WIG DOO BEOGRAD
Puškinova 1c, 11040 Beograd, Srbija
e-mail: [email protected], http://www.wig.rs
tel: +381 11 3953 000
fax: +381 11 3953 099
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Pun naziv firme:
WIG DOO BEOGRAD
Skraćeni naziv:
WIG DOO
Sedište:
Puškinova 1c, 11040 Beograd
Broj telefona:
+381 11 3953 000
Broj faksa:
+381 11 3953 099
E-mail:
[email protected]
PIB
SR 100091136
Matični broj:
17167421
Šifra delatnosti:
7112
Broj tekućeg računa:
Obveznik PDV-a:
285-1501000000133-30
SBERBANK SRBIJA a.d.
170-0000300437598-65
UNICREDIT BANKA a.d.
160-271872-36
BANCA INTESA AD
DA
Matični broj: 17167421, PIB: 100091136, Šifra delatnosti: 7112- Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Sberbank Srbija a.d.: 285-1501000000133-30;
BANCA INTESA AD BEOGRAD : 160-271872-36
Download

NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE