Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
Registarski broj
Naziv firme (pun naziv)
Naziv firme (skradeni naziv)
Kontakt telefon
100046775
07479034
1-5643-00
Preduzede za promet robe na veliko i malo Cerpromet doo
Cerpromet doo Beograd
011/380-6542
Podaci o sedištu firme
Opština
Mesto
Naziv ulice i broj
Tel/fax
E-mail
Adresa magacina
Stari grad
Beograd
Skenderbegova 27
011/240-2947
[email protected]
Skenderbegova 27
Podaci o delatnosti
Naziv delatnosti
Šifra
Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
4725
Podaci o računu u banci
Naziv banke
Broj tekudeg racuna
Napomena
Marfin bank
145-10-42
Cerpromet d.o.o. je mesečni obveznik PDV-a
Download

Zvanični obrazac za identifikaciju možete preuzeti ovde