PODACI O POSLOVNOM PARTNERU - PRAVNOM LICU PREDUZETNIKU
(u skladu sa članom 42. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost)
OBAVEZNI PODACI
1.Pun naziv preduzeća:
XLS d.o.o. BEOGRAD
2.Skraćeni naziv preduzeća:
XLS d.o.o.
3.Adresa preduzeća:
a)Ulica I broj sedišta firme:
Partizanske avijacije 12
b)Poštanski broj I mesto:
11070 Beograd
4.PIB (poreski identifikacioni broj):
108713056
5.Matični broj preduzeća:
21052868
6.Šifra delatnosti:
4778
7.Obveznik PDV (DA ili NE):
Da
OSTALI PODACI
1.Broj telefona:
011/2281-235
2.Broj fax-a:
011/2281-096
3.E-mail:
[email protected]
4.Web:
www.comtradeshop.com
5.Tekući računi:
R.br.
Broj računa
1 160-417978-61
2 275-0010223021219-43
3 265-1110310000751-74
Naziv banke
Banka intesa
Societe generale banka
Raiffeisen banka
Mesto
Beograd
Beograd
Beograd
Download

PODACI O POSLOVNOM PARTNERU