JOMIL
D.O.O.
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge JOMIL d.o.o.
Republika Srbija, Beograd, 11460 Baćevac, Pavlovačka 3
Kancelarija u Beogradu: Maršala Birjuzova 14a
Matični broj: 17309846;
PIB: 101413872
AIK banka, Beograd:105-40589-94
KBM banka, Kragujevac: 150-16108-23
Tel.: +381 11 2636-716, +381 11 2638-554
Fax: +381 11 2638-888
www.jomil.rs, E-mail: [email protected], [email protected]
1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
JOMIL d.o.o.
1.1
Pun naziv firme
1.2
Skraćeni naziv firme
1.3
Poreski identifikacioni broj (
PIB )
101413872
1.4
Matični broj pravnog lica
17309846
1.5
Ime i prezime ovlašćenog lica
1.6
Mesto
Beograd, 11460 Baćevac
1.7
Adresa
Pavlovačka 3
1.8
Broj telefona
JOMIL d.o.o.
Danijela Pavković
011/ 8340-999
Kancelarija u Beogradu Tel.: +381 11 2636-716
1.9
Broj faksa
1.10
e-mail
1.11
Obveznik PDV
2. PODACI O DELATNOSTI
2.1
Šifra delatnosti
Fax: +381 11 2638-888
[email protected]
da
4690
3. PODACI O RAČUNU I BANCI
3.1
AIK banka, Beograd:
105-40589-94
3.2
150-16108-23
KBM banka, Kragujevac:
3.3
Strana 1 od 1
Download

preuzmite podatke o firmi