privredno društvo
PROSPERA PLUS DOO
tel/fax: +381 16 876 182
mob: +381 63 814 6963
mob: +381 64 1122 539
ul.Milorada Veličkovića 182
16210 V L A S O T I N C E
Republika SRBIJA
[email protected]
www.prosperaplus.com
1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Registarski broj/Matični broj
106742975
20671548
Šifra delatnosti i opis
4120 - izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Firma (puni naziv)
PRIVREDNO DRUŠTVO PROSPERA PLUS DOO
VLASOTINCE, MILORADA VELIČKOVIĆA 182
Firma (skraćeni naziv)
Datum osnivanja
Generalni dirrektor
Opština sedišta preduzeća
Sedište (mesto i poštanski broj)
Naziv ulice
PROSPERA PLUS DOO VLASOTINCE
23.08.2010.
Slaviša Stojanović
Vlasotince
Vlasotince 16210
Milorada Veličkovića
Broj
Broj telefona/faksa knjigovodstvo
email
Web stranica
182
+ 381 16 876 182
[email protected]
www.prosperaplus.com
Obveznik PDV-a
DA
2. PODACI O RAČUNU U BANCI
Naziv banke
BANCA INTESA
Broj tekućeg računa
160 - 0000000405940 - 91
PROSPERA PLUS d.o.o., | Milorada Veličkovića 182, 16210 VLASOTINCE , tel/faks:016-873-156
Matični broj: 20671548, PIB: 106742975, Tekući račun: 160-0000000405940-91 BANCA INTESA
Web: www.prosperaplus.com email: [email protected]
Download

Identifikacioni podaci (download .pdf)