“Saturn Electric” d.о.о.
Inženjera Kapusa 6 Zemun 11080 Beograd 80 PAK 200712 Srbija
PIB: 104056138, MBR: 20084898 Račun: 275-0000220022896-58
Telephone: +381 715 00 80, 715 00 74 Fax: +381 11 210 98 97
Е-mail: [email protected], Internet: www.saturnelectric-sr.com
IDENTIFIKACIONI PODACI – „SATURN ELECTRIC“ D.O.O. BEOGRAD
1.
Pun naziv firme
2.
3.
4.
5.
Skraćeni naziv firme
PIB
Matični broj
Odgovorno lice
6.
Adresa sedišta
7.
8.
9.
10.
11.
Mesto i opština
Broj Telefona
Broj faksa
Е-mail
Obveznik PDV-a
Preduzeće za inženjering, konsalting i
projektovanje “Saturn Electric” d.o.o. Beograd
“SATURN ELECTRIC” д.о.о.
104056138
20084898
Goran Đukić
Inženjera Kapusa 6 Zemun
11080 Beograd 80, PAK 200712
Beograd, Zemun
+381 11 715 00 80, 715 00 74
+381 11 210 98 97
[email protected]
DA
Podaci o delatnosti
Red. br.
1.
Šifra delatnosti
4321
Delatnost (opis)
Postavljanje električnih instalacija
Podaci o računu u banci
Red. br.
1.
Naziv banke
Societe Generale Banka Srbija A.D.
Beograd
Broj računa
275-0000220022896-58
U beogradu, 11.01.2012.
Odgovorno lice
Goran Đukić
Download

IDENTIFIKACIONI PODACI – „SATURN ELECTRIC“ D.O.O. BEOGRAD