Privredno društvo za projektovanje, proizvodnju i usluge AZIMUTH doo,
Republika Srbija, Beograd, 11460 Baćevac, Pavlovačka 3
Tel.:+381 11 8340 707, Fax: +381 11 8340 707
VTB Banka: 375-2507-49
PIB: 106525044
Mat.broj: 20622938
E mail:[email protected]
www.azimuth-dps.rs
1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Privredno društvo za projektovanje, proizvodnju i
usluge AZIMUTH, d.o.o., Beograd
1.1
Pun naziv firme
1.2
Skraćeni naziv firme
1.3
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
106525044
1.4
Matični broj pravnog lica
20622938
1.5
Ime i prezime ovlašćenog lica
1.6
Mesto
1.7
Adresa
1.8
Broj telefona
1.9
Broj faksa
1.10
e-mail
1.11
Obveznik PDV
AZIMUTH-DPS, d.o.o. Beograd
Mihajlo Kisic
Baćevac, Beograd
Pavlovačka, 3
(Kancelarija u Beogradu: Maršala Birjuzova, 14)
+381 11 834 707;
+ 381 11 26 36 716 - Kancelarija u Beogradu
+ 381 11 8340 707
Office@ azimuth–dps.rs
da
2. PODACI O DELATNOSTI
2.1
Šifra delatnosti
2814
3. PODACI O RAČUNU I BANCI
3.1
VTB Banka
375-2507-49
Download

preuzmite podatke o firmi