TRPEZA – RESTORAN DOMAĆE KUHINJE ________________________________
“Ristić Goran i ortak” – Preduzeće za trgovinu i usluge – Narodnog fronta 44 MM Lug. Beograd
Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost dostavljamo Vam naše podatke:
1.
PTU “Ristić Goran i ortak“, Beograd, Mali Mokri Lug, Narodnog Fronta 44
2.
Ime i prezime ovlašćenog lica ............................................................ Goran Ristić
3.
P I B ...................................................................................................... 102950738
4.
MATIČNI BROJ ..................................................................................... 17488724
5.
ŠIFRA DELATNOSTI ................................................................................... 5610
6.
POTVRDA O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU ZA PDV broj ...... 131133901
7.
BROJ TEKUĆEG RAČUNA
- VOJVOĐANSKA BANKA ................................................ 355-1049954-50
8.
REGISTARSKI BROJ.................................................................
02217488724
9.
BROJ TELEFONA .....................................................................
063/80-92-762
10.
E-MAIL ................................................................................... [email protected]
11.
INTERNET PREZENTACIJA ................................................... www.trpeza.co.rs
Download

ПЕПДВ образац