“ 5.com “ d.o.o.
Software for Bussines and Pleasure
Kancelarije: Ilije Stojadinovića 22
11000 Beograd, Srbija
PIB: 105917685
Matični broj: 20489197
Šifra delatnosti: 6201
PDV obveznik: DA
Tel/Fax: + 381 11 2317 590
Web: www.petcom.rs
e-mail: [email protected]
Tekući račun: 160-275441-96
“ 5.com “ d.o.o.
Software for Bussines and Pleasure
Kancelarije: Ilije Stojadinovića 22
11000 Beograd, Srbija
PIB: 105917685
Matični broj: 20489197
Šifra delatnosti: 6201
PDV obveznik: DA
Tel/Fax: + 381 11 2317 590
Web: www.petcom.rs
e-mail: [email protected]
Tekući račun: 160-275441-96
Download

Pogledajte Brosuru