PREDMET:
PODACI ZA EVIDENTIRANJE
Firma ( pun naziv )
Društvo za proizvodnju i promet DIPeM doo
Firma ( skraćeni naziv )
DIPeM doo
Mesto i poštanski broj
Čačak 32000
Ulica i broj
Ibarski put bb
Matični broj
07377487
PIB
101119447
Obveznik PDV-a
DA
Broj potvrde za PDV
126991115
Šifra delatnosti
4531
Broj telefona
032/356-660 , 356-661, 356-762
Broj fax-a
032/356-660
Broj tekućeg računa
155-907-05
Naziv banke
Čačanska banka ad, Čačak
E-mail
[email protected]
Download

Podaci za evidentiranje DIPeM