Gospodara Vučića 176, 11000 Beograd,
Tel: 011.715.8000, Fax: 011.715.8001; [email protected]
www.computerland.rs
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU PREDUZEĆA
Naziv firme
Ime i prezime ovlašdenog lica
Poreski identifikacioni broj(PIB)
Matični broj
Registarski broj
Šifra delatnosti
Sedište firme
Opština
Ulica i broj
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
WEB
Računi
Iris mega d.o.o.
Matični broj: 17083716
Šifra delatnosti: 4651 PIB:100394890
Račun: 220-7014-02
Iris Mega doo
Ljubodrag Stakić
100394890
17083716
01317083716
4651
Beograd
Voždovac
Gospodara Vučića 176
+381 11 715-8000
+381 11 715-8001
[email protected]
www.computerland.rs
220-7014-02 Pro Credit
330-4009479-40 Crédit Agricole
160-309655-80 Banca Intesa
275-220830208-18 Société Générale
Download

Identifikacioni list Iris Mega