PODACI ZA IDENTIFIKACIJU FIRME
1
2
3
4
Firma je obveznik PDV-a sa brojem PDV-a
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Matični broj preduzeća
Šifra delatnosti
5
Pun naziv preduzeća pod kojim je upisan u registar
o registraciji
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Skraćeni naziv preduzeća
Ime i prezime ovlašćenih lica
Adresa sedišta firme
Poštu slatiti na adresu
Maloprodaja i veleprodaja
Broj telefona
Broj faksa
Broj mobilnog telefona
E-mail
NATURALIST
126331611
102009871
6422268
74201
Preduzece za projektovanje, proizvodnju, trgovinu i usluge
"NATURALIST" D.O.O.
"NATURALIST" D.O.O.
Boban Tošić i Jelena Tošić
Darvinova 25 , Beograd
Petra Konjovića 12 Ž, 11090 Beograd
Petra Konjovića 12 Ž, 11090 Beograd
011/ 7514-898
011 / 7514-899
063 / 33-20-81
[email protected]
PODACI O RAČUNIMA FIRME
1
2
Komercijalna banka A.D
Srpska banka A:D:
Beograd
Beograd
205-13339-35
295-1235953-78
NATURALIST , Petra Konjovića 12-Ž , 11090 Beograd Srbija • tel: 011/7514-898 • fax: 011/7514-899 • mob: 063/33-20-81 • e-mail: [email protected] • www.naturalist.rs
Download

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU FIRME NATURALIST