Obrazac EFRU
Obveznik
PIB
Opština
Datum
________________________
________________________
________________________
________________________
EVIDENCIJA
o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu
R.b
Datum
izdavanja
1
2
Naziv
maloprodajnog
objekta
3
Mesto i
adresa
objekta
4
Izdat blok fiskalnih
računa
Od broja
Do broja
5
6
Svojeručni potpis
Razdužio
7
Zadužio
8
Download

Obrazac EFRU