SKRAĆENI NAZIV FIRME
TRIO MOTORS D.O.O
ULICA I BROJ
FUTOŠKA 102
TELEFON
021/529-278, 021/47-20-956
FAX
021/6623-007
EMAIL
[email protected]
NAZIV BANKE
BANCA INTESA BEOGRAD
ŽIRO RAČUN
160-322201-78
KONTAKT LICE
DUŠICA MARKOVIĆ
Email: [email protected]
ŠIFRA DELATNOSTI
50300
MATIČNI BROJ
08830177
PIB
103638317
OBVEZNIK PDV
DA
PEČAT I POTPIS
ODGOVORNOG LICA
______________________________
Download

SKRAĆENI NAZIV FIRME TRIO MOTORS DOO ULICA I BROJ