Sedište: 32 300 Gornji Milanovac, Koštunići
PIB: 108057373;
Matični broj: 20924420
Šifra delatnosti: 1039
Račun: 205-203672-75 Komercijalna banka,. Beograd
Tel/Fax: +381 32 760 290; + 381 63 574 664
Kancelarija u Beogradu: tel 011 26 36 716
E-mail: [email protected]; [email protected];
1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1.1
Pun naziv firme
Fabrika za proizvodnju i preradu zdrave hrane GRAB d.o.o
1.2
Skraćeni naziv firme
GRAB d.o.o.
1.3
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
108057373
1.4
Matični broj pravnog lica
20924420
1.5
Ime i prezime ovlašćenog lica
1.6
Mesto
Koštunići
1.7
Adresa
Koštunići, 32 300 Gornji Milanovac,
1.8
Broj telefona
1.9
Broj faksa
1.10
e-mail
1.11
Obveznik PDV
Zoran Savić
+381 32 760 290; + 381 63 574 664
+ 381 11 26 36 716 - Kancelarija u Beogradu
032 844 147
[email protected]; [email protected];
da
2. PODACI O DELATNOSTI
2.1
Šifra delatnosti
1039
3. PODACI O RAČUNU I BANCI
3.1
Komercijalna banka, Beograd
205-203672-75
Download

preuzmite podatke o firmi