OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
PODACI ZA IDENIFIKACIJU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
1.
1.
2.
3.
4.
Preduzeće pun naziv
Preduzeće skraćen naziv
Ime i prezime ovlašćenog lica
Poreski identifikacioni broj
(PIB)
Matični broj lica (pravnog lica)
PODATAK
"CIRA" uvozno - izvozno, proizvodno i
uslužno privredno društvo doo
"CIRA" doo
Miodrag Ćirić, direktor
102860443
17498657
PODACI O SEDIŠTU ODNOSNO PREBIVALIŠTU
Opština (Poštanski broj)
Aranđelovac, 34300
Mesto
Aranđelovac
Naziv ulice i broj
Tanaska Rajića 126
Broj telefona
034/ 720-910
Broj faksa
034/ 720-410
E-mail
[email protected]
Obveznik PDV-a
DA
PODACI O DELATNOSTI
Šifra delatnosti poslovnog partnera
4322
PODACI O RAČUNU U BANCI
Naziv banke
Komercijalna banka
Naziv banke
Raiffeisen bank
Naziv banke
Banca Intesa
Naziv banke
AIK Banka
Broj tekućeg računa
205-53692-32
265-3610310000167-93
160-184245-47
105-40578-30
’’CIRA’’ Doo grejanje – klimatizacija
Kralja Petra I bb, 34300 Arandjelovac
034 / 720 910; 034 / 720 410; 064 / 64 18 270
Download

Identifikacija CIRA doo