNO
VAI 2-050 WNI
VAI 2-065 WN
VAI 2-065 WNO
VAI 2-065 WNI
Naziv proizvoda
Model
63,116.00
75,739.20
64,852.00
77,822.40
101,804.00
122,164.80
121,892.00
146,270.40
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
10009887
10009888
10009890
10009891
10009893
10009894
10009906
10009907
Kataloški
broj
KLIMA UREĐAJI - serija VAI 6
climaVAIR pro, MONO SPLIT, INVERTER DC, R 410 A
VAI 6-025 WN
VAI 6-025 WNO
VAI 6-025 WNI
VAI 6-035 WN
VAI 6-035 WNO
VAI 6-035 WNI
10014951
VAI 6-050 WN
10014953
VAI 6-050 WNO
10014961
56,792.00
68,150.40
59,272.00
71,126.40
97,092.00
116,510.40
156,612.00
187,934.40
10014959
10014966
10014952
10014960
10014967
VAI 6-050 WNI
10014968
VAI 6-065 WN
10014954
VAI 6-065 WNO
10014962
VAI 6-065 WNI
10014969
climaVAIR V-MULTI INVERTER DC, R 410 A
Spoljašnja jedinica
VAF 6-060 W2NO
VAF 6-085 W4NO
10015054
10015056
129,084.00
154,132.00
154,900.80
184,958.40
10015055
10014963
10014964
11,408.00
13,392.00
17,856.00
13,689.60
16,070.40
21,427.20
Unutrašnja jedinica - zidna
VAI 6-025 WMNI
VAI 6-035 WMNI
VAI 6-050 WMNI
11
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
JANUAR 2015
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
sp1pro*
321,036.00
385,243.20
sp2pro*
405,232.00
486,278.40
sp3pro*
539,152.00
646,982.40
sp4plus*
729,492.00
875,390.40
sp5plus*
1,093,308.00
1,311,969.60
SOLARNI PAKETI
Solarni paket 1 PRO - instaliranje na kosi krov
(2 kom.VFK 145V ; VIH S 300 ; cevna grupa ; solarna tečnost 20 lit. ; exp.posuda 18 lit, prihvatna kompenzacijska
posuda 5 lit.; montažne šine 2 kom; osnovni hidraulički spojni set; produžni hidraulički set za svaki dalji kolektor)
Solarni paket 2 PRO - instaliranje na kosi krov
(3 kom.VFK 145V ; VIH S 400 ; cevna grupa ; solarna tečnost 20 lit. ; exp.posuda 25 lit, prihvatna kompenzacijska
posuda 5 lit.; montažne šine 3 kom; osnovni hidraulički spojni set; produžni hidraulički set za svaki dalji kolektor 2
kom.)
Solarni paket 3 PRO - instaliranje na kosi krov
(4 kom.VFK 145V ; VIH S 500 ; cevna grupa ; solarna tečnost 20 lit. ; exp.posuda 35 lit., prihvatna kompenzacijska
posuda 5 lit.; montažne šine 4 kom; osnovni hidraulički spojni set; produžni hidraulički set za svaki dalji kolektor 3
kom.)
Solarni paket 4 PLUS - instaliranje na kosi krov
(5 kom.VFK 145V ; VPS SC 700 ; cevna grupa ; solarna tečnost 20+20 lit. ; exp.posuda 50 lit., prihvatna
kompenzacijska posuda 12 lit., auroMATIC VRS 620/3, 3xVR10, montažne šine 5 kom; osnovni hidraulički spojni
set; produžni hidraulički set za svaki dalji kolektor 4 kom.)
Solarni paket 5 PLUS - instaliranje na kosi krov
(8 kom.VFK 145V ; VPS 1000/2 ; VPM 20 S, VPM 30/35W; solarna tečnost 20+20 lit.; exp.posuda 80 lit., prihvatna
kompenzacijska posuda 12 lit., auroMATIC VRS 620/3, montažne šine 8 kom; osnovni hidraulički spojni set;
produžni hidraulički set za svaki dalji kolektor 7 kom.)
NAPOMENA:
- *potrebno odabrati dodatni pribor: u zavisnosti o vrsti pokrova krova (krovni nosači za crep tipa Tondach/Bramac, Biber, za ostale tipove),
- Regulacija (auroMATIC VRS 560/2 ili auroMATIC VRS 620/3), termostatske ventile, el. grejače (2 ili 6 kW), sigurnosnu grupu, automatski odzračni
sistem, hidraulički blok (kat.br. 309640)...
- *paketi nisu zamena za projektovan sistem, paketi su rađeni po pretpostavci da je kolektorsko polje usmereno na južnu stranu s nagibom 30-45˚,
- specifikaciju opreme za vodoravnu izvedbu kolektorskih polja i za ugradnju u krov i na ravni krov šaljemo na upit
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
0010012569
227,540.00
273,048.00
0010012570
284,704.00
341,644.80
SOLARNI PAKETI - AKCIJSKI
Solarni paket 300 - instaliranje na kosi krov
(2 kom. pločasta kolektora VFK 125/3 pro; 8 kom. krovni nosači tip P; bivalentni rezervoar VIH S 300 L; solarna
cevna grupa 6 lit/min; solarna tečnost 20 lit.; exp.posuda 18 lit ; automatika auroMATIC 560/2 ; hidraulički spojni set
; 2 kom. fleksibilne priključne cevi DN 16 (1m)
Solarni paket 400 - instaliranje na kosi krov
(3 kom. pločasta kolektora VFK 125/3 pro; 12 kom. krovni nosači tip P; bivalentni rezervoar VIH S 400 L; solarna
cevna grupa 6 lit/min; solarna tečnost 20 lit.; exp.posuda 25 lit ; automatika auroMATIC 560/2 ; hidraulički spojni set
; 2 kom. fleksibilne priključne cevi DN 16 (1m)
12
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
JANUAR 2015
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Pločasti kolektori, pribor, automatika...
VFK 125/3 pro - NOVO
Solarni pločasti kolektor auroTHERM pro AKCIJA
Solarni pločasti kolektor auroTHERM (vertikalan) AKCIJA
Solarni pločasti kolektor auroTHERM (horizontalan) AKCIJA
Krovni nosač za crep tipa Tondach/Bramac (za jedan pločasti kolektor
VFK)
Krovni nosač za crep tipa Tondach/Bramac (dodatno za drugi pločasti
kolektor VFK, horizontalna ugradnja )
Krovni nosač za crep tipa Biber(za jedan pločasti kolektor)
Krovni nosač za crep tipa Biber (dodatno za drugi pločasti kolektor,
horizontalna ugradnja)
Krovni nosač tip S tanji, za Biber crep/šindra
Dodatni krovni nosač za artikl 0020080144
Krovni nosač s produžnim vijcima za ostale tipove krova
Dodatni krovni nosač za artikl 0020059897
Montažna šina za montažu VFK H kolektora na kosi krov
(aluminijumska, eloksirana, crne boje)
Montažna šina za montažu VFK V kolektora na kosi krov
(aluminijumska, eloksirana, crne boje)
Okvir za montažu VFK V na ravan krov (za prvi kolektor treba 2 okvira,
za svaki daljnji kol. naručuje se po 1 okvir)
Okvir za montažu VFK H na ravan krov (za prvi kolektor treba 2 okvira,
za svaki daljnji kol. naručuje se po 1 okvir)
Montažna šina za montažu VFK H kolektora na ravan krov
(aluminijumska, eloksirana, crne boje)
Montažna šina za montažu VFK V kolektora na ravan krov
(aluminijumska, eloksirana, crne boje)
Ploče za postavku tereta radi učvršćenja okvira (broj ploča treba biti
jednak broju okvira za montažu)
Vijci za direktno učvršćivanje okvira
VFK 145 V
VFK 145 H
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
10015517
10004455
10004457
47,120.00
64,852.00
64,852.00
56,544.00
77,822.40
77,822.40
20055174
12,648.00
15,177.60
20059896
8,432.00
10,118.40
20055184
11,904.00
14,284.80
20059895
6,696.00
8,035.20
20080144
20080146
20059897
20087854
8,432.00
4,712.00
13,764.00
6,696.00
10,118.40
5,654.40
16,516.80
8,035.20
20059898
4,588.00
5,505.60
20059899
4,588.00
5,505.60
20137774
10,416.00
12,499.20
20137775
10,664.00
12,796.80
20092559
3,348.00
4,017.60
20092558
2,356.00
2,827.20
9,374.40
20137768
7,812.00
200146025
1,736.00
2,083.20
Kadica za šljunak - 2 komada
20059904
10,292.00
12,350.40
Kadica za šljunak - 3 komada
Osnovni hidraulički spojni set za VFK kolektore (montaža na kosi krov i
na ravan krov)
20059905
14,384.00
17,260.80
20143701
7,688.00
9,225.60
20055181
5,332.00
6,398.40
20059894
7,316.00
8,779.20
20039688
20059767
302019
302418
302040
302097
302098
302428
302496
302497
20020655
302444
20046752
302363
302498
302404
20129188
20129189
309650
302405
20048752
20048753
306767
20092441
3,968.00
1,736.00
3,968.00
12,772.00
7,688.00
7,440.00
9,796.00
9,920.00
20,584.00
26,660.00
29,760.00
6,324.00
2,976.00
4,960.00
9,796.00
6,324.00
39,556.00
41,912.00
36,952.00
5,332.00
8,680.00
10,664.00
28,892.00
61,380.00
4,761.60
2,083.20
4,761.60
15,326.40
9,225.60
8,928.00
11,755.20
11,904.00
24,700.80
31,992.00
35,712.00
7,588.80
3,312.00
5,952.00
11,755.20
7,588.80
47,467.20
50,294.40
44,342.40
6,398.40
10,416.00
12,796.80
34,670.40
73,656.00
Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VFK (2 hidraulička
priključka i 4 sigurnosna osigurača)
Hidraulički set za spajanje dva VFK H kolektora (jedan iznad drugog
montaža)
Set za nošenje kolektora VFK
Adapter za prelaz sa 3/4” na 1” (za fleksibilne priključne cevi)
Brzo odzračni lončić
Automatski odzračni sistem 3/4, do 10 bar
Termostatski ventil ( solar )
Ekspanziona posuda 18 lit.
Ekspanziona posuda 25 lit.
Ekspanziona posuda 35 lit.
Ekspanziona posuda 50 lit.
Ekspanziona posuda 80 lit.
Ekspanziona posuda 100 lit.
Fleksibilna priključna cev za kolektor DN 16,1 m
Tečnost za punjenje sistema - 5 lit.
Tečnost za punjenje sistema - 10 lit.
Tečnost za punjenje sistema - 20 lit.
Set solarnih senzora (1 kom. za kolektor + 2 kom. za VIH)
Solarna cevna grupa 6 lit./min.
Solarna cevna grupa (22 lit/min)
Pumpa za punjenje i ispiranje solarnih krugova uređaja
Solarna prihvatna kompenzaciona posuda 5 lit.
Solarna prihvatna kompenzaciona posuda 12 lit.
Solarna prihvatna kompenzaciona posuda 18 lit.
auroMATIC 560/2 - solarna automatika
auroMATIC 620/3 - solarna automatika
VRS 560/2
VRS 620/3
13
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
JANUAR 2015
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
10002225
10002226
20143713
20076779
20092560
20092561
20137776
20076780
20076781
20076784
80,352.00
152,396.00
7,564.00
5,208.00
1,984.00
3,224.00
11,656.00
2,356.00
3,348.00
25,048.00
96,422.40
182,875.20
9,076.80
6,249.60
2,380.80
3,868.80
13,987.20
2,827.20
4,017.60
30,057.60
Vakuumski kolektori, pribor...
Vakuumski cevni kolektor VTK 570/2 ; neto: 1m²
Vakuumski cevni kolektor VTK 1140/2 ; neto: 2m²
Osnovni hidraulički spojni set
Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor VTK/2
Montažna šina za montažu VTK 570/2 na kosi/ravan krov
Montažna šina za montažu VTK 1140/2 na kosi/ravan krov
Okvir za montažu VTK 570/2 i VTK 1140/2 na ravan krov
Montažna šina za montažu VTK 570/2 na kosi krov
Montažna šina za montažu VTK 1140/2 na kosi krov
Ventil za paralelno spajanje kolektorskih polja
auroTHERM exclusiv VTK 570/2
auroTHERM exclusiv VTK 1140/2
Priključni set za ekspanzionu posudu postavljenu na podu
Krovni nosač tipa P za crep Tondach/Bramac (za jedan vakuumski kolektor VTK/2)
20077250
3,224.00
3,868.80
20055174
12,648.00
15,177.60
Dodatni krovni nosač za 0020055174 (dodatno za 2. vakuumski kolektor VTK/2, jedan iznad drugog)
20059896
8,432.00
10,118.40
Krovni nosač tip S za valovit crep/šindra (za jedan vakuumski kolektor VTK/2)
20055184
11,904.00
14,284.80
Dodatni krovni nosač za 00200551184 (dodatno za 2. vakuumski kolektor VTK/2, jedan iznad drugog)
20059895
6,696.00
8,035.20
Krovni nosač tip S tanji, za Biber crep/šindra (za jedan vakuumski kolektor VTK/2)
20080144
8,432.00
10,118.40
Dodatni krovni nosač za 0020080146 (dodatno za 2. vakuumski kolektor VTK/2, jedan iznad drugog)
20080146
4,712.00
5,654.40
Krovni nosač sa produženim vijcima za ostale tipove krova (za jedan vakuumski kolektor VTK/2)
20059897
13,764.00
16,516.80
Dodatni krovni nosač za 0020059897 (dodatno za 2. vakuumski kolektor VTK/2, jedan iznad drugog)
20087854
6,696.00
Solarni pribor za montažu vakuumskih kolektora na kosi krov uz mogućnost korekcije nagiba krova
8,035.20
Okvir za vertikalnu montažu VTK 1140/2 kolektora na kosi krov
Montažna šina za montažu VTK 1140/2 kolektora (2 šine)
20094869
20092561
11,160.00
3,224.00
13,392.00
3,868.80
VIH S 300
VIH S 400
VIH S 500
10003492
10003496
10006247
115,196.00
127,348.00
181,660.00
138,235.20
152,817.60
217,992.00
VPS SC 700
309600
213,156.00
255,787.20
309640
10015124
10015125
10015126
10015127
10015128
55,924.00
130,159.08
144,105.36
157,553.16
166,019.88
243,384.72
269,615.68
67,108.80
156,190.90
172,926.43
189,063.79
199,223.86
292,061.66
323,538.82
109,406.44
114,055.20
142,278.84
123,186.56
128,664.88
16,532.92
3,067.76
18,578.92
4,260.64
44,316.36
28,123.20
52,328.00
55,054.76
37,328.96
70,394.80
38,564.00
39,556.00
131,287.73
136,866.24
170,734.61
147,823.87
154,397.86
19,839.50
3,681.31
22,294.70
5,112.77
53,179.63
33,747.84
62,793.60
66,065.71
44,794.75
84,473.76
46,276.80
47,467.20
Solarni rezervoari, baferi, pribor...
Indirektno grejni rezervoar sanitarne vode - bivalentni AKCIJA
Indirektno grejni rezervoar sanitarne vode - bivalentni AKCIJA
Indirektno grejni rezervoar sanitarne vode - bivalentni AKCIJA
Kombinovani rezervoar sanitarne vode i za podršku grejanja auroSTOR
(180+490 lit.)
AKCIJA
Hidraulički blok (za VPS SC 700)
Višefunkcionalni međurezervoar (pufer) allSTOR exclusive
Višefunkcionalni međurezervoar (pufer) allSTOR exclusive
Višefunkcionalni međurezervoar (pufer) allSTOR exclusive
Višefunkcionalni međurezervoar (pufer) allSTOR exclusive
Višefunkcionalni međurezervoar (pufer) allSTOR exclusive
VPS 300/3-7
VPS 500/3-7
VPS 800/3-7
VPS 1000/3-7
VPS 1500/3-7
VPS 2000/3-7
Višefunkcionalni međurezervoar (pufer) allSTOR exclusive
Podstanica za PTV, nazivni protok vode: 25 lit/min.
aquaFLOW exclusive VPM 20/25/2 W
Podstanica za PTV, nazivni protok vode: 35 lit/min.
aquaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W
Podstanica za PTV, nazivni protok vode: 45 lit/min.
aquaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W
Solarni modul (zagrevanje VPS /2 putem solarne energije)
auroFLOW exclusive VPM 20/2 S
Solarni modul (zagrevanje VPS /2 putem solarne energije)
auroFLOW exclusive VPM 60/2 S
Recirkulacioni set za modul za PTV, VPM.../2 W
Komplet
Recirkulacioni set za spajanje eksterne pumpe za modul aqvaFLOW exclusive VPM.../2 W
Ventil sa motornim pogonom kod kaskadnog spajanja modula aqvaFLOW exclusive VPM.../2 W
Magnetni ventil kod kaskadnog spajanja aqvaFLOW exclusive VPM.../2 W
Zidni nosač za 1x modul VPM.../2 W
Ekstenzija za zidni nosač za artikl10014300
Zidni nosač za 2x modul VPM.../2 W
Zidni nosač za 1x solarni modul auroFLOW exclusive VPM.../2 S
Ekstenzija za zidni nosač za artikl10014299
Električni back-up grejač 2-6 kW
VWZ MEH 60
Električni grejač za VIH R 300-500 i VIH S 300-500
230 V, 2 kW
Električni grejač za VIH R 300-500 i VIH S 300-500
400 V, 6 kW
auroTHERM pločasti kolektori VFK
auroTHERM exclusiv vakuumski kolektor
10015129
10015136
10015137
10015138
10015139
10015140
10015144
10015145
10015146
20130465
10014300
10014303
10014301
10014299
10014302
20145030
20028665
20028666
allSTOR VPS/3
NAPOMENA: Artikli koji su obeleženi zelenom bojom, predstavljaju nove artikle.
14
auroSTOR VPS SC 700
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
JANUAR 2015
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
auroSTEP plus sistemi, pribor...
auroSTEP plus - rezervoar od 150 lit. u kompletu sa jednim pločastim vertikalnim kolektorom VFK 135VD
auroSTEP plus 1.150 E VT - 8,5 m
227,664.00
273,196.80
Solarni sistem za kosi krov; 1 pločasti vertikalni kolektor VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN 150/3i sa
ugrađenim el.grejačem, montažni i hidraulički set
auroSTEP plus 1.150 E VF - 8,5 m
246,264.00
295,516.80
auroSTEP plus - rezervoar od 250 lit. u kompletu sa dva pločasta vertikalna kolektora VFK 135VD
auroSTEP plus 2.250 E VT - 8,5 m
304,916.00
365,899.20
Solarni sistem za ravan krov; 1 pločasti vertikalni kolektor VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN 150/3i sa
ugrađenim el.grejačem, montažni i hidrauličkiset, okvir za montažu
Solarni sistem za kosi krov; 2 pločasta vetikalna kolektora VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN 250/3 iP
sa ugrađenim el.grejačem, montažni i hidraulički set
auroSTEP plus 2.250 E VF - 8,5 m
331,700.00
398,040.00
283,340.00
340,008.00
310,124.00
372,148.80
auroSTEP plus - rezervoar od 390 lit. u kompletu sa tri pločasta vertikalna kolektora VFK 135VD
auroSTEP plus 3.350 EP VT - 12 m
424,204.00
509,044.80
Solarni sistem za ravan krov; 2 pločasta vetikalna kolektora VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN 250/3
iP sa ugrađenim el.grejačem, montažni i hidraulički set, okvir za montažu
auroSTEP plus 2.250 P VT - 12 m
Solarni sistem za kosi krov; 2 pločasta vertikalna kolektora VFK 135VD, bivalentni rezervoar VIH SN 250/3
iP,montažni i hidraulički set
auroSTEP plus 2.250 P VF - 12 m
Solarni sistem za ravan krov; 2 pločasta vertikalna kolektora VFK 135VD, bivalentni rezervoar VIH SN 250/3
iP,montažni i hidraulički set, okvir za montažu
Solarni sistem za kosi krov; 3 pločasta vertikalna kolektora VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN 350/3 iP
sa ugrađenim el.grejačem, montažni i hidraulički set
auroSTEP plus 3.350 EP VF - 12 m
459,172.00
551,006.40
397,172.00
476,606.40
432,140.00
518,568.00
12,648.00
11,904.00
15,177.60
14,284.80
13,764.00
10,292.00
14,384.00
13,888.00
6,696.00
9,796.00
12,896.00
1,736.00
7,812.00
16,516.80
12,350.40
17,260.80
16,665.60
8,035.20
11,755.20
15,475.20
2,083.20
9,374.40
Solarni sistem za ravan krov; 3 pločasta vertikalna kolektora VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN 350/3
iP sa ugrađenim el.grejačem, montažni i hidraulički set, okvir za montažu
auroSTEP plus 3.350 P VT - 12 m
Solarni sistem za kosi krov; 3 pločasta vertikalna kolektora VFK 135VD, bivalentni rezervoar VIH SN 350/3 i,
montažni i hidraulički set
auroSTEP plus 3.350 P VF - 12 m
Solarni sistem za ravan krov; 3 pločasta vertikalna kolektora VFK 135VD, bivalentni rezervoar VIH SN 350/3 i,
montažni i hidraulički set, okvir za montažu
Krovni nosač za crep tipa Tondach/Bramac (za jedan pločasti kolektor VFK)
Krovni nosač za crep tipa Biber (za jedan pločasti kolektor VFK)
Krovni nosač s produžnim vijcima za ostale tipove krova
Kadica za šljunak - 2 komada
Kadica za šljunak - 3 komada
Solarna cirkulaciona opciona pumpa za rezervoare od 150 i 250 litara za postizanje visinske razlike od 12 metara
Hidraulički spojni set za spajanje jednog kolektora, sa senzorom za kolektor
Hidraulički spojni set za spajanje dva kolektora, sa senzorom za kolektor
Hidraulički spojni set za spajanje tri kolektora, sa senzorom za kolektor
Vijci za direktno učvršćenje okvira za montažu u predviđeno postolje, ravan krov
Ploče za postavljanje tereta radi učvršćenja okvira (broj ploča treba biti jednak broju okvira za montažu)
auroSTEP plus 2.250
20055174
20055184
20059897
20059904
20059905
20084946
20143719
20143733
20143743
20146025
20137768
auroSTEP plus - modeli rezervoara od 150, 250 i 390 lit.
15
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Ventilacioni uređaj za stambene i poslovne prostore, 270m3/h protok
vazduha
Ventilacioni uređaj za stambene i poslovne prostore, 350m3/h protok
vazduha
Bypass za recoVAIR
G3 filter za recoVAIR (2 filtera klase G3)
G3 filter za bypass (1 filter klase G3)
F6 fini filter za recoVAIR (2 filtera klase F6)
F6 fini filter za bypass (1 filter klase F6)
Model
recoVAIR VAR 275/3
recoVAIR VAR 350/3
G3
G3
F6
F6
16
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
10008893
194,804.00
233,764.80
10008894
20023929
20023930
20023931
20026061
20026118
219,108.00
31,620.00
2,976.00
1,488.00
5,952.00
2,108.00
262,929.60
37,944.00
3,571.20
1,785.60
7,142.40
2,529.60
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
GASNI PROGRAM
ZIDNI KONVENCIONALNI UREĐAJI
- NOVI MODELI Kombinovani uređaj - fasadni priključak
LYNX 24*
1090646170
54,591.00
65,509.20
LYNX 28*
1090642170
64,635.00
77,562.00
* - Napomena: u cenu kotla uračunat je hidraulički set za instalaciju
Oprema za konvencionalne uređaje
Horizontalni dimovodni komplet
Produžetak dimovoda L = 0,5 m
Produžetak dimovoda L = 1,0 m
Produžetak dimovoda L = 2,0 m
Vertikalni dimovod - završni deo
Adapter za vertikalni dimovod
Obujmica dimovoda za kosi krov (crna)
Koleno 45°
Koleno 90°
Adapter za priključni spoj dimovoda ø80-80 bela boja
Dizne-set za TNG za Lynx 24 kW New
Dizne-set za TNG za Lynx 28 kW New
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø80 - Ø80
9103202754
2,885.48
9103200381
2,010.04
9103200382
3,312.04
3003201477
5,852.80
9103200393
10,013.00
9102186614
2,359.72
3003200446
4,542.12
9103200384
2,219.60
9103200383
2,359.72
3002186608
3,934.52
3001060191
1,359.04
3001060192
1,510.32
Termostat - bežični Protherm RF
RF termostat
20105250
3,511.68
NAPOMENA: Za artikle koji su obeleženi žutom bojom su date akcijske cene.
NAPOMENA: - Vertikalni dimovodni komplet Ø 60/100 se sastoji od dva artikla:
- Vertikalni dimovod-završni deo (kat.br 9103200393), i
- Adaptera za vertikalni dimovod (kat.br. 9102186614)
17
3,462.58
2,412.05
3,974.45
7,023.36
12,015.60
2,831.66
5,450.54
2,663.52
2,831.66
4,721.42
1,630.85
1,812.38
4,214.02
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Kataloški
broj
Naziv proizvoda
VPC
MPC
DIN (bez PDV)
DIN (sa PDV)
SOLARNI SISTEMI - PROTHERM
Kolektor, pribor, automatika
Solarni pločasti kolektor HelioPLAN SCV 1.9
10015650
31,868.00
38,241.60
Hidraulički spojni set za 1 dodatni kolektor
20174042
2,108.00
2,529.60
Osnovni hidraulički spojni set za 2 kolektora
20174045
8,184.00
9,820.80
Krovni nosači za 2 kolektora - za ravni krov
19,344.00
23,212.80
Krovni nosači za 1 kolektor - za ravni krov
14,508.00
17,409.60
Krovni nosači za 1 kolektor - za kosi krov
20174050
5,828.00
6,993.60
helioCONTROL solarna automatika
20160524
14,756.00
17,707.20
PANELNI RADIJATORI - PROTHERM
Panelni radijatori - TIP 22
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
Panelni radijator 300
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
813041211
813051211
813061211
813071211
813081211
813091211
813101211
813121211
813141211
813161211
813181211
813201211
813221211
813241211
813261211
813281211
2,249.36
2,535.80
2,813.56
3,092.56
3,380.24
3,675.36
4,018.84
4,379.68
5,067.88
5,589.92
6,139.24
6,727.00
7,509.44
8,064.96
8,711.00
9,262.80
2,699.23
3,042.96
3,376.27
3,711.07
4,056.29
4,410.43
4,822.61
5,255.62
6,081.46
6,707.90
7,367.09
8,072.40
9,011.33
9,677.95
10,453.20
11,115.36
Panelni radijator 300 x 3000
813301211
9,841.88
11,810.26
Panelni radijator 400 x 400
814041211
2,591.60
3,109.92
Panelni radijator 400 x 500
814051211
2,925.16
3,510.19
Panelni radijator 400 x 600
814061211
3,300.88
3,961.06
Panelni radijator 400 x 700
814071211
3,672.88
4,407.46
Panelni radijator 400 x 800
814081211
4,011.40
4,813.68
Panelni radijator 400 x 900
814091211
4,416.88
5,300.26
Panelni radijator 400 x 1000
814101211
4,927.76
5,913.31
Panelni radijator 400 x 1100
814111211
5,132.36
6,158.83
Panelni radijator 400 x 1200
814121211
5,495.68
6,594.82
Panelni radijator 400 x 1300
814131211
5,878.84
7,054.61
Panelni radijator 400 x 1400
814141211
6,248.36
7,498.03
Panelni radijator 400 x 1500
814151211
6,616.64
7,939.97
Panelni radijator 400 x 1600
814161211
7,040.72
8,448.86
Panelni radijator 400 x 1800
814181211
7,777.28
9,332.74
Panelni radijator 400 x 2000
814201211
8,526.24
10,231.49
Panelni radijator 400 x 2400
814241211
10,027.88
12,033.46
Panelni radijator 400 x 2600
814261211
10,817.76
12,981.31
Panelni radijator 400 x 2800
814281211
11,565.48
13,878.58
Panelni radijator 400 x 3000
814301211
12,294.60
14,753.52
NAPOMENA: Radijatori se isporučuju u čvrstom zaštitnom pakovanju sa pojačanim kartonskim ivicama i obmotani su zaštitnom folijom.
Sve što je potrebno za instalaciju radijatora nalazi se u pakovanju ( konzola za montažu, vijci i tiplovi, slavina za odzraku, čep )
18
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
e-mail: [email protected]
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Kataloški
broj
Naziv proizvoda
VPC
DIN (bez PDV)
MPC
DIN (sa PDV)
PANELNI RADIJATORI - PROTHERM
Panelni radijatori - TIP 22
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
Panelni radijator 500
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
815041211
815051211
815061211
815071211
815081211
815091211
815101211
815111211
815121211
815131211
815141211
815151211
815161211
815181211
815201211
815221211
815241211
815261211
815281211
2,809.84
3,242.60
3,615.84
4,058.52
4,451.60
4,893.04
5,314.64
5,679.20
6,071.04
6,501.32
6,786.52
7,369.32
7,684.28
8,501.44
9,333.48
10,378.80
11,250.52
12,134.64
12,966.68
3,371.81
3,891.12
4,339.01
4,870.22
5,341.92
5,871.65
6,377.57
6,815.04
7,285.25
7,801.58
8,143.82
8,843.18
9,221.14
10,201.73
11,200.18
12,454.56
13,500.62
14,561.57
15,560.02
Panelni radijator 500 x 3000
815301211
13,806.16
16,567.39
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
Panelni radijator 600
816041211
816051211
816061211
816071211
816081211
816091211
816101211
816111211
816121211
816131211
816141211
816151211
816161211
816181211
816201211
816221211
816241211
816261211
816281211
816301211
3,013.20
3,571.20
3,930.80
4,513.60
4,860.80
5,468.40
5,704.00
6,373.60
6,621.60
7,340.80
7,650.80
8,308.00
8,680.00
9,622.40
10,577.20
11,792.40
12,747.20
13,751.60
14,694.00
15,661.20
3,615.84
4,285.44
4,716.96
5,416.32
5,832.96
6,562.08
6,844.80
7,648.32
7,945.92
8,808.96
9,180.96
9,969.60
10,416.00
11,546.88
12,692.64
14,150.88
15,296.64
16,501.92
17,632.80
18,793.44
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
Panelni radijator 900 x 400
819041211
4,352.40
5,222.88
Panelni radijator 900 x 500
819051211
5,046.80
6,056.16
Panelni radijator 900 x 600
819061211
5,728.80
6,874.56
Panelni radijator 900 x 700
819071211
6,423.20
7,707.84
Panelni radijator 900 x 800
819081211
7,117.60
8,541.12
Panelni radijator 900 x 900
819091211
7,824.40
9,389.28
Panelni radijator 900 x 1000
819101211
8,642.80
10,371.36
Panelni radijator 900 x 1100
819111211
9,052.00
10,862.40
Panelni radijator 900 x 1200
819121211
9,734.00
11,680.80
Panelni radijator 900 x 1300
819131211
10,453.20
12,543.84
Panelni radijator 900 x 1400
819141211
11,160.00
13,392.00
Panelni radijator 900 x 1500
819151211
11,854.40
14,225.28
Panelni radijator 900 x 1600
819161211
12,747.20
15,296.64
Panelni radijator 900 x 1800
819181211
14,160.80
16,992.96
Panelni radijator 900 x 2000
819201211
15,586.80
18,704.16
Panelni radijator 900 x 2200
819221211
17,025.20
20,430.24
Panelni radijator 900 x 2400
819241211
18,426.40
22,111.68
Panelni radijator 900 x 2600
819261211
19,877.20
23,852.64
Panelni radijator 900 x 2800
819281211
21,278.40
25,534.08
Panelni radijator 900 x 3000
819301211
22,704.40
27,245.28
NAPOMENA: Radijatori se isporučuju u čvrstom zaštitnom pakovanju sa pojačanim kartonskim ivicama i obmotani su zaštitnom folijom.
Sve što je potrebno za instalaciju radijatora nalazi se u pakovanju ( konzola za montažu, vijci i tiplovi, slavina za odzraku, čep )
19
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški broj
Širina W mm
Visina H mm
Snaga W
VPC
MPC
DIN (bez PDV) DIN (sa PDV)
SUŠAČI PEŠKIRA - NK LUX
Naziv proizvoda
16201
400
750
491
4,250.00
5,100.00
16202
400
1120
744
5,450.00
6,540.00
16203
400
1490
993
6,350.00
7,620.00
16204
400
1860
1234
7,300.00
8,760.00
16205
500
750
588
4,320.00
5,184.00
16206
500
1120
883
5,670.00
6,804.00
16207
500
1490
1184
6,500.00
7,800.00
16208
500
1860
1454
7,400.00
8,880.00
16209
600
750
676
4,420.00
5,304.00
16210
600
1120
1009
5,780.00
6,936.00
16211
600
1490
1352
6,620.00
7,944.00
16212
600
1860
1679
7,780.00
9,336.00
16213
700
750
777
4,680.00
5,616.00
16214
700
1120
1158
6,090.00
7,308.00
16215
700
1490
1515
7,140.00
8,568.00
16216
700
1860
1929
8,350.00
10,020.00
Kataloški broj
Model
Dužina mm
Snaga W
VPC
MPC
DIN (bez PDV) DIN (sa PDV)
EL. GREJAČI ZA SUŠAČE PEŠKIRA I RADIJATORE (kućište bele boje sa pravim kablom sa utikačem)
9016
GT 150
295
150
3,093.52
3,712.22
9000
GT 300
312
300
3,093.52
3,712.22
9028
GT 600
360
600
3,093.52
3,712.22
9029
GT 900
410
900
3,234.13
3,880.96
9031
GT 1200
460
1200
3,369.34
4,043.21
9017
GT 1500
505
1500
3,509.95
4,211.94
9018
GT 2000
2000
3,655.97
4,387.16
605
NAPOMENA: Za grejače sa kućištem u boji (hrom, mathrom, matsilver, matzlato) cena po komadu se uvećava za 110 din. Za grejače sa spiralnim kablom
cena se uvećava za 110 din po komadu.
20
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
TOPLOTNE PUMPE VAZDUH - VODA
GENIA AIR - NOVI
MODELI
Asortiman za
domaćinstva 8-15 kW
toplotna pumpa
Asortiman
MODEL SAUNIER
DUVAL
Kataloški broj
Kapacitet
Kapacitet
VPC DIN (bez
grejanja u kW hlađenja u kW
PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
GeniaAIR 8
0010011507
7.2
7.8
0.00
GeniaAIR 12
0010011508
11.9
13.5
0.00
GeniaAIR 15
0010011509
14.5
16
0.00
El. grejač 6 kW
(2+2+2)
0020013917
0.00
MODEL SAUNIER
DUVAL
Kataloški broj
Zidni
Podplafonski
ventilokon
ventilokonvektori
vektor
3-025 AW
0010008680
3.02
2.2
0.00
3-045 AW
0010008681
4.34
3.08
0.00
3-055 AW
0010008682
5.69
4.07
0.00
3-020-AP
0010003577
3.98
3.34
0.00
3-035-AP
0010003578
4.98
4.2
0.00
3-060-AP
0010003580
7.55
6.47
0.00
3-070-AP
0010009153
8.4
7.25
0.00
Parapetni
ventilokonvektori
VENTILOKONVEKTORI
3-020 AF
0010003581
3,68/2,98/2,11
3,09/2,54/1,84
0.00
3-035 AF
0010003582
4,7/3,9/2,82
4,18/3,47/2,56
0.00
3-050 AF
0010003583
6,61/5,4/3,5
5,77/4,75/3,18
0.00
3-070 AF
0010009152
7,28/6,38/4,08
6,36/5,64/3,72
0.00
3-035 AK
0010011917
5.67
3.78
0.00
Maska 11-025-050 AK
0010011916
3-050 AK
0010011918
Maska 11-025-050 AK
0010011916
2-076 AK
0010014081
Maska 2-076 AK
0010014082
1-085 AD
0010009154
6.77
5.61
0.00
1-120 AD
0010009155
9.66
8.29
0.00
1-185 AD
0010009156
14.84
13.01
0.00
1-240 AD
0010009157
19.35
16.97
0.00
Kanalski
ventilokonvektori
Kasetni ventilokonvektori
Asortiman
21
Kapacitet
Kapacitet
VPC DIN (bez
grejanja u kW hlađenja u kW
PDV)
MPC DIN (sa
PDV)
0.00
8.22
5.48
0.00
0.00
12.42
7.27
0.00
0.00
PIB: 104110760
JANUAR 2015
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Pribor za toplotne pumpe vazduh - voda Saunier Duval - model
genia AIR
Kataloški
broj
Opis
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN
(sa PDV)
0020093877 Hidraulički modul sa el.grejačem
0.00
0020093874 Univerzalni hidraulički modul - bez el. grejača
0.00
0020101142 Examaster v2 / SD / HR (automatika)
0.00
0020101143 Exacontrol E7R - bežični termostat
0.00
0020101144 Senzor spoljašnje temperature SD
0.00
0010002852 SD rezervoar PTV 300 l - FE 300 SC (bivalentni)
0.00
0010002853 SD rezervoar PTV 400 l - FE 400 SC (bivalentni)
0.00
0000050714 Trokraki ventil
0.00
0020061852 Električni grejač za rezervoar 2, 3, 6 kW
0.00
0020093949 Z11 modul - za podno grejanje
0.00
0020093951 Z20 modul - ventil za podno grejanje
0.00
Spojni set BB za hidraulički modul bez el.grejača
(obavezan pribor)
0.00
Spojni set BB za hidraulički modul sa el.grejačem
0020093956
(obavezan pribor)
0.00
0020058960 Antivibracioni set za genia AIR
0.00
0020093953
Genia AIR
Pribor za ventilokonvektore Saunier Duval
VENTILOKONVEKTORI
Termostat za ugradnju u ventilokon.
20072257
Centralna regulacija SDCC-02
0.00
√
√
√
20145821
Modul SDFI01/E
0.00
√
√
√
20016422
SD Elektro-motor za trokraki ventil 230 V
0.00
√
√
√
20015304
SD Trokraki ventil1/2" KVS 1 (4 konekcije)
0.00
20015305
SD Trokraki ventil1/2" KVS 1,7
0.00
20015306
SD Trokraki ventil 3/4" KVS 2,8 (4 konekcije)
0.00
20030562
SD Trokraki ventil 1" KVS 5,2 (3 konekcije)
0.00
20038771
SD Set cevi za trokraki ventil 1/2"
0.00
20038772
SD Set cevi za trokraki ventil 3/4"
0.00
20038773
Nožice za parapetni ventilokonvektor AF
0.00
20038774
Dodatni grejač 700 W za 2 kW
0.00
3-070-AP
√
√
√
√
√
20038775
Dodatni grejač 1000 W za 3,5 kW
0.00
20038776
Dodatni grejač 1500 W za 5 kW
0.00
20038823
Dodatni grejač 2000 W za 6 kW
0.00
1776351
HERZ Trokraki ventil 1/2" (DN15)
0.00
1776362
HERZ Trokraki ventil 3/4" (DN20)
0.00
1771180
HERZ Elektro-motor za trokraki ventil 230 V
0.00
9033
Zidni termostat Siemens
0.00
9005
KEPO Set cevi za trokraki ventil 3/4"
0.00
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
23
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
3-070-AF
3-060-AP
√
3-050-AF
3-035-AP
√
3-035-AF
3-020-AP
√
0.00
3-020-AF
1-240 AD
Parapetni
1-185 AD
0.00
20038822
Podplafonski
1-120 AD
Kanalski
2-075-AK
2-050-AK
2-035-AK
3- 055-AW
Kasetni
1-085 AD
33ACC0211 Zidni termostat
MPC DIN
(bez PDV)
3- 045-AW
Opis
VPC DIN
(bez PDV)
3- 025-AW
Zidni
Kataloški
broj Saunier
Duval
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Nazivna
snaga kW
Model
Max snaga
kW
VPC
DIN (bez PDV)
MPC
DIN (sa PDV)
KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO
Trajnožareći kotao - GIM
TK GIM 22
22
25
70,500.00
84,600.00
TK GIM 30
30
34
79,584.00
95,500.80
TK GIM 40
40
46
87,250.00
104,700.00
TK GIM 50
50
56
98,000.00
117,600.00
TK GIM 60
60
66
107,000.00
128,400.00
TK GIM 80
80
79
132,500.00
159,000.00
TK GIM 100
100
105
162,500.00
195,000.00
Dimna cev Ø 135 x 250 mm
364.00
436.80
Dimna cev Ø 145 x 250 mm
377.00
452.40
Dimna cev Ø 150 x 250 mm
377.00
452.40
Dimna cev Ø 160 x 250 mm
403.00
483.60
Dimna cev Ø 180 x 250 mm
Dimna cev Ø 200 x 250 mm
403.00
403.00
483.60
483.60
Dimna cev Ø 250 x 250 mm
403.00
483.60
Dimna cev Ø 135 x 500 mm
Dimna cev Ø 145 x 500 mm
585.00
605.00
702.00
726.00
Dimna cev Ø 150 x 500 mm
605.00
726.00
Dimna cev Ø 160 x 500 mm
Dimna cev Ø 180 x 500 mm
Dimna cev Ø 200 x 500 mm
663.00
663.00
795.60
795.60
702.00
842.40
Dimna cev Ø 250 x 500 mm
839.00
1,006.80
Dimna cev Ø 135 x 1000 mm
Dimna cev Ø 145 x 1000 mm
Dimna cev Ø 150 x 1000 mm
897.00
962.00
1,076.40
1,154.40
962.00
1,154.40
Dimna cev Ø 160 x 1000 mm
Dimna cev Ø 180 x 1000 mm
1,079.00
1,294.80
1,079.00
1,294.80
Dimna cev Ø 200 x 1000 mm
1,170.00
1,404.00
Dimna cev Ø 250 x 1000 mm
1,585.00
1,902.00
Dimno koleno Ø 135 - bez otvora
728.00
873.60
Dimno koleno Ø 145 - bez otvora
755.00
906.00
Dimno koleno Ø 150 - bez otvora
755.00
906.00
Dimno koleno Ø 160 - bez otvora
793.00
951.60
Dimno koleno Ø 180 - bez otvora
793.00
951.60
Dimno koleno Ø 200 - bez otvora
845.00
1,014.00
Dimno koleno Ø 250 - bez otvora
845.00
1,014.00
Dimno koleno Ø 135 - sa otvorom
828.00
993.60
Dimno koleno Ø 145 - sa otvorom
854.00
1,024.80
Dimno koleno Ø 150 - sa otvorom
854.00
1,024.80
Dimno koleno Ø 160 - sa otvorom
892.00
1,070.40
Dimno koleno Ø 180 - sa otvorom
892.00
1,070.40
Dimno koleno Ø 200 - sa otvorom
1,088.00
1,305.60
Dimno koleno Ø 250 - sa otvorom
1,389.00
1,666.80
693.00
831.60
M & A TEHNIC - DIMOVODNI PRIBOR
Dimovodni pribor
Štucna Ø ( 135/145/150/160/180/200/250 )
23
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
JANAUR 2015
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Nazivna
snaga kW
Model
Max snaga kW
VPC
MPC
DIN (bez PDV)
DIN (sa PDV)
KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO
Kombinovani toplovodni kotao - EKO CK P
EKO CKP 14
14
14
74,361.00
89,233.20
EKO CKP 20
15
20
75,552.00
90,662.40
EKO CKP 25
20
25
80,747.00
96,896.40
EKO CKP 30
25
30
86,592.00
103,910.40
EKO CKP 35
30
35
95,468.00
114,561.60
EKO CKP 40
35
40
104,560.00
125,472.00
EKO CKP 50
40
50
114,734.00
137,680.80
EKO CKP 60
50
60
126,424.00
151,708.80
EKO CKP 70
60
70
147,964.00
177,556.80
EKO CKP 90
70
90
158,896.00
190,675.20
EKO CKP 110
90
110
179,137.00
214,964.40
PELET SETOVI
Komponente pelet setova u kombinaciji sa EKO-CK P
Gorionik za pelet sa regulacijom 14 - 20 kW
74,685.00
89,622.00
Gorionik za pelet sa regulacijom 20 - 35 kW
75,443.00
90,531.60
Gorionik za pelet sa regulacijom 40 - 50 kW
85,618.00
102,741.60
Gorionik za pelet sa regulacijom 60 - 90 kW
123,718.00
148,461.60
Rezervoar za pelet CPSP 14-50
28,467.00
34,160.40
Rezervoar za pelet CPSP 800
58,558.00
70,269.60
Transporter za pelet CPPT 14/35
16,020.00
19,224.00
Transporter za pelet CPPT 40/50
17,318.00
20,781.60
Transporter za pelet CPPT 60/90
37,451.00
44,941.20
Set za ugradnju pelet gorionika 14 - 25
4,113.00
4,935.60
Set za ugradnju pelet gorionika 30
4,438.00
5,325.60
Set za ugradnju pelet gorionika 35
4,546.00
5,455.20
Set za ugradnju pelet gorionika 40/50 (CPPL50)
5,196.00
6,235.20
Donja pelet vrata CPDV 60/70 ( za CPPL 90 )
13,963.00
16,755.60
Donja pelet vrata CPDV 90/110 ( za CPPL 90)
15,803.00
18,963.60
24
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
JANAUR 2015
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Nazivna
snaga kW
Model
Max snaga kW
VPC
MPC
DIN (bez PDV) DIN (sa PDV)
KOTLOVI NA PELET - KOMPLET
Centrometal kotlovi na pelet - komplet
Sastavni delovi kompleta
Kotao EKO-CKP 14, gorionik pelet 14 - 20 kW, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 14-50, transporter za pelet
CPPT 14/35, set za ugradnju pelet gorionika 14 - 25
Centrometal 14
14
14
197,646.00
237,175.20
Kotao EKO-CKP 20, gorionik pelet 14 - 20 kW, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 14-50, transporter za pelet
CPPT 14/35, set za ugradnju pelet gorionika 14 - 25
Centrometal 20
20
20
198,837.00
238,604.40
Kotao EKO-CKP 25, gorionik pelet 20 - 35 kW, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 14-50, transporter za pelet
CPPT 14/35, set za ugradnju pelet gorionika 14 - 25
Centrometal 25
25
25
204,790.00
245,748.00
Kotao EKO-CKP 30, gorionik pelet 20 - 35 kW, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 14-50, transporter za pelet
CPPT 14/35, set za ugradnju pelet gorionika 30
Centrometal 30
30
30
210,960.00
253,152.00
Kotao EKO-CKP 35, gorionik pelet 20 - 35 kW, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 14-50, transporter za pelet
CPPT 14/35, set za ugradnju pelet gorionika 35
Centrometal 35
35
35
219,944.00
263,932.80
Kotao EKO-CKP 40, gorionik pelet 40 - 50 kW, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 14-50, transporter za pelet
CPPT 40/50, set za ugradnju pelet gorionika 40/50
Centrometal 40
40
40
241,159.00
289,390.80
Kotao EKO-CKP 50, pelet gorionik CPPL 40-50, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 14-50, transporter za pelet
CPPT 40/50, set za ugradnju pelet gorionika 40/50
Centrometal 50
50
50
251,333.00
301,599.60
Kotao EKO-CKP 60, pelet gorionik CPPL 60-90, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 70-110 , transporter za pelet
CPPT 90, donja pelet vrata CPDV 60/70
Centrometal 60
60
60
360,114.00
432,136.80
Kotao EKO-CKP 70, pelet gorionik CPPL 60-90, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 70-110 , transporter za pelet
CPPT 90, donja pelet vrata CPDV 60/70
Centrometal 70
70
70
381,654.00
457,984.80
Kotao EKO-CKP 90, pelet gorionik CPPL 60-90, regulacija
CPREG, rezervoar za pelet CPSP 70-110 , transporter za pelet
CPPT 90, donja pelet vrata CPDV 90/110
Centrometal 90
90
90
394,426.00
473,311.20
1,288.00
1,493.00
1,646.00
1,764.00
1,970.00
2,154.00
2,598.00
3,096.00
768.00
812.00
888.00
974.00
1,083.00
1,190.00
1,429.00
2,316.00
1,277.00
1,353.00
1,483.00
1,570.00
1,743.00
1,894.00
2,165.00
2,976.00
1,545.60
1,791.60
1,975.20
2,116.80
2,364.00
2,584.80
3,117.60
3,715.20
921.60
974.40
1,065.60
1,168.80
1,299.60
1,428.00
1,714.80
2,779.20
1,532.40
1,623.60
1,779.60
1,884.00
2,091.60
2,272.80
2,598.00
3,571.20
CENTROMETAL - DIMOVODNI PRIBOR
Dimovodni pribor
Dimna cev Ø 118 x 1000 mm
Dimna cev Ø 130 x 1000 mm
Dimna cev Ø 150 x 1000 mm
Dimna cev Ø 160 x 1000 mm
Dimna cev Ø 180 x 1000 mm
Dimna cev Ø 200 x 1000 mm
Dimna cev Ø 250 x 1000 mm
Dimna cev Ø 300 x 1000 mm
Dimna cev Ø 118 x 500 mm
Dimna cev Ø 130 x 500 mm
Dimna cev Ø 150 x 500 mm
Dimna cev Ø 160 x 500 mm
Dimna cev Ø 180 x 500 mm
Dimna cev Ø 200 x 500 mm
Dimna cev Ø 250 x 500 mm
Dimna cev Ø 300 x 500 mm
Dimno koleno Ø 118
Dimno koleno Ø 130
Dimno koleno Ø 150
Dimno koleno Ø 160
Dimno koleno Ø 180
Dimno koleno Ø 200
Dimno koleno Ø 250
Dimno koleno Ø 300
25
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Nazivna
snaga kW
Model
Max snaga
kW
VPC
DIN (bez PDV)
MPC
DIN (sa PDV)
ETAŽNE PEĆI NA ČVRSTO GORIVO
Etažna peć za centralno grejanje BIO-CET
BIO-CET 17/B
17
18
59,110.00
70,932.00
BIO-CET 23/B L
23
24
70,850.00
85,020.00
BIO-CET 23/B D
23
24
70,850.00
85,020.00
BIO-CET 29/B L
29
30
87,899.00
105,478.80
BIO-CET 29/B D
29
30
87,899.00
105,478.80
Etažna peć za centralno grejanje BIO-PEK
Naziv proizvoda
BIO-PEK 17/B D/L
17
18
87,695.00
105,234.00
BIO-PEK 23/B L
23
24
91,881.00
110,257.20
BIO-PEK 23/B D
23
24
91,881.00
110,257.20
BIO-PEK 29/B L
29
30
106,786.00
128,143.20
BIO-PEK 29/B D
29
30
106,786.00
128,143.20
Model
Min snaga
kW
Max snaga
kW
VPC
DIN (bez PDV)
MPC
DIN (sa PDV)
ETAŽNE PEĆI NA PELET
Etažne peći na pelet - Centropelet
Centropelet Z8
2.64
6.42
87,999.00
105,598.80
Centropelet Z12
2.64
9.05
89,515.00
107,418.00
Centropelet ZS10
3.08
11.1
124,476.00
149,371.20
Etažne peći na pelet za centralno grejanje - Centropelet
Centropelet ZV14
4.17
12.46
180,436.00
216,523.20
Centropelet ZV20
7.72
16.15
240,834.00
289,000.80
Centropelet ZV24
7.72
19.46
254,364.00
305,236.80
Centropelet ZV32
6.95
27.5
280,991.00
337,189.20
8226.00
9,871.20
Centropelet - dimovodni set Ø 80
Dimovodni set Ø 80: Sastavni delovi su: dimovodna cev od 0.5 i 1 m, T-komad (priključak za peć), posuda
za sakupljanje kondenzata, koleno 90 ͦ, silikonska rozeta.
26
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Zapremina
lit.
Model
Max radni
pritisak
VPC
DIN (bez PDV)
MPC
DIN (sa PDV)
AKUMULACIONI REZERVOARI
Akumulacioni rezervoari - CAS
CAS 501
475
3 bar
45,786.00
54,943.20
CAS 801
740
3 bar
60,073.00
72,087.60
CAS 1001
940
3 bar
64,403.00
77,283.60
CAS 1501
1450
3 bar
96,117.00
115,340.40
CAS 2001
2160
3 bar
123,502.00
148,202.40
3 bar
150,139.00
180,166.80
CAS 2501
CAS 3001
2960
3 bar
183,467.00
220,160.40
CAS4001
3820
3 bar
218,320.00
261,984.00
Akumulacioni rezervoari - CAS S ( sa izmenjivačem )
CAS S 501
475
3 bar
60,073.00
72,087.60
CAS S 801
740
3 bar
76,742.00
92,090.40
CAS S 1001
940
3 bar
79,881.00
95,857.20
27
PIB: 104110760
JANUAR 2015
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Protok
tople vode
Naziv proizvoda
Toplotna
snaga pri
∆T=20°C
VPC
MPC
DIN (bez PDV)
DIN (sa PDV)
MIK MARING
Hidraulična skretnica
HW 100 sa izolacijom
do 6,5 m³/h
do 150 kW
55,879.20
67,055.04
HW 120 sa izolacijom
do 10,5 m³/h
do 240 kW
83,368.80
100,042.56
HW 160 sa izolacijom
HW 200 sa izolacijom
HW 250 sa izolacijom
do 14,5 m³/h
do 25 m³/h
do 37 m³/h
do 350 kW
do 550 kW
do 850 kW
110,857.20
162,906.00
248,752.80
133,028.64
195,487.20
298,503.36
HW 300 sa izolacijom
do 55 m³/h
do 1250 kW
323,559.60
388,271.52
HW 350 sa izolacijom
HW 400 sa izolacijom
do 90 m³/h
do 125 m³/h
do 2100 kW
do 2800 kW
404,450.40
572,088.00
485,340.48
686,505.60
HW 450 sa izolacijom
do 165 m³/h
do 3750 kW
637,881.60
765,457.92
HW 500 sa izolacijom
do 205 m³/h
do 4600 kW
703,449.60
844,139.52
Hidraulična skretnica
HW 60/125-1" - horinzontalna
HW 60/125-1 1/4" - horinzontalna
do 2 m³/h
do 3 m³/h
do 50 kW
do 90 kW
11,452.80
13,635.60
13,743.36
16,362.72
HW 80/400-1 1/2"
do 5 m³/h
do 2 m³/h
do 120 kW
do 50 kW
10,720.80
8,436.00
12,864.96
10,123.20
do 3,5 m³/h
do 90 kW
10,003.20
12,003.84
HWK 60-1" - vertikalna
HWK 60-1 1/4" - vertikalna
Kombinovani razdelnik
HV 60/125 SG-2
do 2 m³/h
do 50 kW
13,005.60
15,606.72
HV 60/125-2 kruga
do 2 m³/h
do 50 kW
11,658.00
13,989.60
HV 60/125-3 kruga
do 2 m³/h
do 50 kW
13,752.00
16,502.40
HV 60/125-4 kruga
do 2 m³/h
do 50 kW
17,281.20
20,737.44
HV 60/125-5 krugova
do 2 m³/h
do 50 kW
21,866.40
26,239.68
HV 60/125-6 krugova
do 2 m³/h
do 50 kW
28,412.40
34,094.88
HV 70/125-2 kruga
do 3 m³/h
do 90 kW
13,944.00
16,732.80
HV 70/125-3 kruga
do 3 m³/h
do 90 kW
15,408.00
18,489.60
HV 70/125-4 kruga
do 3 m³/h
do 90 kW
18,951.60
22,741.92
HV 70/125-5 krugova
do 3 m³/h
do 70 kW
26,245.20
31,494.24
HV 70/125-6 krugova
do 3 m³/h
do 70 kW
34,051.20
40,861.44
HV 80/200 SU-2 kruga
do 5 m³/h
do 120 kW
17,589.60
21,107.52
HV 80/200 SU-3 kruga
do 5 m³/h
do 120 kW
23,638.80
28,366.56
HV 80/200 SU-4 kruga
do 5 m³/h
do 120 kW
29,467.20
35,360.64
HV 80/200 SU-5 krugova
do 5 m³/h
do 120 kW
35,295.60
42,354.72
HV 80/200 SU-6 krugova
do 5 m³/h
do 120 kW
41,228.40
49,474.08
Pumpni set za grejanje
Pumpni kotlovski set HK 25-3 bez prestrujnog voda
do 50 kW
28,456.80
34,148.16
Pumpni kotlovski set HK 25-4 bez prestrujnog voda
do 50 kW
29,540.40
35,448.48
8,230.80
9,876.96
2,929.20
3,515.04
3,807.60
4,569.12
Zidni konzolni nosač za razdelnike WK 80/160
2,269.20
2,723.04
Zidni konzolni nosač az azdelnike WK 80/220
2,416.80
2,900.16
Zidni nosač za razdelnike L-HV 100-150
1,756.80
2,108.16
Zidni nosač za hidrauličnu skretnicu H-HV 100
1,611.60
1,933.92
Zidni nosač za hidrauličnu skretnicu H-HV 150
1,756.80
2,108.16
Zidni nosač za hidrauličnu skretnicu H-HW 160
2,138.40
2,566.08
Zidni nosač za hidrauličnu skretnicu H-HW 220
2,328.00
2,793.60
Držač za ekspanzionu posudu EWK 1
4,262.40
5,114.88
Držač za ekspanzionu posudu EWK 2
5,624.40
6,749.28
Držač za ekspanzionu posudu UWK1
2,402.40
2,882.88
Kotlovska sigurnosna grupa
Grupa za kotlarnicu SG/I 350 sa izolacijom
Podni nosač za razdelnike promenljive visine
SKL 80 H=450-600 mm
Podni nosač za razdelnike promenljive visine
SKL 80/L H=650-900mm
28
do 350 kW
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN
(sa PDV)
TOPLOTNE PUMPE
Toplotne pumpe geoTHERM VWS ( zemlja/voda )
VWS 61/3
10013379
0.00
VWS 81/3
10013380
0.00
VWS 101/3
10013381
0.00
VWS 141/3
10013382
0.00
VWS 171/3
10013383
0.00
VWS 220/2
10006690
0.00
VWS 300/2
10006691
0.00
VWS 380/2
10006692
0.00
VWS 460/2
10006693
0.00
Toplotne pumpe geoTHERM VWW ( voda/voda )
VWW 61/3
10013384
0.00
VWW 81/3
10013385
0.00
VWW 101/3
10013386
0.00
VWW 141/3
10013387
0.00
VWW 171/3
10013388
0.00
VWW 220/2
10006694
0.00
VWW 300/2
10006695
0.00
VWW 380/2
10006696
0.00
VWW 460/2
10006697
0.00
NAPOMENA: Za artikle koji su obeleženi žutom bojom date su akcijske cene
Toplotna pumpa bez paketa:
1. Garanija 2 godina na toplotnu pumpu.
2. Garancija 5 godina na kompresor.
29
JANUAR 2015
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN
(bez PDV)
MPC DIN
(sa PDV)
TOPLOTNE PUMPE (VAZDUH/VODA)
Toplotne pumpe aroTHERM VWL ( vazduh/voda )
aroTHERM toplotna pumpa vazduh/voda
VWL 55/2
10016408
0.00
aroTHERM toplotna pumpa vazduh/voda (napajanje 230V)
VWL 85/2
10016409
0.00
aroTHERM toplotna pumpa vazduh/voda (napajanje 230V)
VWL 115/2
10016410
0.00
aroTHERM toplotna pumpa vazduh/voda (napajanje 400V)
VWL 115/2
10016411
0.00
aroTHERM toplotna pumpa vazduh/voda (napajanje 230V)
VWL 155/2
10016412
0.00
aroTHERM toplotna pumpa vazduh/voda (napajanje 400V)
VWL 155/2
10016413
0.00
Modul za podršku grejanju sa el grejačem 6kW
VWZ MEH 60
20180702
0.00
Hidraulički modul sa el. grejačem 6kW
VWZ MEH 61
20180703
0.00
Modul sa izmenjivačem toplote za odvajanje primarnog i
sekundarnog kruga
VWZ MWT 150
20180704
0.00
Međurezervoar vode za grejanje/hlađenje, zapremine 35l
VWZ MPS 40
20145020
0.00
VWZ AL
20139944
0.00
calorMATIC 470/4
20108131
0.00
Upravljački modul
Automatika
NAPOMENA: Artikli koji su obeleženi zelenom bojom, predstavljaju nove artikle.
30
GAS LIDER d.o.o.
ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin
Tel/Fax: + 381 11 805-3370, 805-5803, 805-5526
[email protected]
www.gaslider.rs
Download

Cenovnik-Naslovna strana ( JANUAR 2015) sajt