PODACI ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNOG PARTNERA
1
Naziv firme
2
Podaci o sedištu
„Živko & Sinovi“ d.o.o.
Mesto
Temerin
Opština
Temerin
Ulica
Đure Jakšića
Kućni broj
49
3
Poreski identifikacioni broj (PIB)
SR101872744
4
PDV registracioni broj
132680470
5
Matični broj firme
08662045
6
Šifra delatnosti
2815
7
Ime ovlašćenog lica
Đuro Grabež
8
Broj telefona
021/2700-227, 2700-228, 846-137
9
Broj faksa
021/846-137
10
E-mail
[email protected]
11
Web-site
www.zivko.co.rs
12
Skype
zivkosinovi
13
Podaci o tekućim računima u banci
14
Naziv i sedište banke
Broj tekućeg računa
Sberbank AD, Beograd
285-2221000000012-91
Vojvođanska banka AD , Novi Sad
355-1075318-06
Obveznik PDV
Datum:
28.12.2012.
DA
Đuro Grabež
Odgovorno lice
Download

Podaci za identifikaciju firme