OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
STALDEPAN DOO
Podaci za identifikaciju:
1
Pun naziv preduzeća
STALDEPAN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
TEMERIN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
2
Skraćeni naziv preduzeća
STALDEPAN DOO
3
Šifra delatnosti
4672
4
Opis delatnosti
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
5
Podaci o sedištu - Adresa
Novosadska 123
6
Podaci o sedištu - Mesto
21235 Temerin
7
Poreski identifikacioni broj PIB
108490377
8
Matični broj MB
21009920
9
Ime i prezime ovlašćenog lica
Stevan Ćulibrk - direktor
10 Kontakt telefon – fiksni
021 845 457
11 Kontakt telefon - mob
064 641 50 20
12 Kontakt e-mail
[email protected]
13 Obveznik PDV-a
DA
14 Broj tekućeg računa
340-11011619-72 Erste Banka
Download

Podaci za identifikaciju STALDEPAN DOO Temerin