OBRAZAC
ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju
1.
2.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica
103175061
17530909
3.
Naziv firme (pun naziv)
Društvo za otkup i preradu sekundarnih
sirovina i promet robe MAKSI-CO DOO
Donji Adrovac
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Naziv firme (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Adresa za slanje pošte
Broj telefona
Broj faksa
web
e-mail
Obveznik PDV (zaokružiti)
Broj potvrde o evidentiranju za PDV
Kupac
Kupac –
MAKSI-CO DOO Donji Adrovac
Miodrag Milovanović
Aleksinac
Donji Adrovac
18220 Aleksinac , Poštanski fah 74
018/4844 633 ; 4800 460
018/4844 699
www.maksi.co.rs
[email protected]
DA
134477169
Dobavljač
NE
Dobavljač
Podaci o delatnosti
1.
Naziv delatnosti
Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Šifra delatnosti
3832
Podaci o tekućim računima
1.
2.
3.
Naziv banke
AIK BANKA A.D. - Niš
OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad
BANCA INTESA A.D. - Beograd
Broj računa
105 - 3120034 - 39
325 - 9500800001374 - 98
160 - 304400 - 34
MAKSI-CO DOO
_______________________
Download

"MAKSI - CO" d