OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PREDUZEĆA
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1. Naziv preduzeća
Kompanija Blagojević d.o.o.
2. PIB
100727100
3. Matični broj
08690987
4. Registarski broj
22308690987
5. Ime i prezime ovlašćenog lica
Snežana Blagojević
6. Opština
Novi Sad
7. Mesto
Novi Sad
8. Poštanski broj
21000
9. Naziv ulice i kućni broj
Izvidnička 13
10. Broj telefona
+381 21 503 005
11. Broj faksa
+381 21 503 005
12. E-mail
[email protected]
13. Obveznik PDV
14. Broj potvrde o izvršenoj
evidenciji za PDV
DA
132660426
PODACI O DELATNOSTI
1. Šifra delatnosti
4669
2. Naziv delatnosti
Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
PODACI O RAČUNU U BANCI
1. Naziv banke
2. Broj tekućeg računa
3. Mesto
Vojvođanska banka
355-3200214294-49
Novi Sad
Eurobank EFG
250-2030000235030-41
Beograd
Marfin Bank
145-18864-31
Beograd
Alpha Bank Srbija
180-3001210035729-42
Beograd
Credit Agricole banka Srbija
330-15005315-98
Novi Sad
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PREDUZEĆA