CENOVNIK
(FEBRUAR 2013)
www.gaslider.rs
2013
SADRŽAJ
Grupa
Gasni ure aji i oprema
Proizvo a
Str.
Vaillant
3
Vaillant i Computherm
6
Vaillant
8
Vaillant
9
Vaillant
10
Vaillant
12
Vaillant
16
Protherm
17
Neša komerc, Elit inox
18
Saunier Duval
19
Saunier Duval
20
Saunier Duval
21
Gas inženjering,
Centrometal
22
Zidni gasni kotlovi - atmo/turbo TEC pro i plus
Zidni gasni kotlovi - aquaBLOCK
Rezervoari tople vode uniSTOR
Oprema (cevni nastavci, kolena, obujmice, senzori, sigurnosne grupe, spojni setovi,
prerade na PB...)
Zidni gasni greja i vode - atmo/turbo MAG
Stabilni gasni kotlovi - atmoVIT
Zidni kondezacioni kotlovi - ecoTEC pro i plus
Regulacija
Sobni termostati - Vaillant
Atmosferski regulatori i pribor za njih - Vaillant
Sobni termostati - Computherm
Elektri ni kotlovi
Zidni elektri ni kotlovi - eloBLOCK/2
Pribor za elektri ne kotlove
Elektri ne grejalice, kaloriferi i proto ni bojleri
Zidne elektri ne grejalice - VER
Zidni elektri ni kaloriferi - VES
Proto ni bojleri - VED, VED exclusive i miniVED
Klima ure aji
climaVAIR pro VAI2 - ON/OFF - Zidni mono i multi split sistemi
climaVAIR pro VAI2 - inverter - Zidni mono i multi split sistemi
climaVAIR plus VAI1 - inverter - Zidni mono i multi split sistemi
Solarni sistemi
Solarni paketi
Solarni pribor (plo asti i vakuumski kolektori, montažne šine, krovni nosa i,solarne
grupe, regulacija, solarna te nost, exp. posude...), auroSTEP plus, auroSTEP pro
Ventilacioni ure aji
recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3, bypass filteri..
Gasni ure aji i oprema
Zidni gasni kotlovi - Lynx modeli, pribor
Suša i peškira i el.greja i
Suša i peškira, elektri ni greja i
Toplotne pumpe vazduh - voda
GeniaAIR i Magna AIR - asortiman za doma instva, komercijalni i poluindustrijski
Ventilokonvektori - fan coil
Zidni, podplafonski, parapetni, kasetni i kanalski ventilokonvektori
Pribor za toplotne pumpe i ventilokonvektore
Regulacija, el.greja i, zaštitne rešetke, senzori...
Rezervoari vode
Kotlovi na vrsto gorivo (ugalj, drvo, pelet...)
Trajnožare i kotlovi - GIM i Kombinovani toplovodni kotlovi - Centrometal
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
GASNI PROGRAM
ZIDNI KONVENCIONALNI URE AJI
turboTEC pro (kombinovani - fasadni priklju ak)
VUW 11/202-3
VUW 182-3 M
VUW 242-3 M
VUW 242-3 M PB
VUW 282-3
10003985
10002714
10003291
10004001
10003293
80,730.00
80,730.00
83,145.00
83,145.00
90,045.00
96,876.00
96,876.00
99,774.00
99,774.00
108,054.00
atmoTEC pro (kombinovani - dimnja ki priklju ak)
VUW 180-3 M
VUW 240-3 M
VUW 280-3
Set za instalaciju za VUW ure aje (uz PRO modele)
10002713
10003290
10003292
20055870
71,070.00
71,990.00
77,280.00
6,325.00
85,284.00
86,388.00
92,736.00
7,590.00
turboTEC plus (kombinovani - fasadni priklju ak)
VUW 202-5
VUW 242-5
VUW 282-5
VUW 322-5
10003306
10003307
10003308
10003309
106,950.00
112,010.00
119,830.00
134,550.00
128,340.00
134,412.00
143,796.00
161,460.00
turboTEC plus (cirko - fasadni priklju ak)
VU 112-5
VU 202-5
VU 242-5
VU 282-5
VU 362-5
10003298
10003299
10003300
10003301
10003302
96,370.00
100,280.00
103,500.00
106,835.00
130,180.00
115,644.00
120,336.00
124,200.00
128,202.00
156,216.00
atmoTEC plus (kombinovani - dimnja ki priklju ak)
VUW 200-5
VUW 240-5
VUW 280-5
10003303
10003304
10003305
100,050.00
101,660.00
112,010.00
120,060.00
121,992.00
134,412.00
atmoTEC plus (cirko - dimnja ki priklju ak)
VU 120-5
VU 200-5
VU 240-5
VU 280-5
10003294
10003295
10003296
10003297
88,780.00
93,150.00
94,300.00
98,785.00
106,536.00
111,780.00
113,160.00
118,542.00
aquaBLOCK (dimnja ki priklju ak)
VUI 240-7
VUI 280-7
10003378
306968
151,685.00
155,710.00
182,022.00
186,852.00
aquaBLOCK (fasadni priklju ak)
VUI 242-7
VUI 282-7
VUI 362-7
10003379
306918
306597
159,045.00
161,460.00
195,730.00
190,854.00
193,752.00
234,876.00
305940
305941
305942
10003077
10003078
10003079
55,430.00
58,650.00
64,285.00
106,950.00
149,500.00
179,745.00
66,516.00
70,380.00
77,142.00
128,340.00
179,400.00
215,694.00
7,245.00
8,510.00
10,120.00
8,165.00
15,525.00
9,890.00
1,955.00
4,025.00
1,955.00
35,765.00
36,685.00
18,975.00
18,975.00
8,694.00
10,212.00
12,144.00
9,798.00
18,630.00
11,868.00
2,346.00
4,830.00
2,346.00
42,918.00
44,022.00
22,770.00
22,770.00
Rezervoari tople vode uniSTOR
VIH R 120/5.1
VIH R 150/5.1
VIH R 200/5.1
VIH R 300
VIH R 400
VIH R 500
Pribor za rezervoare tople vode u kombinaciji sa zidnim cirko ure ajima
* Sigurnosna grupa za rezerv. VIH do 200 l bez regul. p
Sigurnosna grupa za rezerv. VIH do 200 l bez regul. p
Sigurnosna grupa za rezervoare preko 200 l
Sigurnosna grupa bez regul. p do 200 lit., do 6 bara
Sigurnosna grupa sa regul. p do 200 lit., od 6 do 16 bara
Spojni set za nadfasadni priklju ak VIH R 120/150
Senzor za rezervoare
Senzor za VIH R/CQ sa spojnicama
Produžetak temperaturskog senzora (5m)
Elektri ni greja za VIH R 300-500 i VIH S 300-500
Elektri ni greja za VIH R 300-500 i VIH S 300-500
Recirkulacioni set za VUI aquaBLOCK
Recirkulacioni set za VU i ecoTEC
(230 V / 2 kW)
(400 V / 6 kW)
* ova sigurnosna grupa ide u kombinaciji sa spojnim setom (kat.br 305970)
-3-
305960 / 20060434
305826
305827
660
661
305970
306257
306264
306269
20028665
20028666
306284
305957
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
303845
303810
303800
303801
303802
303803
303809
303808
303805
9076
9056
303820
303821
20045709
303609
303600
303602
303603
303605
303611
303610
303616
303818
300833
300817
300832
300834
300818
303265
9494
300940
303261
303091
300941
9209
303815
20042415
7,245.00
6,900.00
9,660.00
2,645.00
3,680.00
7,015.00
6,440.00
2,415.00
8,625.00
4,370.00
4,025.00
2,875.00
3,105.00
10,120.00
13,110.00
8,625.00
3,680.00
4,945.00
8,510.00
7,015.00
4,025.00
4,140.00
2,990.00
1,955.00
2,300.00
4,025.00
2,300.00
2,300.00
4,485.00
3,105.00
2,875.00
7,015.00
10,695.00
1,955.00
2,300.00
4,370.00
8,510.00
8,694.00
8,280.00
11,592.00
3,174.00
4,416.00
8,418.00
7,728.00
2,898.00
10,350.00
5,244.00
4,830.00
3,450.00
3,726.00
12,144.00
15,732.00
10,350.00
4,416.00
5,934.00
10,212.00
8,418.00
4,830.00
4,968.00
3,588.00
2,346.00
2,760.00
4,830.00
2,760.00
2,760.00
5,382.00
3,726.00
3,450.00
8,418.00
12,834.00
2,346.00
2,760.00
5,244.00
10,212.00
20024599
6,095.00
7,314.00
20053224
6,095.00
7,314.00
20024601
20053226
6,095.00
6,095.00
7,314.00
7,314.00
Oprema za konvencionalne ure aje
Horizontalni dimovodni komplet
Horizontalni dimovodni komplet - LAS dimnjak
Vertikalni dimovod, crni
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno 45 ° (2 komada)
Koleno 90 °
Odvod kondenzata
Obujmica dimovoda za kosi krov (25º- 50º), crna
Obujmica dimovoda za ravan krov
Umetak za korekciju dimovoda
Zidna obujmica (5kom)
Adapter za dimovod sa odvodom kondenzata
Horizontalni dimovodni komplet
Vertikalni dimovodni komplet
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno 45 ° (2 komada)
Koleno 87 °
Zidna obujmica (5kom)
Adapter za priklju ni spoj vazdušnog-dimovoda
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno za odvod dimnih gasova 45°, aluminijum
Koleno 90 °
Podupiru e koleno 90º sa konzolom
Odstojnik (7kom)
Zidna obujmica (5kom)
Poklopac okna DN 80
Odvod kondezata
Štitnik od udara vetra za dimovod
Zaštita za završetak dimovoda
Priklju ni element - uzimanje vazduha iz prostorije
Set za promenu kombinovanog VUW u cirko VU aparat
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø100
sa Ø60 na Ø80
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø125
Ø80/Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø60/80
Prerade na PB (propran/butan)
Prerada na PB za atmo/turboTEC pro VUW 24 kW
Prerada na PB za atmo/turboTEC plus VU/VUW 11 kW, 20 kW, 24
kW, 28 kW i 28 kW pro
Prerada na PB za atmo/turboTEC pro VUW 11 i 18 kW
Prerada na PB za atmo/turboTEC VU/VUW 32 i 36 kW
GASNI PROTO NI GREJA I VODE
atmoMAG - dimnja ka varijanta
Modeli sa pilot plamenom - piezzo paljenje
atmoMAG
MAG mini 11-0/0 XZ
MAG 14-0/0 XZ
311296
311379
25,645.00
27,830.00
30,774.00
33,396.00
30,705.00
33,120.00
36,846.00
39,744.00
311527
38,525.00
46,230.00
304818
2,300.00
2,760.00
Modeli sa direktnim startom - baterijsko paljenje
MAG 11-0/0 XI
MAG 14-0/0 XI
311598
311599
Modeli sa direktnim startom - generatorsko paljenje
turboMAG
MAG 14-0/0 GX *
*Priklju ak za atmoMAG GX
turboMAG - fasadna varijanta
MAG INT 11-2/0
MAG INT 14-2/0
311480
311482
55,315.00
59,225.00
66,378.00
71,070.00
98,612.50
105,455.00
114,770.00
123,855.00
134,090.00
156,630.00
118,335.00
126,546.00
137,724.00
148,626.00
160,908.00
187,956.00
STABILNI KONVENCIONALNI URE AJI
atmoVIT - jednostepeni - dimnja ki priklju ak
VK INT 164/1-5
VK INT 254/1-5
VK INT 324/1-5
VK INT 414/1-5
VK INT 484/1-5
VK INT 564/1-5
-4-
309226
309227
309228
309229
309230
309231
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
ZIDNI KONDENZACIONI URE AJI - AKCIJSKE CENE
ecoTEC pro (kombinovani - fasadni priklju ak)
VUW INT 226/3-3
10004293
142,830.00
171,396.00
ecoTEC pro (cirko - fasadni priklju ak)
VU INT 256/3-3
10004287
138,460.00
166,152.00
ecoTEC plus (kombinovani - fasadni priklju ak)
VUW INT 236/3-5
10002749
177,790.00
213,348.00
ecoTEC plus (cirko - fasadni priklju ak)
VU INT 126/3-5
VU INT 186/3-5
VU INT 246/3-5
VU INT 376/3-5
VU INT 466/4-5
VU INT 656/4-5
10002746
10002747
10002748
10004284
10004150
10004151
138,345.00
141,335.00
145,130.00
175,145.00
241,270.00
306,015.00
166,014.00
169,602.00
174,156.00
210,174.00
289,524.00
367,218.00
303933
303901
303900
303902
303903
303905
303911
303910
303915
303926
303209
303200
303202
303203
303205
303211
303210
303938
303252
303253
303255
303263
303963
300941
9209
9494
307592
306720
306721
7,245.00
9,660.00
9,775.00
2,645.00
3,680.00
7,015.00
6,440.00
2,415.00
2,875.00
1,955.00
13,915.00
12,995.00
3,910.00
4,945.00
8,510.00
7,590.00
4,025.00
7,015.00
1,495.00
1,955.00
2,760.00
1,610.00
3,680.00
1,955.00
2,300.00
3,105.00
46,575.00
31,165.00
41,745.00
8,694.00
11,592.00
11,730.00
3,174.00
4,416.00
8,418.00
7,728.00
2,898.00
3,450.00
2,346.00
16,698.00
15,594.00
4,692.00
5,934.00
10,212.00
9,108.00
4,830.00
8,418.00
1,794.00
2,346.00
3,312.00
1,932.00
4,416.00
2,346.00
2,760.00
3,726.00
55,890.00
37,398.00
50,094.00
Oprema za kondenzacione ure aje
Horizontalni dimovodni komplet
Vertikalni dimovodni komplet (crveni)
Vertikalni dimovodni komplet (crni)
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno 45 ° (2 komada)
Koleno 87 °
Razdelni element za kondenz.
Adapter Ø60/100 na Ø80/125
Horizontalni dimovodni komplet
Vertikalni dimovodni komplet
Produžetak dimovoda L=0,5 m
Produžetak dimovoda L=1 m
Produžetak dimovoda L=2 m
Koleno 45 ° (2 komada)
Koleno 87 °
Adapter za priklju ni spoj vazdušnog dimovoda Ø80/80
Produžetak dimovoda L= 0,5 m kond. PP
Produžetak dimovoda L= 1 m kond. PP
Produžetak dimovoda L= 2 m kond. PP
Koleno 87 °
Poklopac okna DN 80 kond. PP
Štitnik od udara vetra za dimovod
Zaštita za završetak dimovoda
Odstojnik (7kom)
Spojni set za spajanje ecoTEC VU 466 i 656 sa VIH
Hidrauli ka skretnica 3,5 m³ /h, priklju ak Rp2"
Hidrauli ka skretnica 8 m³ /h, priklju ak Rp2"
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø60/100
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/125
Ø80/Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
WH 40
WH 95
NAPOMENA:
Za artikle koji su obeleženi žutom bojom su date akcijske cene
-5-
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Kataloški
broj
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
VRT 30
300637
2,415.00
2,898.00
VRT 40
300662
3,795.00
4,554.00
VRT 50
20018266
6,555.00
7,866.00
calorMATIC 230
307411
9,085.00
10,902.00
calorMATIC 240
307412
9,430.00
11,316.00
calorMATIC 240 f - beži ni
20018250
21,390.00
25,668.00
calorMATIC 340 f - beži ni
20018252
21,390.00
25,668.00
calorMATIC 330
307414
9,545.00
11,454.00
Naziv proizvoda
Model
REGULACIJA
Sobni termostati
VRT 30/40
VRT 50
calorMATIC 332/350/350f
calorMATIC 230/240/240f
calorMATIC 370/370f
calorMATIC 332 - NOVO
20124470
12,075.00
14,490.00
calorMATIC 350 - NOVO
20124477
12,995.00
15,594.00
calorMATIC 350 f - beži ni - NOVO
20124484
19,205.00
23,046.00
calorMATIC 370 - NOVO
20108145
13,915.00
16,698.00
calorMATIC 370 f - beži ni - NOVO
20108152
22,540.00
27,048.00
VRC 410 s
300649
18,630.00
22,356.00
VRC 420 s
300657
35,075.00
42,090.00
calorMATIC 430
20028518
18,630.00
22,356.00
calorMATIC 430 f - beži ni
20028524
30,935.00
37,122.00
calorMATIC 450 - NOVO
20124490
15,525.00
18,630.00
calorMATIC 450f - beži ni - NOVO
20124496
23,920.00
28,704.00
Atmosferski regulatori
VRC 410/420 s
calorMATIC 450/450f
calorMATIC 430/430f
calorMATIC 470/470f
calorMATIC 470 - NOVO
20108131
18,630.00
22,356.00
calorMATIC 470 f - beži ni - NOVO
20108138
30,935.00
37,122.00
63,342.00
calorMATIC 630/3
20092430
52,785.00
auroMATIC 560/2 - solar
306767
28,405.00
34,086.00
auroMATIC 620/3 - solar
20092441
58,305.00
69,966.00
Pribor za regulaciju
teleSWITCH
auroMATIC 560/2
VR 81/2
teleSWITCH
300679
31,280.00
37,536.00
VR 10 - standardni senzor
306787
2,875.00
3,450.00
calorMATIC 630/2, auroMATIC 620/3
VR 90/3
VR 31 - kaskadno spajanje ON/OFF
306786
10,580.00
12,696.00
VR 32 - kaskadno spajanje e-BUS
20003986
10,235.00
12,282.00
modul 1 od 5
306246
5,520.00
6,624.00
modul 2 od 6
306247
10,350.00
12,420.00
VR 40 - modul 2 od 7
20017744
7,360.00
8,832.00
VR 60 - modul za 630
306782
15,180.00
18,216.00
VR 61 - modul za 430
20028530
16,445.00
19,734.00
VR 61/2 - modul za 470
20129329
16,445.00
19,734.00
VR 68 - modul za 430 solar
20028536
17,480.00
20,976.00
VR 68/2 - modul za 470 solar
20129334
17,480.00
20,976.00
VR 81 - sobni korektor za 430
20028542
7,015.00
8,418.00
VR 81/2 - sobni korektor za 470
20129325
7,015.00
8,418.00
VR 90/3 - sobni korektor
20040080
15,065.00
18,078.00
VRC 9642 - nalegaju i
009642
2,645.00
3,174.00
VRC 692 - senzor polaza
000692
2,300.00
2,760.00
Novi artikli
-6-
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
Computherm termostati
Sobni termostati
TR-010
WPR-90GD
WPR-90GE
Sobni mehani ki termostat
WPR-90GC
TR - 010
1,311.00
1,573.20
1,311.00
1,573.20
WPR-90GE - sa cevnom košuljicom
(bojler termostat)
1,389.00
1,666.80
WPR-90GC - sa cevnom košuljicom na
kapilarnoj cevi
1,498.00
1,797.60
Cevni termostat
WPR-90GD - kontaktni cevni termostat
Q3
Q3RF
9034
Digitalni sobni termostat
Q7
Q7RF
Q3
9000
1,904.00
2,284.80
Q3RF - beži ni
9001
4,244.00
5,092.80
Digitalni programski sobni termostat
Q8RF
Q8RF (TX)
Q4Z
Q7
8999
2,465.00
2,958.00
Q7RF - beži ni
8998
4,868.00
5,841.60
Q8RF - beži ni za više zona grejanja
9030
8,206.00
9,847.20
2,949.00
3,538.80
6,162.00
7,394.40
Q8RF (TX) - dodatni termostat za Q8RF
Zonski kontrolnik
Q4 Z
Senzor za detekciju gasa i ugljen monoksida
MONOX 5000
-7-
9004
4,571.00
5,485.20
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
ELEKTRI NI KOTLOVI - NEW MODEL
Kotlovi eloBLOCK/2
VE 6 (6 kW monofazni/trofazni)
10008967
54,970.00
65,964.00
VE 9 (9 kW monofazni/trofazni)
10008968
56,005.00
67,206.00
VE 12 (12 kW)
10008969
57,040.00
68,448.00
VE 14 (14 kW)
10008970
61,755.00
74,106.00
VE 18 (18 kW)
10008971
63,365.00
76,038.00
VE 21 (21 kW)
10008972
67,045.00
80,454.00
VE 24 (24 kW)
10008973
68,425.00
82,110.00
10008974
70,035.00
84,042.00
VE 28 (28 kW)
Pribor za eloBLOCK/2
Spojni set za spajanje eloBLOCK/2 i VIH R 120/150
20015570
6,095.00
7,314.00
Spoljni senzor
20040797
2,875.00
3,450.00
-8-
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
9,522.00
ELEKTRI NI PROGRAM
Elektri ne grejalice i kaloriferi
Grejalice VER/4
VER 075/4 (0,75 kW)
10007027
7,935.00
VER 100/4 (1,0 kW)
10007028
8,050.00
9,660.00
VER 150/4 (1,5 kW)
10007029
9,430.00
11,316.00
VER 200/4 (2,0 kW)
10007030
10,695.00
12,834.00
10007031
12,305.00
14,766.00
8,280.00
9,936.00
VER 240/4 (2,4 kW)
Kalorifer VES
VER
VES
VES (2 kW)
5746
Elektri ni proto ni bojleri
Standard proto ni bojleri VED
VED 12H/7
10007736
23,920.00
28,704.00
VED 18H/7
10007737
24,495.00
29,394.00
VED 21H/7
10007738
25,185.00
30,222.00
VED 24H/7
10007739
26,335.00
31,602.00
VED 27H/7
10007740
26,910.00
32,292.00
Exclusive proto ni bojleri VED E
VED standard
VED exclusive
VED E 18/7
10007720
48,300.00
57,960.00
VED E 21/7
10007721
50,025.00
60,030.00
VED E 24/7
10007722
51,865.00
62,238.00
VED E 27/7
10013702
53,705.00
64,446.00
Proto ni bojleri miniVED niskopritisni - new model
VED H 3/1N
10009479
12,075.00
14,490.00
VED H 4/1N
10009480
12,880.00
15,456.00
VED H 6/1N
10009481
13,685.00
16,422.00
Proto ni bojleri miniVED visokopritisni - new model
miniVED
-9-
VED H 3/1
10009482
17,365.00
20,838.00
VED H 4/1
10009483
17,940.00
21,528.00
VED H 6/1
10009484
18,745.00
22,494.00
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
KLIMA URE AJI - (serija pro) climaVAIR pro, MONO SPLIT, ON-OFF, R 410 A
VAI 2-025 W
VAI 2-025 WO
VAI 2-025 WI
VAI 2-035 W
VAI 2-035 WO
VAI 2-035 WI
VAI 2-050 W
VAI 2-050 WO
VAI 2-050 WI
34,385.00
41,262.00
38,985.00
46,782.00
53,245.00
63,894.00
10009836
10009837
10009877
10009878
10009880
10009881
climaVAIR pro, MULTI SPLIT, ON-OFF, R 410 A
VAM 2-060 W2
VAM 2-060 W2O
VAM 2-025 WI
VAM 2-035 WI
92,115.00
110,538.00
10009883
10009884
10009885
clima VAIR pro, MONO SPLIT, INVERTER DC, R 410 A
VAI 2-025 WN
VAI 2-025 WNO
VAI 2-025 WNI
VAI 2-035 WN
VAI 2-035 WNO
VAI 2-035 WNI
VAI 2-050 WN
VAI 2-050 WNO
VAI 2-050 WNI
VAI 2-065 WN
VAI 2-065 WNO
VAI 2-065 WNI
58,535.00
70,242.00
60,145.00
72,174.00
94,415.00
113,298.00
113,045.00
135,654.00
10009887
10009888
10009890
10009891
10009893
10009894
10009906
10009907
clima VAIR pro, MULTI SPLIT, INVERTER DC, R 410 A
VAM 2-050 W2N
VAF 2-060 W2NO
VAI 2-025 WNI
VAI 2-025 WNI
VAM 2-060 W2N
VAF 2-060 W2NO
VAI 2-025 WNI
VAI 2-035 WNI
VAM 2-085 W3N
VAF 2-085 W3NO
VAI 2-025 WNI
VAI 2-025 WNI
VAI 2-035 WNI
VAM 2-110 W4N
VAF 2-085 W4NO
VAI 2-025 WNI
VAI 2-025 WNI
VAI 2-025 WNI
VAI 2-035 WNI
- 10 -
122,130.00
146,556.00
124,085.00
148,902.00
174,570.00
209,484.00
188,945.00
226,734.00
10009909
10009888
10009888
10009909
10009888
10009891
10009912
10009888
10009888
10009891
10009917
10009888
10009888
10009888
10009891
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
KLIMA URE AJI - (serija plus) climaVAIR plus, MONO SPLIT, INVERTER DC, R 410 A
VAI 1-025 WN
VAI 1-025 WNO
VAI 1-025 WNI
VAI 1-035 WN
VAI 1-035 WNO
VAI 1-035 WNI
76,935.00
92,322.00
78,660.00
94,392.00
10009820
10009821
10009823
10009824
climaVAIR plus, MULTI SPLIT, INVERTER DC, R 410 A
VAM 1-050 W2N
VAM 1-060 W2NO
VAI 1-025 WNI
VAI 1-025 WNI
VAM 1-060 W2N
VAM 1-060 W2NO
VAI 1-025 WNI
VAI 1-035 WNI
VAM 1-085 W3N
VAM 1-085 W3NO
VAI 1-025 WNI
VAI 1-025 WNI
VAI 1-035 WNI
Naziv proizvoda
Model
143,635.00
172,362.00
145,590.00
174,708.00
204,585.00
245,502.00
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
10009829
10009821
10009821
10009829
10009821
10009824
10009834
10009821
10009821
10009824
Kataloški
broj
KLIMA URE AJI - (serija V-multi) climaVAIR V-MULTI INVERTER DC, R 410 A
Spoljašnja jedinica
VAF 2-060 W2NO
VAF 2-085 W3NO
VAF 2-085 W4NO
10009909
10009912
10009917
98,670.00
137,425.00
140,070.00
118,404.00
164,910.00
168,084.00
10009888
10009891
10009894
11,730.00
13,685.00
26,680.00
14,076.00
16,422.00
32,016.00
10009935
10009936
48,645.00
54,510.00
58,374.00
65,412.00
10005219
2,990.00
3,588.00
Unutrašnja jedinica - zidna
VAI 2-025 WNI
VAI 2-035 WNI
VAI 2-050 WNI
Unutrašnja jedinica - kasetna
VAF 2-035 KNI
VAF 2-050 KNI
Maska za kasetnu jedinicu
VP 6-035-050 KR
- 11 -
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
FEBRUAR 2013
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
sp1pro*
297,735.00
357,282.00
sp2pro*
375,820.00
450,984.00
sp3pro*
500,020.00
600,024.00
sp4plus*
676,545.00
811,854.00
sp5plus*
1,013,955.00
1,216,746.00
SOLARNI PAKETI
Solarni paket 1 PRO - instaliranje na kosi krov
(2 kom.VFK 145V ; VIH S 300 ; cevna grupa ; solarna te nost 20 lit. ; exp.posuda 18 lit, prihvatna
kompenzacijska posuda 5 lit.; pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 2 PRO - instaliranje na kosi krov
(3 kom.VFK 145V ; VIH S 400 ; cevna grupa ; solarna te nost 20 lit. ; exp.posuda 25 lit, prihvatna
kompenzacijska posuda 5 lit. ; pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 3 PRO - instaliranje na kosi krov
(4 kom.VFK 145V ; VIH S 500 ; cevna grupa ; solarna te nost 20 lit. ; exp.posuda 35 lit., prihvatna
kompenzacijska posuda 5 lit. ; pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 4 PLUS - instaliranje na kosi krov
(5 kom.VFK 145V ; VPS SC 700 ; cevna grupa ; solarna te nost 20+20 lit. ; exp.posuda 50 lit., prihvatna
kompenzacijska posuda 12 lit., auroMATIC VRS 620/3, 3xVR10, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 5 PLUS - instaliranje na kosi krov
(8 kom.VFK 145V ; VPS 1000/2 ; VPM 20 S, VPM 30/35W; solarna te nost 20+20 lit.; exp.posuda 80 lit.,
prihvatna kompenzacijska posuda 12 lit., auroMATIC VRS 620/3, pribori za instaliranje na kosi krov)
NAPOMENA:
- *potrebno odabrati dodatni pribor: u zavisnosti o vrsti pokrova krova (krovni nosa i za crep tipa Tondach/Bramac, Biber, za ostale tipove),
- Regulacija (auroMATIC VRS 560/2 ili auroMATIC VRS 620/3), termostatske ventile, el. greja e (2 ili 6 kW), sigurnosnu grupu, automatski odzra ni
sistem, hidrauli ki blok (kat.br. 309640)...
- *paketi nisu zamena za projektovan sistem, paketi su ra eni po pretpostavci da je kolektorsko polje usmereno na južnu stranu s nagibom 30-45!,
- specifikaciju opreme za vodoravnu izvedbu kolektorskih polja i za ugradnju u krov i na ravni krov šaljemo na upit
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
0010012569
211,025.00
253,230.00
0010012570
264,040.00
316,848.00
SOLARNI PAKETI - AKCIJSKI
Solarni paket 300 - instaliranje na kosi krov
(2 kom. plo asta kolektora VFK 125/2 pro; 8 kom. krovni nosa i tip P; bivalentni rezervoar VIH S 300 L; solarna
cevna grupa 6 lit/min; solarna te nost 20 lit.; exp.posuda 18 lit ; automatika auroMATIC 560/2 ; hidrauli ki spojni
set ; 2 kom. fleksibilne priklju ne cevi DN 16 (1m)
Solarni paket 400 - instaliranje na kosi krov
(3 kom. plo asta kolektora VFK 125/2 pro; 12 kom. krovni nosa i tip P; bivalentni rezervoar VIH S 400 L; solarna
cevna grupa 6 lit/min; solarna te nost 20 lit.; exp.posuda 25 lit ; automatika auroMATIC 560/2 ; hidrauli ki spojni
set ; 2 kom. fleksibilne priklju ne cevi DN 16 (1m)
- 12 -
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
FEBRUAR 2013
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
Plo asti kolektori, pribor, automatika...
Solarni plo asti kolektor auroTHERM pro
Solarni plo asti kolektor auroTHERM (vertikalan)
AKCIJA
VFK 125/2 pro
10010085
46,460.00
55,752.00
VFK 145 V
10004455
60,145.00
72,174.00
AKCIJA
VFK 145 H
Solarni plo asti kolektor auroTHERM (horizontalan) AKCIJA
Krovni nosa za crep tipa Tondach/Bramac (za jedan plo asti kolektor
VFK)
Krovni nosa za crep tipa Tondach/Bramac (dodatno za drugi plo asti
kolektor VFK, horizontalna ugradnja )
Krovni nosa za crep tipa Biber (za jedan plo asti kolektor VFK)
Krovni nosa za crep tipa Biber (dodatno za drugi plo asti kolektor,
horizontalna ugradnja)
Krovni nosa tip S tanji, za Biber crep/šindra
Dodatni krovni nosa za artikl 0020080144
Krovni nosa s produžnim vijcima za ostale tipove krova
Dodatni krovni nosa za artikl 0020059897
Montažna šina za montažu VFK H kolektora na kosi krov
(aluminijumska, eloksirana, crne boje)
Montažna šina za montažu VFK V kolektora na kosi krov
(aluminijumska, eloksirana, crne boje)
10004457
60,145.00
72,174.00
20055174
11,730.00
14,076.00
20059896
7,820.00
9,384.00
20055184
11,040.00
13,248.00
20059895
6,210.00
7,452.00
20080144
20080146
20059897
20087854
7,820.00
4,370.00
12,765.00
6,210.00
9,384.00
5,244.00
15,318.00
7,452.00
20059898
4,255.00
5,106.00
20059899
4,255.00
5,106.00
Okvir za montažu VFK V na ravan krov (za prvi kolektor treba 2 okvira,
za svaki daljnji kol. naru uje se po 1 okvir)
20137774
9,660.00
11,592.00
Okvir za montažu VFK H na ravan krov (za prvi kolektor treba 2 okvira,
za svaki daljnji kol. naru uje se po 1 okvir)
20137775
9,890.00
11,868.00
20092559
3,105.00
3,726.00
20092558
2,185.00
2,622.00
20137768
7,705.00
9,246.00
200146025
20059904
20059905
1,610.00
9,545.00
13,340.00
1,932.00
11,454.00
16,008.00
20143701
7,130.00
8,556.00
20055181
4,945.00
5,934.00
20059894
6,785.00
8,142.00
20039688
20059767
302019
302418
302040
302097
302098
302428
302496
302497
20020655
302444
302363
302498
302404
20129188
20129189
20145673
309650
302405
20048752
20048753
3,680.00
1,610.00
3,680.00
11,845.00
7,130.00
6,900.00
9,085.00
9,200.00
19,090.00
24,725.00
27,600.00
5,865.00
4,600.00
9,085.00
5,865.00
36,685.00
38,870.00
69,805.00
34,270.00
4,945.00
8,050.00
9,890.00
4,416.00
1,932.00
4,416.00
14,214.00
8,556.00
8,280.00
10,902.00
11,040.00
22,908.00
29,670.00
33,120.00
7,038.00
5,520.00
10,902.00
7,038.00
44,022.00
46,644.00
83,766.00
41,124.00
5,934.00
9,660.00
11,868.00
20071486
32,430.00
38,916.00
306767
20092441
28,405.00
58,305.00
34,086.00
69,966.00
Montažna šina za montažu VFK H kolektora na ravan krov
(aluminijumska, eloksirana, crne boje)
Montažna šina za montažu VFK V kolektora na ravan krov
(aluminijumska, eloksirana, crne boje)
Plo e za postavku tereta radi u vrš enja okvira (broj plo a treba biti
jednak broju okvira za montažu)
Vijci za direktno u vrš ivanje okvira
Kadica za šljunak - 2 komada
Kadica za šljunak - 3 komada
Osnovni hidrauli ki spojni set za VFK kolektore (montaža na kosi krov
i na ravan krov)
Produžni hidrauli ki set za svaki daljnji kolektor VFK (2 hidrauli ka
priklju ka i 4 sigurnosna osigura a)
Hidrauli ki set za spajanje dva VFK H kolektora (jedan iznad drugog
montaža)
Set za nošenje kolektora VFK
Adapter za prelaz sa 3/4” na 1” (za fleksibilne priklju ne cevi)
Brzo odzra ni lon i
Automatski odzra ni sistem 3/4, do 10 bar
Termostatski ventil ( solar )
Ekspanziona posuda 18 lit.
Ekspanziona posuda 25 lit.
Ekspanziona posuda 35 lit.
Ekspanziona posuda 50 lit.
Ekspanziona posuda 80 lit.
Ekspanziona posuda 100 lit.
Fleksibilna priklju na cev za kolektor DN 16,1 m
Te nost za punjenje sistema - 10 lit.
Te nost za punjenje sistema - 20 lit.
Set solarnih senzora (1 kom. za kolektor + 2 kom. za VIH)
Solarna cevna grupa 6 lit./min.
Solarna cevna grupa (22 lit/min)
Solarna cevna grupa (do 30 m² površine kolektora)
Pumpa za punjenje i ispiranje solarnih krugova ure aja
Solarna prihvatna kompenzaciona posuda 5 lit.
Solarna prihvatna kompenzaciona posuda 12 lit.
Solarna prihvatna kompenzaciona posuda 18 lit.
Dodatna solarna cevna grupa protoka 6 lit/min za cevnu grupu
309639
auroMATIC 560/2 - solarna automatika
auroMATIC 620/3 - solarna automatika
VRS 560/2
VRS 620/3
- 13 -
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
FEBRUAR 2013
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
Vakuumski kolektori, pribor...
Vakuumski cevni kolektor VTK 570/2 ; neto: 1m²
auroTHERM exclusiv VTK 570/2
10002225
74,520.00
Vakuumski cevni kolektor VTK 1140/2 ; neto: 2m²
auroTHERM exclusiv VTK 1140/2
10002226
141,335.00
Osnovni hidrauli ki spojni set
20143713
7,015.00
Produžni hidrauli ki set za svaki daljnji kolektor VTK/2
20076779
4,830.00
Montažna šina za montažu VTK 570/2 na kosi/ravan krov
20092560
1,840.00
Montažna šina za montažu VTK 1140/2 na kosi/ravan krov
20092561
2,990.00
Okvir za montažu VTK 570/2 i VTK 1140/2 na ravan krov
20137776
10,810.00
Montažna šina za montažu VTK 570/2 na kosi krov
20076780
2,185.00
Montažna šina za montažu VTK 1140/2 na kosi krov
20076781
3,105.00
Ventil za paralelno spajanje kolektorskih polja
20076784
23,230.00
Priklju ni set za ekspanzionu posudu postavljenu na podu
20077250
2,990.00
Krovni nosa tipa P za crep Tondach/Bramac (za jedan vakuumski
11,730.00
20055174
kolektor VTK/2)
Dodatni krovni nosa za 0020055174 (dodatno za 2. vakuumski
7,820.00
20059896
kolektor VTK/2, jedan iznad drugog)
Krovni nosa tip S za valovit crep/šindra (za jedan vakuumski kolektor
11,040.00
20055184
VTK/2)
Dodatni krovni nosa za 00200551184 (dodatno za 2. vakuumski
6,210.00
20059895
kolektor VTK/2, jedan iznad drugog)
Krovni nosa tip S tanji, za Biber crep/šindra (za jedan vakuumski
7,820.00
20080144
kolektor VTK/2)
Dodatni krovni nosa za 0020080146 (dodatno za 2. vakuumski
4,370.00
20080146
kolektor VTK/2, jedan iznad drugog)
Krovni nosa sa produženim vijcima za ostale tipove krova (za jedan
12,765.00
20059897
vakuumski kolektor VTK/2)
Dodatni krovni nosa za 0020059897 (dodatno za 2. vakuumski
6,210.00
20087854
kolektor VTK/2, jedan iznad drugog)
Solarni pribor za montažu vakuumskih kolektora na kosi krov uz mogu nost korekcije nagiba krova
Okvir za vertikalnu montažu VTK 1140/2 kolektora na kosi krov
20094869
10,350.00
Montažna šina za montažu VTK 1140/2 kolektora (2 šine)
20092561
2,990.00
89,424.00
169,602.00
8,418.00
5,796.00
2,208.00
3,588.00
12,972.00
2,622.00
3,726.00
27,876.00
3,588.00
14,076.00
9,384.00
13,248.00
7,452.00
9,384.00
5,244.00
15,318.00
7,452.00
12,420.00
3,588.00
Solarni rezervoari, baferi, pribor...
Indirektno grejni rezervoar sanitarne vode - bivalentni AKCIJA
Indirektno grejni rezervoar sanitarne vode - bivalentni AKCIJA
Indirektno grejni rezervoar sanitarne vode - bivalentni AKCIJA
Kombinovani rezervoar sanitarne vode i za podršku grejanja
auroSTOR (180+490 lit.)
AKCIJA
Hidrauli ki blok (za VPS SC 700)
Višefunkcionalni me urezervoar (pufer) ogrevne vode allSTOR
Višefunkcionalni me urezervoar (pufer) ogrevne vode allSTOR
Višefunkcionalni me urezervoar (pufer) ogrevne vode allSTOR
Višefunkcionalni me urezervoar (pufer) ogrevne vode allSTOR
Višefunkcionalni me urezervoar (pufer) ogrevne vode allSTOR
Višefunkcionalni me urezervoar (pufer) ogrevne vode allSTOR
Podstanica za PTV, nazivni protok vode: 25 lit/min.
Podstanica za PTV, nazivni protok vode: 35 lit/min.
Solarni modul (zagrevanje VPS /2 putem solarne energije)
Solarni modul (zagrevanje VPS /2 putem solarne energije)
Zidni nosa za VPM W_S
Recirkulacioni set za modul VPM W za rezervoar allSTOR VPS /2
Elektri ni greja za VIH R 300-500 i VIH S 300-500
Elektri ni greja za VIH R 300-500 i VIH S 300-500
auroTHERM plo asti kolektori VFK
VIH S 300
VIH S 400
VIH S 500
10003492
10003496
10006247
106,835.00
118,105.00
168,475.00
128,202.00
141,726.00
202,170.00
VPS SC 700
309600
197,685.00
237,222.00
309640
10007261
10007262
10007263
10007264
10007265
10007266
10007267
10007268
20071488
20079950
20087829
20078606
20028665
20028666
51,865.00
89,010.00
106,030.00
132,365.00
158,240.00
221,145.00
279,910.00
107,525.00
124,200.00
106,030.00
122,245.00
10,925.00
10,235.00
35,765.00
36,685.00
62,238.00
106,812.00
127,236.00
158,838.00
189,888.00
265,374.00
335,892.00
129,030.00
149,040.00
127,236.00
146,694.00
13,110.00
12,282.00
42,918.00
44,022.00
VPS 300/2
VPS 500/2
VPS 800/2
VPS 1000/2
VPS 1500/2
VPS 2000/2
VPM 20/25 W
VPM 30/35 W
VPM 20 S
VPM 60 S
230 V,
400 V,
auroTHERM exclusiv vakuumski kolektor
- 14 -
2 kW
6 kW
allSTOR VPS/2
auroSTOR VPS SC 700
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
FEBRUAR 2013
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Kataloški
broj
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
auroSTEP plus sistemi, pribor...
auroSTEP plus - rezervoar od 150 lit. u kompletu sa jednim plo astim vertikalnim kolektorom VFK 135VD
auroSTEP plus 1.150 E VT - 8,5 m
211,140.00
253,368.00
Solarni sistem za kosi krov; 1 plo asti vertikalni kolektor VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN 150/3i
sa ugra enim el.greja em, montažni i hidrauli ki set
auroSTEP plus 1.150 E VF - 8,5 m
228,390.00
274,068.00
auroSTEP plus - rezervoar od 250 lit. u kompletu sa dva plo asta vertikalna kolektora VFK 135VD
282,785.00
auroSTEP plus 2.250 E VT - 8,5 m
339,342.00
Solarni sistem za ravan krov; 1 plo asti vertikalni kolektor VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN 150/3i
sa ugra enim el.greja em, montažni i hidrauli kiset, okvir za montažu
Solarni sistem za kosi krov; 2 plo asta vetikalna kolektora VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN 250/3
iP sa ugra enim el.greja em, montažni i hidrauli ki set
auroSTEP plus 2.250 E VF - 8,5 m
307,625.00
369,150.00
262,775.00
315,330.00
287,615.00
345,138.00
auroSTEP plus - rezervoar od 390 lit. u kompletu sa tri plo asta vertikalna kolektora VFK 135VD
393,415.00
auroSTEP plus 3.350 EP VT - 12 m
472,098.00
Solarni sistem za ravan krov; 2 plo asta vetikalna kolektora VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN
250/3 iP sa ugra enim el.greja em, montažni i hidrauli ki set, okvir za montažu
auroSTEP plus 2.250 P VT - 12 m
Solarni sistem za kosi krov; 2 plo asta vertikalna kolektora VFK 135VD, bivalentni rezervoar VIH SN 250/3
iP,montažni i hidrauli ki set
auroSTEP plus 2.250 P VF - 12 m
Solarni sistem za ravan krov; 2 plo asta vertikalna kolektora VFK 135VD, bivalentni rezervoar VIH SN 250/3
iP,montažni i hidrauli ki set, okvir za montažu
Solarni sistem za kosi krov; 3 plo asta vertikalna kolektora VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN
350/3 iP sa ugra enim el.greja em, montažni i hidrauli ki set
auroSTEP plus 3.350 EP VF - 12 m
425,845.00
511,014.00
368,345.00
442,014.00
400,775.00
480,930.00
Solarni sistem za ravan krov; 3 plo asta vertikalna kolektora VFK 135VD, monovalentni rezervoar VEH SN
350/3 iP sa ugra enim el.greja em, montažni i hidrauli ki set, okvir za montažu
auroSTEP plus 3.350 P VT - 12 m
Solarni sistem za kosi krov; 3 plo asta vertikalna kolektora VFK 135VD, bivalentni rezervoar VIH SN 350/3 i,
montažni i hidrauli ki set
auroSTEP plus 3.350 P VF - 12 m
Solarni sistem za ravan krov; 3 plo asta vertikalna kolektora VFK 135VD, bivalentni rezervoar VIH SN 350/3 i,
montažni i hidrauli ki set, okvir za montažu
Krovni nosa za crep tipa Tondach/Bramac (za jedan plo asti kolektor VFK)
20055174
11,730.00
14,076.00
Krovni nosa za crep tipa Biber (za jedan plo asti kolektor VFK)
20055184
11,040.00
13,248.00
Krovni nosa s produžnim vijcima za ostale tipove krova
20059897
12,765.00
15,318.00
Kadica za šljunak - 2 komada
20059904
9,545.00
11,454.00
Kadica za šljunak - 3 komada
20059905
13,340.00
16,008.00
15,456.00
Solarna cirkulaciona opciona pumpa za rezervoare od 150 i 250 litara za postizanje visinske razlike od 12 metara
20084946
12,880.00
Hidrauli ki spojni set za spajanje jednog kolektora, sa senzorom za kolektor
20143719
6,210.00
7,452.00
Hidrauli ki spojni set za spajanje dva kolektora, sa senzorom za kolektor
20143733
9,085.00
10,902.00
Hidrauli ki spojni set za spajanje tri kolektora, sa senzorom za kolektor
20143743
11,960.00
14,352.00
Vijci za direktno u vrš enje okvira za montažu u predvi eno postolje, ravan krov
20146025
1,610.00
1,932.00
Plo e za postavljanje tereta radi u vrš enja okvira (broj plo a treba biti jednak broju okvira za montažu)
20137768
7,705.00
9,246.00
auroSTEP plus 2.250
auroSTEP plus - modeli rezervoara od 150, 250 i 390 lit.
- 15 -
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
FEBRUAR 2013
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Ventilacioni ure aj za stambene i poslovne prostore, 270m 3/h protok
vazduha
Ventilacioni ure aj za stambene i poslovne prostore, 350m 3/h protok
vazduha
Bypass za recoVAIR
G3 filter za recoVAIR (2 filtera klase G3)
G3 filter za bypass (1 filter klase G3)
F6 fini filter za recoVAIR (2 filtera klase F6)
F6 fini filter za bypass (1 filter klase F6)
Model
recoVAIR VAR 275/3
recoVAIR VAR 350/3
G3
G3
F6
F6
- 16 -
Kataloški
broj
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
10008893
180,665.00
216,798.00
10008894
20023929
20023930
20023931
20026061
20026118
203,205.00
29,325.00
2,760.00
1,380.00
5,520.00
1,955.00
243,846.00
35,190.00
3,312.00
1,656.00
6,624.00
2,346.00
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški
broj
Model
VPC DIN (bez
PDV)
MPC DIN
(bez PDV)
GASNI PROGRAM
ZIDNI KONVENCIONALNI URE AJI
- NOVI MODELI Kombinovani ure aj - fasadni priklju ak
LYNX 24*
1090646170
56,253.40
67,504.08
LYNX 28*
1090642170
66,603.40
79,924.08
* - Napomena: u cenu kotla ura unat je hidrauli ki set za instalaciju
Oprema za konvencionalne ure aje
Horizontalni dimovodni komplet
Ø60/100
9103202754
2,971.60
3,565.92
Produžetak dimovoda L = 0,5 m
Ø60/100
9103200381
1,864.15
2,236.98
Produžetak dimovoda L = 1,0 m
Ø60/100
9103200382
3,071.65
3,685.98
Produžetak dimovoda L = 2,0 m
Ø60/100
3003201477
5,428.00
6,513.60
Vertikalni dimovod - završni deo
Ø60/100
9103200393
9,286.25
11,143.50
Adapter za vertikalni dimovod
Ø60/100
9102186614
2,188.45
2,626.14
Koleno 45°
Ø60/100
9103200384
2,058.50
2,470.20
Koleno 90°
Ø60/100
9103200383
2,188.45
2,626.14
Ø80 - Ø80
3002186608
3,648.95
4,378.74
3001060191
1,260.40
1,512.48
3001060192
1,400.70
1,680.84
Adapter za priklju ni spoj dimovoda ø80-80 bela boja
Dizne-set za TNG za Lynx 24 kW New
Dizne-set za TNG za Lynx 28 kW New
Termostat - beži ni Protherm RF
RF termostat
20105250
NOVI MODEL
NAPOMENA: Vertikalni dimovodni komplet 60/100 se sastoji od dva artikla:
- Vertikalni dimovod-završni deo (kat.br 9103200393), i
- Adaptera za vertikalni dimovod (kat.br. 9102186614)
- 17 -
3,256.80
3,908.16
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Kataloški broj
Širina W mm
Visina H mm
Snaga W
VPC
MPC
DIN (bez PDV) DIN (sa PDV)
SUŠA I PEŠKIRA - NK LUX
Naziv proizvoda
16201
400
750
491
4,020.00
4,824.00
16202
400
1120
744
5,180.00
6,216.00
16203
400
1490
993
6,050.00
7,260.00
16204
400
1860
1234
6,950.00
8,340.00
16205
500
750
588
4,100.00
4,920.00
16206
500
1120
883
5,400.00
6,480.00
16207
500
1490
1184
6,180.00
7,416.00
16208
500
1860
1454
7,050.00
8,460.00
16209
600
750
676
4,200.00
5,040.00
16210
600
1120
1009
5,500.00
6,600.00
16211
600
1490
1352
6,300.00
7,560.00
16212
600
1860
1679
7,400.00
8,880.00
16213
700
750
777
4,450.00
5,340.00
16214
700
1120
1158
5,800.00
6,960.00
16215
700
1490
1515
6,800.00
8,160.00
16216
700
1860
1929
7,950.00
9,540.00
Kataloški broj
Model
Dužina mm
Snaga W
VPC
MPC
DIN (bez PDV) DIN (sa PDV)
EL. GREJA I ZA SUŠA E PEŠKIRA I RADIJATORE (ku ište bele boje sa pravim kablom sa utika em)
9016
GT 150
295
150
3,150.00
3,780.00
9000
GT 300
312
300
3,150.00
3,780.00
9028
GT 600
360
600
3,150.00
3,780.00
9029
GT 900
410
900
3,250.00
3,900.00
9031
GT 1200
460
1200
3,350.00
4,020.00
9017
GT 1500
505
1500
3,450.00
4,140.00
9018
GT 2000
605
2000
3,650.00
4,380.00
NAPOMENA: Za greja e sa ku ištem u boji (hrom, mathrom, matsilver, matzlato) cena po komadu se uve ava za 110 din. Za greja e sa spiralnim kablom
cena se uve ava za 110 din po komadu.
- 18 -
PIB: 104110760
FEBRUAR 2013
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
TOPLOTNE PUMPE VAZDUH - VODA
Komercijalni
Komercijalni
Komercijalni asortiman
Komercijalni asortiman
asortiman 20-40 asortiman 20-40 kW
20-40 kW toplotna pumpa 20-40 kW samo hla enje
kW toplotna pumpa
samo hla enje
GENIA AIR - NOVI
MODELI
Asortiman za
doma instva 8-15 kW
toplotna pumpa
Asortiman
MODEL SAUNIER
DUVAL
Kataloški broj
Kapacitet
Kapacitet
grejanja u kW hla enja u kW
GeniaAIR 8
0010011507
7.2
7.8
GeniaAIR 12
0010011508
11.9
13.5
14.5
16
GeniaAIR 15
0010011509
El. greja 6 kW
(2+2+2)
0020013917
SDCA 20
0010000395
20.7
SDCA 25
0010000396
23.8
SDCA 30
0010000397
31
SDCA 40
0010000398
39
SDHA 20
0010000387
24
20.8
SDHA 25
0010000388
27.3
25.8
SDHA 30
0010000389
36.5
30.3
SDHA 36
0010000390
38.4
33.5
SDCA 50
0010003430
47.6
SDCA 60
0010003431
62
SDCA 70
0010003432
67
SDCA 80
0010003433
78
SDHA 40
0010003434
49
40.6
SDHA 50
0010003435
54
52.6
SDHA 60
0010003436
69.3
60.6
SDHA 70
0010003437
77.3
66.2
- 19 -
Cene po upitu
PIB: 104110760
FEBRUAR 2013
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
VENTILOKONVEKTORI
Kanalski
ventilokonvektori
Kasetni ventilokonvektori
Parapetni
ventilokonvektori
Zidni
Podplafonski
ventilokonvekto
ventilokonvektori
r
Asortiman
MODEL SAUNIER
DUVAL
Kataloški broj
3-025 AW
0010008680
3.02
2.2
3-045 AW
0010008681
4.34
3.08
3-055 AW
0010008682
5.69
4.07
3-020-AP
0010003577
3.98
3.34
3-035-AP
0010003578
4.98
4.2
3-060-AP
0010003580
7.55
6.47
3-070-AP
0010009153
8.4
7.25
3-020 AF
0010003581
3,68/2,98/2,11
3,09/2,54/1,84
3-035 AF
0010003582
4,7/3,9/2,82
4,18/3,47/2,56
3-050 AF
0010003583
6,61/5,4/3,5
5,77/4,75/3,18
3-070 AF
0010009152
7,28/6,38/4,08
6,36/5,64/3,72
3-035 AK
0010011917
5.67
3.78
Maska 11-025-050 AK
0010011916
3-050 AK
0010011918
8.22
5.48
Maska 11-025-050 AK
0010011916
2-075 AK
0010008685
11.55
6.99
Maska 2-075 AK
0010010217
1-085 AD
0010009154
6.77
5.61
1-120 AD
0010009155
9.66
8.29
1-185 AD
0010009156
14.84
13.01
1-240 AD
0010009157
19.35
16.97
- 20 -
Kapacitet
Kapacitet
grejanja u kW hla enja u kW
Cene po upitu
PIB: 104110760
FEBRUAR 2013
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 20091029
Tekući račun: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vrčin, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Pribor za toplotne pumpe vazduh - voda Saunier Duval - model
Kataloški
broj
Opis
Genia AIR
Cena po upitu
0020093877 Hidraulički modul sa el.grejačem
0020093874 Univerzalni hidraulički modul - bez el. grejača
0020101142 Examaster v2 / SD / HR (automatika)
0020101143 Exacontrol E7R - bežični termostat
0020101144 Senzor spoljašnje temperature SD
genia AIR
0010002852 SD rezervoar PTV 300 l - FE 300 SC (bivalentni)
0010002853 SD rezervoar PTV 400 l - FE 400 SC (bivalentni)
0000050714 Trokraki ventil
0020061852 Električni grejač za rezervoar 2, 3, 6 kW
0020093949 Z11 modul - za podno grejanje
0020093951 Z20 modul - ventil za podno grejanje
Spojni set BB za hidraulički modul bez el.grejača
(obavezan pribor)
Spojni set BB za hidraulički modul sa el.grejačem
0020093956
(obavezan pribor)
0020093953
0020058960 Antivibracioni set za genia AIR
Magna AIR
SDCA / SDHA
SDCA 80
√
√
√
20030570
Rezervoar vode 60l (domaćinstvo)
√
√
√
√
√
√
√
20030571
Rezervoar vode 180l (domaćinstvo)
√
√
√
√
√
√
√
20038770
Rezervoar vode 150l (komercijalni)
√
√
√
√
20028802
Rezervoar vode 300l (polu-industrijski)
√
√
√
√
33ACC0218 Antivibracioni set
SDHA 70
SDCA 70
√
SDHA 60
SDCA 60
√
SDHA 50
SDCA 50
√
El. grejač 6 kW (2+2+2)
Polu-industrijski
SDHA 36
SDCA 40
√
Daljinsko upravljanje (sve funkcije)
20013917
SDHA 25
SDCA 30
√
20008324
Komercijalni
SDHA 20
SDCA 25
Cena po upitu
SDCA 20
Opis
Toplotna pumpa
Polu-industrijski
SDHA 40
Samo hlađenje
Komercijalni
Kataloški
broj Saunier
Duval
SDHA 30
Pribor za toplotne pumpe vazduh - voda Saunier Duval - model
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ Odgovara modelu
Pribor za ventilokonvektore Saunier Duval
VENTILOKONVEKTORI
20038822
Termostat za ugradnju u ventilokon.
20016422
SD Elektro-motor za trokraki ventil 230 V
20015304
SD Trokraki ventil1/2" KVS 1 (4 konekcije)
20015305
SD Trokraki ventil1/2" KVS 1,7
20015306
SD Trokraki ventil 3/4" KVS 2,8 (4 konekcije)
20030562
SD Trokraki ventil 1" KVS 5,2 (3 konekcije)
20038771
SD Set cevi za trokraki ventil 1/2"
20038772
SD Set cevi za trokraki ventil 3/4"
20038773
Nožice za parapetni ventilokonvektor AF
20038774
Dodatni grejač 700 W za 2 kW
20038775
Dodatni grejač 1000 W za 3,5 kW
20038776
Dodatni grejač 1500 W za 5 kW
20038823
Dodatni grejač 2000 W za 6 kW
1776351
HERZ Trokraki ventil 1/2" (DN15)
1776362
HERZ Trokraki ventil 3/4" (DN20)
1771180
HERZ Elektro-motor za trokraki ventil 230 V
√
√
√
KEPO Set cevi za trokraki ventil 3/4"
√
√
√
9005
√
√
√
3-060-AP
3-070-AP
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
- 21 -
√
√
√
√
3-070-AF
3-035-AP
√
3-050-AF
3-020-AP
√
3-035-AF
1-240 AD
√
3-020-AF
1-185 AD
Parapetni
1-120 AD
33ACC0211 Zidni termostat
Podplafonski
1-085 AD
Kanalski
2-075-AK
2-050-AK
2-035-AK
Kasetni
3- 055-AW
Cena po upitu
3- 045-AW
Opis
3- 025-AW
Zidni
Kataloški
broj Saunier
Duval
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
FEBRUAR 2013
PIB: 104110760
Šifra delatnosti: 51540
Mati ni broj: 20091029
Teku i ra un: 160-354857-80 Banca Intesa
220-73134-07 ProCredit Bank
265-1040310000156-75 Raiffeisen Bank
e-mail: [email protected]
web site: www.gaslider.rs
"GAS LIDER" d.o.o. ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in, tel./fax: 011/805-3370, 805-5803, 805-5526
Naziv proizvoda
Model
Nazivna
snaga kW
VPC
Max snaga
kW
DIN (bez PDV)
MPC
DIN (sa PDV)
KOTLOVI NA VRSTO GORIVO
Trajnožare i kotao - GIM
TK GIM 22
22
25
70,500.00
84,600.00
TK GIM 30
30
34
79,584.00
95,500.80
TK GIM 40
40
46
87,250.00
104,700.00
TK GIM 50
50
56
98,000.00
117,600.00
TK GIM 60
60
66
107,000.00
128,400.00
TK GIM 80
80
79
132,500.00
159,000.00
TK GIM 100
100
105
162,500.00
195,000.00
Kombinovani toplovodni kotao - EKO CK P
EKO CKP 14
14
14
82,356.00
98,827.20
EKO CKP 20
15
20
82,960.00
99,552.00
EKO CKP 25
20
25
89,512.00
107,414.40
EKO CKP 30
25
30
95,963.00
115,155.60
EKO CKP 35
30
35
105,842.00
127,010.40
EKO CKP 40
35
40
115,922.00
139,106.40
EKO CKP 50
40
50
127,414.00
152,896.80
EKO CKP 60
50
60
140,215.00
168,258.00
EKO CKP 70
60
70
164,207.00
197,048.40
EKO CKP 90
70
90
176,302.00
211,562.40
EKO CKP 110
90
110
198,882.00
238,658.40
PELET SETOVI
Komponente pelet setova u kombinaciji sa EKO-CK P
Gorionik pelet 14 - 20 kW
49,257.00
59,108.40
Gorionik pelet 25 - 35 kW
49,257.00
59,108.40
Gorionik pelet 40/50 kW
61,352.00
73,622.40
Gorionik pelet 60/90 kW
99,490.00
119,388.00
Regulacija pelet CSPG
38,430.00
46,116.00
Rezervoar za pelet CPSP 14-50
32,383.00
38,859.60
Rezervoar za pelet CPSP 800
63,678.00
76,413.60
Transporter za pelet CPPT 14/35
21,556.00
25,867.20
Transporter za pelet CPPT 40/50
22,629.00
27,154.80
Transporter za pelet CPPT 70/90
44,478.00
53,373.60
Donja pelet vrata EKO CK 20-25
3,801.00
4,561.20
Donja pelet vrata EKO CK 30
4,224.00
5,068.80
Donja pelet vrata EKO CK 35
4,688.00
5,625.60
Donja pelet vrata EKO CK 40
9,898.00
11,877.60
Donja pelet vrata EKO CK 40/50
5,387.00
6,464.40
Donja pelet vrata CPDV70 za CPPL90
9,082.00
10,898.40
Donja pelet vrata CPDV90/110
4,996.00
5,995.20
- 22 -
GAS LIDER d.o.o.
ul. Bulevar revolucije 22, 11224 Beograd-Vr in
Tel/Fax: + 381 11 805-3370, 805-5803, 805-5526
E-mail: [email protected]
Web: www.gaslider.rs
Download

C E N O V N I K 2 0 1 3